Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/406

V Bruseli 16. júna 2011

Zdravie: prípravy na dovolenku – cestujete vždy s európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP)?

Na dovolenke... očakávaj nečakané.

Plánujete cestovať po EÚ alebo na Island, do Lichtenštajnska, Nórska či Švajčiarska? Ak áno, nezabudnite si svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Tento preukaz Vám pomôže ušetriť čas, problémy a peniaze, ak počas Vášho pobytu v zahraničí ochoriete alebo sa zraníte. Podľa čísel, ktoré dnes zverejnila Európska komisia, je v obehu takmer 185 miliónov týchto preukazov.

Uveďme niektoré fakty a čísla o európskom preukaze zdravotného poistenia.

Čo je európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) a čo sa stane, ak sa mi stane nehoda alebo ochoriem počas môjho pobytu v inej krajine EÚ?

Európsky preukaz zdravotného poistenia uľahčuje ľuďom poisteným v jednom z 27 štátov Európskej únie alebo na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku či vo Švajčiarsku prístup k zdravotnej starostlivosti počas ich dočasných pobytov v jednej z týchto krajín.

Preukaz zaručí, že títo občania budú mať rovnaký prístup k službám verejného zdravotníctva (t.j. lekárom, lekárňam alebo nemocniciam) ako ľudia poistení v tej istej krajine. Ak musia byť ošetrení v krajine, v ktorej sa za poskytovanie zdravotnej starostlivosti platí, bude im uhradená suma preplatená na mieste alebo po ich návrate domov. Zámerom je, aby sa ľuďom poskytla taká starostlivosť, ktorá im umožní pokračovať v ich pobyte v zahraničí.

Bez predchádzajúceho povolenia sa európsky preukaz zdravotného poistenia nevzťahuje na výdavky spojené s plánovaným ošetrením.

Môžem požiadať o európsky preukaz zdravotného poistenia?

Právo získať tento preukaz má každý, kto je poistený alebo na koho sa vzťahuje štátny systém sociálneho zabezpečenia v jednej z krajín Európskej únie alebo na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku či vo Švajčiarsku. Každý jeden člen rodiny cestujúcej spolu by mal mať svoj vlastný preukaz.

Ako požiadať o európsky preukaz zdravotného poistenia?

Každá krajina je zodpovedná za výrobu a distribúciu preukazu na svojom vlastnom území. Na účely získania preukazu je preto nutné kontaktovať miestny zdravotnícky orgán. Vo väčšine krajín je možné požiadať o tento preukaz niekoľkými spôsobmi: osobne, e-mailom, písomne, faxom, telefonicky alebo on-line. V niektorých krajinách (SE, NO) možno požiadať o tento preukaz dokonca zaslaním krátkej textovej správy (SMS)! V Rakúsku, Českej republike, Taliansku, vo Švajčiarsku a od roku 2010 v Holandsku sa tieto preukazy vydávajú všetkým poisteným ľuďom automaticky.

Niektoré webové stránky sú známe tým, že ponúkajú európske preukazy zdravotného poistenia výmenou za peniaze. Vezmite, prosím, na vedomie, že tento preukaz získate od Vášho miestneho zdravotníckeho orgánu bezplatne.

Ako požiadať o preukaz vo Vašej krajine zistíte na adrese:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=sk

Ako dlho trvá, kým dostanem európskym preukaz zdravotného poistenia?

Čas nutný na získanie preukazu sa v jednotlivých krajinách líši. V niektorých krajinách sa preukaz vydáva okamžite (HU, PL, EL, CY, LV, BE, NL), v iných to trvá niekoľko pracovných dní (EE, SE, RO, FI, UK, PT, DK, NO, IS, CH, IE, MT, AT, FR, SI, ES). V niekoľkých málo krajinách (IT, SK a LI) vydanie preukazu trvá priemerne trinásť až pätnásť dní. A v niektorých krajinách (BG, LU) to môže trvať až štyri týždne.

Čo sa stane, keď si preukaz zabudnem alebo ho nedostanem včas?

Ak je to nutné, aj tak budete ošetrení tak, aby ste mohli pokračovať v dovolenke bez toho, aby ste sa museli kvôli ošetreniu vrátiť domov. Ale preukaz Vám zjednoduší prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti na mieste, ak takáto možnosť v danej krajine existuje, alebo Vám umožní, aby Vám bola uhradená suma, ktorú ste si museli zaplatiť vopred. Ak preukaz nie je k dispozícii včas, môžete požiadať Váš miestny zdravotnícky orgán o dočasné náhradné osvedčenie. Ak sa nachádzate v zahraničí, môžete požiadať, aby Vám bolo dočasné náhradné osvedčenie zaslané faxom.

Ďalšie informácie o európskom preukaze zdravotného poistenia sú k dispozícii na tejto adrese: http://ehic.europa.eu

Ako dlho je preukaz platný?

Obdobie platnosti tohto preukazu sa jednotlivých krajinách podstatne líši.

V niektorých krajinách sa tento preukaz vydáva iba na niekoľko mesiacov (v Poľsku a v Rumunsku). V niektorých krajinách sa tento preukaz vydáva na niekoľko rokov. Napríklad v Grécku, vo Francúzsku a v Slovinsku sa vydáva v priemere na jeden rok, vo Fínsku, Španielsku a na Islande sa vydáva na dva roky, Vo Švédsku, v Lichtenštajnsku, Portugalsku, Lotyšsku, Nórsku, vo Švajčiarsku, v Litve a na Malte na tri roky. Existujú aj také krajiny, ako napríklad Česká republika a Rakúsko, kde sa tieto preukazy vydávajú až na desať rokov v závislosti od kategórie poistenca.

