Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/13

Bruxelles, 11 ianuarie 2011

Declarație comună a dnei Catherine Ashton, vicepreședinte și Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, a dlui Andris Piebalgs, comisar european pentru dezvoltare și a dnei Kristalina Georgieva, comisar european pentru ajutor umanitar, cu privire la situația din Haiti, la un an de la cutremur

„La un an de la teribilul cutremur care a lovit Haiti și a afectat peste un milion de persoane, dorim să reiterăm faptul că acordarea de sprijin țării pentru a se redresa continuă să fie o prioritate a UE. Am fost un partener solid în Haiti și vom continua să fim pe termen lung pe deplin angajați să contribuim la progresul redresării țării și să ajutăm cetățenii acesteia să construiască un viitor mai bun.

În prezent, suntem deosebit de preocupați de situația politică. Instabilitatea actuală împiedică ajutorul umanitar al UE să ajungă la cei aflați în dificultate, încetinește procesul de reconstrucție și accentuează complexitatea acestuia. Acest lucru dăunează în mod considerabil voinței noastre comune de a consolida poziția Haiti, pentru a o aduce pe calea stabilității, a dezvoltării umane și a reducerii durabile a sărăciei.

De aceea, dorim să facem apel la autoritățile haitiene să asigure condițiile pentru desfășurarea unor alegeri libere și transparente și invităm cetățenii din Haiti să își păstreze calmul și să participe în turul doi al alegerilor într-o atmosferă pașnică.

Stabilitatea și funcționarea democratică a Haiti reprezintă o condiție prealabilă pentru a asigura că UE și comunitatea internațională cooperează cu un partener legitim, capabil să definească nevoile prioritare ale țării.

Pe parcursul ultimelor 12 luni, UE s-a mobilizat pe deplin pentru a oferi atât asistență umanitară, cât și ajutor pentru dezvoltare în vederea reconstrucției țării. În perioada imediat următoare dezastrului, UE a deblocat fără întârziere 3 milioane EUR pentru nevoi umanitare și de urgență, sumă care a crescut progresiv, pentru a atinge valoarea de 120 de milioane la sfârșitul anului 2010. Am furnizat corturi, hrană, apă potabilă, adăposturi și personal sanitar, ceea ce a permis evitarea unei catastrofe sanitare. Sprijinul umanitar continuă să fie foarte activ. UE se află în fruntea eforturilor de a asista Haiti în combaterea epidemiei de holeră, prin intermediul asistenței medicale, al construirii de latrine sigure, al distribuirii de apă potabilă și al organizării de cursuri de formare cu privire la practicile de igienă.

Dorim, de asemenea, să menționăm că UE este primul donator global pentru Haiti și că am respectat promisiunile făcute în cadrul conferinței internaționale a donatorilor, în martie 2010. UE s-a angajat să ofere guvernului haitian suma de 1,2 miliarde EUR în toate domeniile, pe termen scurt și lung. În prezent, putem afirma că UE a acordat aproximativ 600 milioane EUR, ceea ce reprezintă peste jumătate din fondurile promise. Cât despre Comisie, aceasta a promis un ajutor în valoare de 522 milioane EUR, din care 330 milioane EUR au făcut obiectul unor angajamente.

La cererea autorităților haitiene, Comisia și-a concentrat eforturile asupra consolidării funcțiilor principale ale statului, și anume, plata salariilor pentru personalul didactic, personalul medical și personalul din domeniul protecției civile, precum și asupra consolidării și a reconstruirii infrastructurilor și a căilor rutiere strategice. UE a îmbinat sprijinul și redresarea; am asigurat coordonarea atât cu statele membre ale UE și alți donatori internaționali, cât și cu guvernul haitian, și am desfășurat activități în sectoare specifice precum sănătatea, apa, adăpostul și hrana.

Cu toate acestea, trebuie să înțelegem că situația, care era deja deosebit de dificilă înainte de cutremur, a devenit extrem de delicată în perioada imediat următoare acestuia și că, mai târziu, s-a înrăutățit chiar, ca urmare a uraganului Tomas, a epidemiei de holeră și a instabilității politice. Personalul umanitar și experții tehnici au lucrat, adesea, în condiții extrem de dificile.

În prezent, suntem pe deplin conștienți că situația este departe de a fi satisfăcătoare, iar în anumite sectoare s-a agravat chiar. Totuși, aceasta nu înseamnă că eforturile noastre au fost insuficiente sau că fondurile și expertiza noastră au fost inutile. Este cert că fără sprijinul constant al UE, Haiti ar fi putut să se prăbușească pe deplin, iar situația să fie mult mai gravă.

La un an de la cutremur, dorim să confirmăm încă o dată faptul că UE își va respecta angajamentele și rămâne în continuare solidară cu poporul haitian.

Informații suplimentare:

Dosar de presă – Haiti, la un an de la cutremur:

http://europa.eu/press_room/press_packs/haiti/index_en.htm

Fișă informativă – „Haiti, un an mai târziu – eforturile Europei în Haiti” („Haiti one year on – Europe's action in Haiti”) (a se vedea dosarul de presă și MEMO/11/10).

Site-ul internet al Serviciului pentru acțiune externă al Uniunii Europene:

http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm

Site-ul internet al DG Dezvoltare și Cooperare – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_ro.htm

Site-ul internet al DG Ajutor Umanitar și Reacția la Situații de Criză:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Site-ul internet al comisarului pentru dezvoltare, dl Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Site-ul internet al comisarului pentru ajutor umanitar și reacția la situații de criză, dna Kristalina Georgieva:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm


Side Bar