Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/349

Briuselis, 2011 m. gegužės 27 d.

Atsakymai į klausimus apie kovą prieš tabako vartojimą ES

Kokį poveikį ES piliečių sveikatai daro tabakas?

Apskaičiuota, kad kiekvienais metais dėl tabako vartojimo per anksti miršta maždaug 650 tūkst. ES piliečių.

Tarp jų – ne tik rūkaliai. Negalutiniais skaičiavimais, 2002 m. ES-15 valstybių narių dėl tabako poveikio namuose ir darbo vietoje susirgo ir mirė apie 80 tūkst. suaugusiųjų, iš jų – 20 tūkst. nerūkančiųjų.

27 ES šalyse viena ar daugiau pagrindinių šešių rūkymo sukeliamų ligų serga kone 13 mln. asmenų1: Šios ligos:

  • Bronchitas ir kitos apatinių kvėpavimo takų infekcijos.

  • Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos.

  • Insultas, infarktas, arterijų trombozė (ypač kojų) ir kitos širdies ir kraujagyslių ligos.

  • Astma.

  • Plaučių vėžys.

  • Kitos vėžinės ligos, pavyzdžiui, kasos, stemplės ar skrandžio vėžys.

Kas atsakingas už tabako kontrolę ES?

Tabako kontrolę bendradarbiaudamos vykdo ES ir valstybių narių institucijos.

Tabako kontrolę jos pirmiausia grindžia ES teisės aktais dėl tabako gaminių ir tabako reklamos. Šių teisės aktų paskirtis – suderinti vidaus rinkos tikslus ir būtinybę užtikrinti aukšto lygio visuomenės sveikatos apsaugą ES. Tai, kaip šie teisės aktai yra įgyvendinami, prižiūri ir siūlo reikiamus pakeitimus Europos Komisija.

2001 m. Tabako gaminių direktyvoje reikalaujama, kad ant visų ES parduodamų tabako gaminių būtų du įspėjamieji tekstai: vienas privalomas įspėjimas „Rūkymas žudo“ arba „Rūkymas labai kenkia jums ir aplinkiniams“ ir iš 14 įspėjamųjų tekstų sąrašo antrasis įspėjimas, pavyzdžiui, „Rūkymas sukelia mirtiną ligą – plaučių vėžį“. Direktyvoje taip pat nustatytas draudimas vartoti tokius klaidinančius žodžius, kaip „lengvos“, „švelnios“ arba „mažai dervų“, o gamintojai įpareigojami informuoti valstybes nares apie naudojamas sudedamąsias dalis. Be to, draudžiamas kramtomasis tabakas ir nustatomi didžiausi cigaretėse naudojamų dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekiai.

2003 m. Tabako reklamos direktyva uždrausta tarptautinė tabako gaminių reklama spaudiniuose, radijo laidose ir internetu. Be to, uždrausta tabako gamintojams remti tarptautinius renginius. Reklamuoti tabako gaminius televizijoje ir remti per televiziją transliuojamus renginius tabako pramonės atstovams draudžiama nuo 1989 m.

Atsakomybė už kitų susijusių tabako kontrolės sričių, t. y. rūkymo prevencijos, įpročio rūkyti atsisakymo ir aplinkos be dūmų, taisykles ir infrastruktūrą palikta pačioms valstybėms narėms. Šiuo atveju ES užduotis – remti, padėti ir koordinuoti nacionalinius veiksmus. ES valstybėms narėms yra pateikusi kelias rekomendacijas.

2003 m. Tarybos rekomendacija dėl rūkymo prevencijos valstybės narės raginamos kontroliuoti bet kokią tabako reklamą bei pardavimą nepilnamečiams ir gerinti informuotumą bei švietimą sveikatos klausimais.

2009 m. Tarybos rekomendacija dėl aplinkos be dūmų valstybės narės raginamos priimti ir įgyvendinti teisės aktus, kuriais piliečiai būtų saugomi nuo tabako dūmų poveikio uždarose viešose vietose, darbovietėse ir viešajame transporte. Be to, raginama tobulinti draudimo rūkyti įstatymus ir susijusias priemones, kuriais siekiama apsaugoti vaikus, skatinama mesti rūkyti ir naudoti vaizdinius įspėjimus ant cigarečių pakuočių.

Kokių jau priimta nacionalinių rūkymo ribojimo įstatymų?

Šiuo metu 15 valstybių narių yra priėmusios įstatymus, kuriais piliečiai visapusiškai apsaugomi nuo tabako dūmų poveikio.

Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Graikijoje, Ispanijoje ir Vengrijoje visiškai uždrausta rūkyti visose uždarose viešose vietose ir darbovietėse, įskaitant barus ir restoranus. Italijoje, Švedijoje, Maltoje, Latvijoje, Suomijoje, Slovėnijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose, Kipre ir Lenkijoje priimti teisės aktai, kuriais leidžiama rūkyti specialiose uždarose patalpose.

Likusių valstybių narių įstatymuose, kuriais draudžiama rūkyti, numatyta išimčių, taikomų tam tikroms viešoms vietoms, pavyzdžiui, barams ir restoranams.

Valstybės narės teisės aktų, kuriais siekiama apsaugoti piliečius nuo tabako poveikio, sąrašą žr.

http://ec.europa.eu/health/tobacco/law/free_environments/index_en.htm

Tik veiksminga šių įstatymų priežiūra gali padėti apsaugoti piliečių sveikatą. Jeigu nacionalinės valdžios institucijos tinkamai neprižiūrės, kaip jie vykdomi, netgi griežtesnės rūkymo ribojimo nuostatos neapsaugos nuo tabako dūmų poveikio uždarose darbo ir viešose vietose.

Po praėjusiųjų metų Pasaulinės dienos be tabako kai kurios šalys ėmė dar labiau rūpintis piliečių teise į aplinką be dūmų. Pavyzdžiui, 2011 m. balandžio mėn. Vengrija priėmė išsamius teisės aktus, kuriais draudžiama rūkyti. Nuo 2012 m. bus draudžiama rūkyti visose viešose vietose ir darbovietėse, įskaitant vietas, kuriose teikiamos įvairios svečių aptarnavimo paslaugos, taip pat viešajame transporte. Šis reikalavimas penkių metrų spinduliu bus taikomas ir lauko objektams, pavyzdžiui, autobusų stotelėms ir žaidimų aikštelėms. Dar vienas pavyzdys – Ispanija, kur 2011 m. sausio mėn. įsigaliojo naujas įstatymas, kuriuo išplėsta rūkymo ribojimo taikymo sritis – į ją įtrauktos visos viešos vietos, įskaitant barus, restoranus, diskotekas, pramogų vietas ir viešojo transporto stotis. Be to, draudžiama rūkyti žaidimų aikštelėse ir sveikatos bei mokslo įstaigų teritorijoje, išskyrus įstaigas, skirtas tik suaugusiųjų švietimui. Po 2010 m. liepos mėn. sėkmingai pasibaigusio referendumo be išimčių draudžiama rūkyti visuose Bavarijos baruose ir restoranuose.

2010 m. rugsėjo mėn. Suomijoje taip pat įsigaliojo pirmasis nacionalinis teisės aktas, kuriuo siekiama, kad nebebūtų vartojami bet kokie tabako gaminiai: remiantis jo nuostatomis, tabako gaminius draudžiama demonstruoti, naudoti prekybos aparatus, o draudimas rūkyti taikomas plačiau – lauko erdvėse ir viešbučių kambariuose.

Ar yra įrodymų, kad rūkymo ribojimo politika duoda rezultatų?

Yra įrodymų, kad draudimas rūkyti daro teigiamą poveikį sveikatai, nes rūkoma mažiau ir mažiau kenkiama aplinkiniams. Nors išsamūs rezultatai galbūt paaiškės tik po 20–30 metų, draudžiančių rūkyti šalių informacija teikia vilčių: įsigaliojus draudimui rūkyti, itin pagerėjo oro kokybė Airijosi ir Škotijosii baruose – kietųjų dalelių koncentracija ten atitinkamai sumažėjo 83 proc. ir 86 proc. Pagerėjus oro kokybei gerokai sumažėjo infarktų: Airijojeiii ir Italijojeiv jų sumažėjo 11 proc., Škotijojev – 17 proc. ir netgi kai kuriose JAV valstijose jų priskaičiuojama daug mažiau.

Nemažai tyrimų taip pat rodo, kad priėmus rūkymo ribojimo įstatymus itin pagerėjo pramogų sektoriaus darbuotojų sveikata – sumažėjo kvėpavimo takų ligųvi. Be to, paskelbta ataskaitų, kad pradėjus vykdyti aplinkos be dūmų politiką imta mažiau naudoti tabako ir nemažai rūkalių apskritai nustojo rūkyti.

Kaip tabako kontrolė bus stiprinama ES ateityje?

