Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: EN

MEMO/11/390

Brussels, 7. jūnijā 2011

Parakstīts ceturtais papildu saprašanās memorands saistībā ar ES finanšu palīdzību Latvijai Latvia

2011. gada 7. jūnijā ES ekonomikas un monetāro lietu komisārs Olli Rēns un Latvijas amatpersonas parakstīja jaunu (ceturto) papildu saprašanās memorandu saistībā ar ES finanšu palīdzību Latvijai. Tas parakstīts pēc tam, kad Komisija pozitīvi novērtējusi pielāgošanas programmas īstenošanu, un ļauj Latvijai izmantot jaunu aizdevuma daļu.

“Eiropas Savienības Starptautiskā Valūtas fonda, ( SVF) un citu starptautisko finanšu institūciju sniegtā finanšu palīdzība palīdz Latvijai veikt reformas, kuras bija un ir nepieciešamas, lai veidotu stipru, konkurētspējīgu un godīgu ekonomiku,” teica ES ekonomikas un monetāro lietu komisārs Olli Rēns. “Pēdējos gados Latvija ir guvusi jaunus, vērā ņemamus panākumus, koriģējot esošo makroekonomikas un fiskālo nelīdzsvarotību, un mēs ceram uz veiksmīgu programmas izpildi šā gada beigās. Tāpēc ir svarīgi, lai Latvijas amatpersonas turpinātu, cita starpā, stingri īstenot 2011. gada budžetu, gatavotu pamatu 2012. gada budžetam ar mērķi panākt, ka deficīts būtu krietni zem 3% no IKP, virzītu uz priekšu jaunā fiskālā ietvara pieņemšanu, īstenotu valsts īpašumā esošo banku pārdošanas un restrukturizācijas stratēģiju un veiktu tās strukturālās reformas, kuras vēl jāīsteno.”

Ceturtā papildu saprašanās memoranda parakstīšana atspoguļo iepriekšējā papildu saprašanās memoranda nosacījumu īstenošanas pozitīvu novērtējumu. Novērtējumu veica Komisija pēc ceturtās pārskata misijas, kura notika no 2011. gada 5. aprīļa līdz 15. aprīlim sadarbībā ar SVF un citiem aizdevējiem. 2011. gada 1. jūnijā notika apspriešanās ar dalībvalstīm Ekonomikas un finanšu komitejas ietvaros.

Šis solis paver ceļu ES maksājumam līdz pat 100 miljonu EUR apmērā, ko Latvijas amatpersonas tomēr nolēmušas nepieprasīt, ņemot vērā to, ka pašlaik Latvijas finanšu stāvoklis ir labāks, nekā sākotnēji paredzēts. Neizmantotos līdzekļus pārvedīs uz nākamo aizdevuma daļu, kuru paredzēts izmaksāt līdz palīdzības programmas beigām 2012. gada 19. janvārī, ja tiks izpildīti jaunā papildu saprašanās memoranda nosacījumi un ja Latvijas amatpersonas to prasīs. Ņemot vērā to, ka finanšu sistēmas vispārējā stabilizēšanās mazina potenciālo banku sektora finansēšanas nepieciešamību, ceturtajā papildu saprašanās memorandā ir noteikts, ka līdzekļus, kuri pašlaik ir noguldīti Latvijas Bankā banku sektora atbalstam (aptuveni 650 miljoni EUR), pakāpeniski atbrīvos vispārējo valdības darbību finansēšanas vajadzībām saskaņā ar noteiktu grafiku.

Ceturtajā papildu saprašanās memorandā ir noteiktas saistības par 2011.-2012. gada budžeta konsolidāciju, konkrēti ekonomiskie nosacījumi attiecībā uz fiskālās pārvaldības reformām un finanšu sektora stiprināšanu, tai skaitā īstenojot valsts īpašumā esošo banku pārdošanu un restrukturizāciju, kā arī strukturāli pasākumi, kas veicinātu, piemēram, cīņu ar ēnu ekonomiku un valsts īpašumā esošo aktīvu efektīvāku pārvaldību, labāku cilvēkresursu pārvaldību un atdevi un efektīvāku lēmumu pieņemšanu valsts pārvaldē, efektīvāku enerģijas un dabas resursu izmantošanu, efektīvas aktīva darba tirgus un izglītības politikas īstenošanu, stiprinātu konkurenci, uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un darītu pārredzamāku publisko iepirkumu.

Papildu informācija un jaunākā papildu saprašanās memoranda teksts pilnībā pieejams tīmekļa vietnē, kas veltīta maksājumu bilances palīdzībai Latvijā:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/latvia/latvia_en.htm

Memoranda, kā arī tā tulkojuma latviešu valodā teksts pieejams arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā mājas lapā:

http://ec.europa.eu/latvija/news/financial_assistance/index_lv.htm


Side Bar