Koľko ľudí vlastní európsky preukaz zdravotného poistenia? Uveďme niekoľko nových čísel od orgánov členských štátov

Podľa najnovších čísel poskytnutých členskými štátmi a publikovaných dnes Európskou komisiou v súčasnosti vlastní tento preukaz (alebo náhradné osvedčenie) viac ako 188 miliónov ľudí v Európe. To je viac ako 37 % celkovej populácie EÚ a zhruba rovnaký počet ako v minulom roku.

Krajina

EPZP vydaný v roku 2010

EPZP v obehu

DNO1

Rakúsko

4 668 472

8 135 742

4 860

Belgicko

2 237 069

2 831 623

45 768

Bulharsko

243 694

303 041

49 663

Cyprus

52 812

447892

30

Česká Republika

5 000 000

10 000 000

0

Dánsko

334 395

1 300 000

0

Estónsko

55 790

1000053

13 050

Fínsko

130 030

691 996

10 497

Francúzsko

4 941 645

4 941 645

1 682 000

Nemecko

04

45 000 0005

0

Grécko

181 487

159 793

26 590

Maďarsko

455 608

683 839

22 590

Island

36 389

55 038

532

Írsko

261 423

1 337 702

58 437

Taliansko

7 820 7896

59 517 0007

214 365

Lotyšsko

50 923

103 076

452

Lichtenštajnsko

1 077

36 558

48

Litva

100 526

216 587

7 295

Luxembursko

163 509

477 156

15 230

Malta

50 391

146 481

41

Holandsko

2 455 882

3 099 093

6 259

Nórsko

511 711

1 302 881

8 830

Poľsko

1 306 171

853 248

16 339

Portugalsko

404 654

1 211 502

24 049

Rumunsko

239 644

123 690

11 768

Slovensko

216 042

1 802 820

80 151

Slovinsko

607 510

589 857

161 262

Španielsko

1 957 944

1 938 974

867 336

Švédsko

1 100 000

3 000 000

14 000

Švajčiarsko

4 400 000

10 300 000

0

Spojené kráľovstvo

4 725 295

25 506 048

12 000

Spolu

80 322 760

184 712 071

3 353 442

Spolu EPZP + PRC

188 065 513

Majú Európania dostatočné znalosti o EPZP?

Prieskum Eurobarometer 2010 ukázal, že ľudia nie vždy vedia o existencii preukazu EPZP, dokonca aj keď ho vlastnia. 26 % respondentov odpovedalo, že majú EPZP, v porovnaní s 37 % populácie, ktorí preukaz skutočne vlastnia. Toto mohlo byť ovplyvnené faktom, že v Rakúsku, Českej republike, Taliansku a vo Švajčiarsku sa preukaz EPZP vydáva automaticky všetkým poisteným.

Skutočnosť, že niekto žil, pracoval alebo študoval v zahraničí, má určitý vplyv na pravdepodobnosť, že preukaz vlastní.

Na otázku, prečo EPZP nevlastnia, 68 % z celkového počtu opýtaných, ktorí preukaz nevlastnia, odpovedalo, že o ňom nikdy nepočuli a nič o ňom nevedia. Ďalší najčastejšie udávaný dôvod bol, že ľudia majú osobitné cestovné poistenie a EPZP preto nepotrebujú (11 %). Päť percent opýtaných uviedlo, že sa tým nechceli obťažovať, a rovnaké percento necítilo potrebu EPZP vlastniť, pretože im zdravotné náklady môžu byť uhradené aj bez neho.

Dve tretiny z celkového počtu ľudí, ktorí ho vlastnia, si ho berú so sebou aj pri cestovaní po Európe. Najčastejší dôvod, prečo ho so sebou nemajú, je že si ho zabudli doma (28 % z celkového počtu ľudí, ktorí si ho so sebou nevzali).

1 :

Česká republika, Dánsko, Nemecko a Švajčiarsko neposkytli žiadne údaje o dočasných náhradných osvedčeniach aspoň od roku 2008, neuskutočnil sa preto žiadny odhad celkového počtu vydaných dočasných náhradných osvedčení. Pre tieto krajiny sa vypočítala 0.

2 :

V rokoch 2011 a 2010 údaje neboli dostupné. Vo svojej odpovedi na dotazník z roku 2009 Cyprus vypočítal počet EPZP v obehu v roku 2008 na 44789.

3 :

Vo svojej odpovedi na dotazník z roku 2008 Estónsko vypočítalo počet EPZP v obehu na 100005.

4 :

Nemecko neposkytlo žiadne údaje o dočasných náhradných osvedčeniach aspoň od roku 2008, neuskutočnil sa preto žiadny odhad celkového počtu vydaných dočasných náhradných osvedčení. Pre Nemecko sa vypočítala 0.

5 :

V rokoch 2011 a 2010 údaje neboli dostupné. Vo svojej odpovedi na dotazník z roku 2009 Nemecko vypočítalo počet EPZP v obehu v roku 2008 na približne 45 000 000. Toto číslo sa použilo aj v tejto tabuľke.

6 :

V roku 2011 údaje neboli dostupné. Vo svojej odpovedi na dotazník z roku 2010 Taliansko uviedlo, že v roku 2009 bolo vydaných 7 820 789 EPZP. Toto číslo z roku 2009 sa použilo aj v tejto tabuľke.

7 :

Národná správa z Talianska (C.A.SS.TM pozn. 102/11) poskytla počet EPZP v obehu, ktorý bol 59 517. Z predchádzajúcich správ o EPZP (za roky 2009 a 2010) je však jasné, že vyššie uvedený počet sa mal vynásobiť číslom 1 000.


Side Bar