Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/13

V Bruseli 11. januára 2011

Spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej, komisára EÚ pre rozvoj Andrisa Piebalgsa a komisárky EÚ pre humanitárnu pomoc Kristaliny Georgievovej o situácii na Haiti rok po zemetrasení

„Rok po hroznom zemetrasení, ktoré zasiahlo Haiti a zranilo viac než milión obyvateľov, chceme znovu zdôrazniť, že pomoc na obnovu krajiny ostáva prioritou EÚ. Boli sme stabilným partnerom Haiti a naďalej sme dlhodobo odhodlaní napomáhať ďalšej obnove krajiny a budovaniu lepšej budúcnosti jej obyvateľov.

Dnes sme veľmi znepokojení politickou situáciou krajiny. Súčasná nestabilita bráni tomu, aby sa humanitárna pomoc EÚ dostala k ľuďom v núdzi a oslabuje a komplikuje proces obnovy. To vážne narušuje naše spoločné úsilie postaviť Haiti do silnejšej pozície, aby sa táto krajina mohla vydať na neľahkú cestu smerom k stabilite, ľudskému rozvoju a dlhodobému zníženiu chudoby.

Chceme preto naliehavo vyzvať haitské orgány, aby zabezpečili podmienky pre slobodné a transparentné voľby, a vyzývame obyvateľov Haiti, aby zachovali pokoj a zúčastnili sa druhého kola volieb bez rozbrojov.

Stabilita a demokratické fungovanie Haiti je základnou podmienkou toho, aby EÚ a medzinárodné spoločenstvo spolupracovalo s legitímnym partnerom schopným stanoviť základné potreby krajiny.

Za posledných 12 mesiacov sa EÚ plne zmobilizovala k poskytovaniu humanitárnej a rozvojovej pomoci na obnovenie krajiny. Bezprostredne po zemetrasení EÚ okamžite uvoľnila sumu 3 miliónov EUR na humanitárne a núdzové potreby, ktorá sa postupne zvyšovala a na konci roka 2010 dosahovala 120 miliónov EUR. Dodali sme stany, potraviny, čistú vodu, prístrešky, zdravotníckych pracovníkov, čím sa nám podarilo zabrániť zdravotníckej katastrofe. Humanitárna podpora je v súčasnosti naďalej veľmi aktívna. EÚ je poprednou silou, ktorá pomáha Haiti v boji proti epidémii cholery, a to poskytovaním zdravotnej starostlivosti, budovaním hygienických latrín, distribúciou čistej vody a školením o hygienických postupoch.

Je potrebné takisto zdôrazniť, že EÚ je prvým globálnym darcom pre Haiti a že sme dodržali sľuby, ktoré sme dali na medzinárodnej konferencii darcov v marci 2010: EÚ prisľúbila 1,2 miliardy EUR na pomoc haitskej vláde vo všetkých oblastiach v krátkodobej a dlhodobej perspektíve. Dnes môžeme povedať, že EÚ pridelila okolo 600 miliónov EUR, čo predstavuje viac než polovicu prisľúbených prostriedkov. Samotná Komisia prisľúbila 522 miliónov EUR a pridelila 330 miliónov EUR.

Na žiadosť haitských orgánov Komisia sústredila svoju podporu na konsolidáciu kľúčových funkcií štátu, konkrétne na vyplácanie platov učiteľom, zdravotníckym zamestnancom a civilnej ochrane a na posilnenie a rekonštrukciu strategických infraštruktúr a ciest. EÚ skombinovala pomoc a obnovu, zabezpečili sme koordináciu medzi našimi členskými štátmi, ako aj inými medzinárodnými darcami a haitskou vládou, zásobovali sme špecifické oblasti ako zdravotníctvo, zásobovanie vodou, prístreškami a potravinami.

Treba však poznamenať, že situácia, ktorá bola veľmi ťažká už pred zemetrasením, sa po zemetrasení stala ešte náročnejšou a neskôr v dôsledku hurikánu Tomas, epidémie cholery a politickej nestability ešte komplikovanejšou. Pracovníci pomoci a technickí experti často pracovali v krajne náročných podmienkach.

Dnes si plne uvedomujeme, že situácia ešte zďaleka nie je uspokojujúca a v niektorých oblastiach sa dokonca zhoršila. To však neznamená, že naše snahy boli slabé alebo že naše peniaze a znalosti boli vynaložené zbytočne. Faktom je, že bez vytrvalej podpory EÚ by sa krajina mohla úplne zrútiť a situácia by bola omnoho horšia.

Po roku chceme opäť zdôrazniť, že EÚ bude dodržiavať svoje záväzky a že jej solidarita s Haiťanmi je neochvejná.“

Ďalšie informácie:

Tlačové informácie o Haiti rok po zemetrasení

http://europa.eu/press_room/press_packs/haiti/index_en.htm

Prehľad – „Haiti one year on – Europe's action in Haiti“ (pozri tlačové informácie a MEMO/11/10)

Webová stránka Európskej služby pre vonkajšiu činnosť:

http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm

Webová stránka Generálneho riaditeľstva pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webová stránka Generálneho riaditeľstva pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Webová stránka komisára EÚ pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webová stránka komisárky EÚ pre humanitárnu pomoc a reakciu v krízových situáciách Kristaliny Georgievovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm


Side Bar