Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/13

Bruselj, 11. januarja 2011

Skupna izjava podpredsednice ter visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton, evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa ter evropske komisarke za humanitarno pomoč Kristaline Georgieve o položaju na Haitiju leto po potresu

„Leto po hudem potresu, ki je prizadel Haiti in več kot milijon ljudi, želimo znova potrditi, da ostaja pomoč pri okrevanju države prednostna naloga EU. S Haitijem smo sodelovali v tesnem partnerstvu, dolgoročno pa bomo še naprej v celoti zavezani nadaljevanju obnove države ter pomoči njenim ljudem, da zgradijo boljšo prihodnost.

Zdaj smo zelo zaskrbljeni zaradi političnega položaja. Trenutna nestabilnost preprečuje, da bi humanitarna pomoč EU prišla do ljudi, ki jo potrebujejo, prav tako pa tudi upočasnjuje in otežuje proces obnove. To zelo ovira našo skupno pripravljenost, da bi se okrepil položaj Haitija in bi se ta podal na dolgo pot k stabilnosti, človeškemu razvoju in trajnostnemu zmanjševanju revščine.

Zato želimo pozvati organe na Haitiju, naj zagotovijo pogoje za svobodne in pregledne volitve, ljudi na Haitiju pa prosimo, naj ostanejo mirni in naj sodelujejo v drugem krogu volitev brez izgredov.

Stabilnost in demokratično delovanje Haitija sta predpogoja za zagotovitev, da EU in mednarodna skupnost sodelujeta z zakonitim partnerjem, ki lahko določi prednostne potrebe države.

V zadnjih 12 mesecih si je EU celovito prizadevala za zagotovitev humanitarne in razvojne pomoči za obnovo države. EU je takoj po nesreči sprostila tri milijone EUR za humanitarne in nujne potrebe, ki so se postopoma povečali na 120 milijonov ob koncu leta 2010. Zagotovili smo šotore, hrano, čisto vodo, zatočišča in zdravstvene delavce, ki so pomagali preprečiti katastrofo na področju zdravja. Humanitarna pomoč je še zdaj zelo prisotna. EU ima glavno vlogo pri pomoči Haitiju v boju proti epidemiji kolere z vzpostavljanjem zdravstvenega varstva, gradnjo varnih stranišč, razdeljevanjem čiste vode in usposabljanjem glede higienskih navad.

Prav tako želimo poudariti, da je EU prvi svetovni donator Haitiju in da smo se držali svojih obljub, danih na mednarodni donatorski konferenci marca 2010: EU se je zavezala, da bo vladi Haitija namenila 1,2 milijarde EUR pomoči za kratkoročne in dolgoročne dejavnosti na vseh področjih. Zdaj lahko rečemo, da je EU odobrila približno 600 milijonov EUR, kar je več kot polovica obljubljenih sredstev. Komisija se je zavezala nameniti 522 milijonov EUR in je že prevzela obveznosti v vrednosti 330 milijonov EUR. Na prošnjo organov Haitija je Komisija osredotočila svojo pomoč na utrditev glavnih nalog države, zlasti na izplačevanje plač učiteljem, zdravstvenim delavcem in delavcem civilne zaščite ter na okrepitev in obnovo strateške infrastrukture ter cest.

EU je združila pomoč in obnovo: zagotovili smo usklajevanje tako z našimi državami članicami in drugimi mednarodnimi donatorji kot z vlado Haitija, delovali pa smo v posebnih sektorjih, kot so zdravstveni sektor, vodarstvo, področji zagotavljanja zatočišč in hrane.

Toda treba se je zavedati, da je položaj, ki je bil že prej precej težak, po potresu postal izredno zahteven, pozneje pa še bolj zapleten zaradi orkana Tomasa, epidemije kolere in politične nestabilnosti. Humanitarni delavci in tehnični strokovnjaki so pogosto delali v izredno težkih pogojih.

Zdaj se v celoti zavedamo, da položaj še zdaleč ni zadovoljiv in da se je na nekaterih področjih celo poslabšal. Toda to ne pomeni, da so bila naša prizadevanja šibka ali da so bili naš denar ter strokovno znanje in izkušnje zaman. Resnica je, da bi lahko država brez trdne podpore EU popolnoma propadla in da bi bil položaj veliko slabši.

Leto po potresu bi radi ponovili, da bo EU spoštovala svoje zaveze in da bo vztrajala v svoji solidarnosti s prebivalci Haitija.“

Dodatne informacije:

Paket gradiva za novinarje na temo: Haiti, leto po potresu

http://europa.eu/press_room/press_packs/haiti/index_en.htm

Podatkovni list – „Haiti po enem letu – evropsko ukrepanje na Haitiju (glej paket gradiva za novinarje in MEMO/11/10)

Spletna stran Evropske službe za zunanje delovanje:

http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm

Spletna stran GD za razvoj in sodelovanje – EuropeAid

http://ec.europa.eu/europeaid/index_sl.htm

Spletna stran GD za humanitarno pomoč in krizno odzivanje

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Spletna stran evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Spletna stran evropske komisarke za humanitarno pomoč in krizno odzivanje Kristaline Georgieve

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm


Side Bar