Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

MEMO/11/249

Rīgā, 2011. gada 15 aprīlī

EK un SVF paziņojums par pārskata misiju Latvijā

Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) un Eiropas Komisijas (EK) kopīgās pārskata misijas darbinieki atradās Rīgā no 5. līdz 15. aprīlim, lai pārrunātu spēkā esošās starptautiskās finansiālās palīdzības programmas ceturto pārskatīšanu.

Pēc sarunām ar Latvijas valdību misijas pārstāvji savu dienestu līmenī ir vienojušies par Latvijas valdības politikas programmas galvenajiem elementiem.

Latvijas ekonomika šobrīd rāda skaidras atlabšanas pazīmes, šogad plānota ekonomiskā izaugsme 3,3 % apmērā, un tas liecina par to, ka Latvijas amatpersonas turpina īstenot savu ekonomikas programmu. Latvijas 2011. gada politikas programma gatavo augsni, lai izpildītu nosacījumus eiro ieviešanai 2014. gada janvārī un nodrošinātu noturīgu ekonomikas atveseļošanos.

2011. gada budžets, ko Saeima pieņēma 2010. gada decembrī, un 2011. gada 14. aprīlī pieņemtie budžeta papildinājumi paredz deficīta samazināšanas pasākumus kopā par aptuveni LVL 350 miljoniem, un daudzi no šiem ietaupījumiem būs pastāvīgi. Ja šos pasākumus īstenos pilnībā, tie nodrošinās to, ka 2011. gadā vispārējais valsts budžeta deficīts būs aptuveni 4,5 % no IKP (pēc ESA metodoloģijas), tādējādi 2012. gadā Latvijai būs sasniedzams vispārējais valsts budžeta deficīts zem 3 % no IKP.

Amatpersonas izvirzīs mērķi 2012. gadā panākt budžeta deficītu 2,5 % apmērā no IKP. Tas apliecinās valdības apņemšanos ievērot fiskālo disciplīnu un atmaksāt parādu, kā arī ievērot vispārējā valsts budžeta deficīta kritēriju eiro ieviešanai ilgtspējīgā veidā. Provizoriskie aprēķini liecina, ka šā mērķa sasniegšanai 2012. gadā būs vajadzīgi vēl LVL 150-180 miljonu neto papildu pasākumi, — tātad atlikušie nepieciešamie pielāgojumi ir mazāki nekā 2011. gadā un iepriekšējos gados īstenotie lielie korekcijas pasākumi.

Labi sasniegumi panākti arī citās programmas jomās. Ir veikti būtiski finanšu sistēmas stabilizācijas pasākumi. Parex un Citadeles bankas restrukturizācija ir krietni pavirzījusies uz priekšu, un Eiropas Komisijai tiek iesniegts Hipotēku un zemes bankas pārveidošanas plāns pēc tam, kad 12. aprīlī to pieņēma Ministru Kabinets. Šie pasākumi ir mazinājuši banku sektora potenciālās finansēšanas vajadzības. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir panākta vienošanās ar Latvijas amatpersonām par banku sektora atbalstīšanai rezervēto līdzekļu (kopā EUR 650 miljoni) pakāpenisku atbrīvošanu vispārējo valdības darbību finansēšanas vajadzībām, ja arī turpmāk tiks veiksmīgi īstenotas finanšu sektora reformas.

Noslēdzot šo SVF un EK veikto pārskatīšanu, tiks atbrīvoti līdzekļi no ES, SVF, Ziemeļvalstīm un citām ES valstīm aptuveni EUR 970 miljonu apmērā, un vēl EUR 100 miljonus, paredzams, apstiprinās Pasaules Banka. Latvijas amatpersonas plāno izmantot tikai Pasaules Bankas līdzekļus.

Turpmākie pasākumi. Pēc Eiropas Komisijas apstiprinājuma saņemšanas un pēc apspriešanās ar ES dalībvalstīm līdz 2011. gada jūnijam varēs parakstīt un publiskot Saprašanās memoranda papildinājumu, ietverot jaunos politikas pasākumus, par kuriem panākta vienošanās saistībā ar nākamo EK pārskatīšanu. Pēc SVF vadības apstiprinājuma 2011. gada maija beigās vai jūnija sākumā paredzēta SVF valdes sēde, lai pārrunātu ceturto pārskatīšanu saskaņā ar rezerves vienošanos.

EK un SVF pārstāvji plāno atgriezties Rīgā vasaras beigās, un vēlāk šajā pašā gadā notiks pārrunas par piekto un galīgo pārskatīšanu.

Papildu informācija:

http://www.imf.org/external/country/LVA/index.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/latvia_en.htm


Side Bar