Šiuo metu Komisija svarsto galimybę pateikti pasiūlymą 2012 m. peržiūrėti 2001 m. Tabako gaminių direktyvą. Praėjusiais metais surengus viešas konsultacijas ir pagal poveikio vertinimą išnagrinėjus peržiūros galimybes, nustatyta, kad direktyvos reikalavimus būtų galima sugriežtinti, priderinti prie tarptautinių tabako kontrolės įsipareigojimų, naujų tabako gaminių plėtros ir mokslo pažangos. Šiuo metu nagrinėjamos šios galimos priemonės:

  • teisės aktai, kuriais siekiama reglamentuoti naujus bedūmius tabako ir nikotino gaminius;

  • geresnis vartotojų informavimas, pavyzdžiui, naudojant didesnius ir iš dviejų pusių pateikiamus įspėjamuosius paveiksliukus, standartines pakuotes bei informaciją apie kenksmingas medžiagas;

  • tabako gaminių sudedamųjų dalių, visų pirma tų, dėl kurių tabako gaminiai atrodo patrauklesni, sukelia didesnę priklausomybę ir labiau patinka jaunuoliams, pavyzdžiui, vanilės ir vaisių skonio, reglamentavimas.

  • tabako gaminių prekybos taisyklių peržiūra.

Ar Komisija skatina geriau informuoti apie tabako keliamus pavojus?

Taip, Europos Komisija mano, kad Europos piliečiams reikia padėti suvokti tabako vartojimo padarinius sveikatai. Todėl nuo 2005 m. ji finansuoja informacijos kampanijas visoje ES.

2005–2010 m. vykdyta kampanija „HELP“ – daugiausia dėmesio skirta jaunimo rūkymo prevencijai.

Artimiausiomis savaitėmis Komisija pradės naują kampaniją „Mesk rūkyti ir džiaukis gyvenimu“ Šios kampanijos tikslas – raginti 25–34 m. amžiaus sulaukusius asmenis atsisakyti įpročio rūkyti. Prie šios grupei priskiriama maždaug 145 mln. ES piliečių. Naujosios kampanijos organizatoriai daugiausia dėmesio skirs nebe rūkymo keliamiems pavojams, o metusiųjų rūkyti pranašumams – bus pateikiama žinių apie metusiuosius rūkyti, jų pasiekimus ir taip skatinama sekti šių asmenų pavyzdžiu.

Koks yra ES vaidmuo vykdant tarptautinę tabako kontrolę?

ES aktyviai prisideda prie pasaulinės tabako kontrolės. Ji buvo viena pagrindinių PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos (įsigaliojo 2005 m. vasario 27 d.) rengėjų Ši konvencija – tai pirmasis teisiškai privalomas pasaulinis PSO susitarimas dėl sveikatos. Šiuo metu ją yra pasirašiusios 172 šalys, įskaitant Europos Sąjungą ir 26 jos valstybes naresvii.

Pagrindų konvencijoje reglamentuojama tarptautinė tabako kontrolė. Joje pateikiamos nuostatos dėl pakuočių ir ženklinimo, reklamos, skatinimo rūkyti ir rėmimo, apsaugos nuo tabako dūmų poveikio, tabako sudedamųjų dalių reglamentavimo, neteisėtos prekybos, kainų ir mokesčių srities priemonių bei tabako augintojų skatinimo imtis kitų ekonomiškai perspektyvių alternatyvų.

1 :

Šaltinis: ASPECT tyrimas http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_fr_en.pdf.

i :

„Secondhand smoke exposure and risk following the Irish smoking ban: an assessment of salivary nicotine concentrations in hotel workers and air nicotine levels in bars“, M Mulcahy et al. Tob Control 2005;14:384-388 doi:10.1136/tc.2005.011635.

ii :

„Secondhand smoke levels in Scottish pubs: the effect of smoke-free legislation“, Semple et al. Tob Control 2007;16:127-132 doi:10.1136/tc.2006.018119.

iii :

http://www.independent.ie/national-news/fall-in-heart-attacks-as-smoking-ban-takes-full-effect-1071344.html.

iv :

„Effect of the Italian Smoking Ban on Population Rates of Acute Coronary Events“, G Cesaroni et al. Leidinys paskelbtas 2008 m. vasario 11 d., doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.72988.

v :

„International review of the health and economic impact of the regulation of smoking in public places“, A Ludbrook et al (2005 m., Edinburgas), Škotijos nacionalinė sveikatos tarnyba.

vi :

Dėl tiriamųjų duomenų žr. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą, pridedamą prie Tarybos rekomendacijos dėl aplinkos be dūmų pasiūlymo. POVEIKIO VERTINIMAS (COM(2009) 328 galutinis – SEC(2009) 894).

vii :

Visos valstybės narės, išskyrus Čekiją.


Side Bar