Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/13

Bruksela, dnia 11 stycznia 2011 r.

Wspólne oświadczenie wiceprzewodniczącej i Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Catherine Ashton, komisarza UE ds. rozwoju, Andrisa Piebalgsa oraz komisarza UE ds. pomocy humanitarnej, Kristaliny Georgijewej, w sprawie sytuacji na Haiti w rok po trzęsieniu ziemi

„Rok po katastrofalnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Haiti, i w wyniku którego ponad milion ludzi zginęło lub odniosło rany, pragniemy zapewnić, że wspieranie Haiti w odbudowie państwa w dalszym ciągu należy do najważniejszych celów UE. Nadal uczestniczymy w procesie odbudowy jako partnerzy Haiti i w dalszym ciągu będziemy w pełni angażować się w długoterminową rekonstrukcję państwa oraz wspieranie jego mieszkańców na drodze ku lepszej przyszłości.

Dzisiaj nasze ogromne obawy budzi sytuacja polityczna. Obecny brak stabilizacji uniemożliwia UE docieranie z pomocą humanitarną do potrzebujących ludzi, a ponadto spowalnia i komplikuje proces odbudowy państwa. Sytuacja ta jest dużym utrudnieniem dla naszych wspólnych dążeń ukierunkowanych na wzmocnienie pozycji Haiti, tak aby państwo to mogło podążać drogą w kierunku stabilizacji, rozwoju społecznego oraz trwałego ograniczania ubóstwa.

W związku z powyższym wzywamy władze Haiti do zapewnienia warunków umożliwiających przeprowadzenie wolnych i przejrzystych wyborów, wzywamy także mieszkańców Haiti do tego, aby powstrzymali się od przemocy i w pokojowej atmosferze wzięli udział w drugiej rundzie wyborów.

Stabilizacja i demokratyczne funkcjonowanie struktur państwowych w Haiti jest niezbędne, aby była możliwa współpraca UE i międzynarodowej społeczności z prawowitym partnerem, będącym w stanie określić najpilniejsze potrzeby państwa.

Przez ponad dwanaście minionych miesięcy UE w pełni uruchomiła swoje zasoby, aby udzielić pomocy humanitarnej oraz pomocy rozwojowej na odbudowę kraju. W następstwie katastrofy UE natychmiast uwolniła środki w wysokości 3 mln EUR na pomoc humanitarną i najpilniejsze potrzeby; wysokość środków stopniowo rosła, osiągając pod koniec 2010 r. kwotę 120 mln EUR. Zapewniliśmy namioty, żywność, czystą wodę, schronienie, pracowników służby zdrowia; dzięki temu udało się zapobiec katastrofie spowodowanej warunkami sanitarnymi. Wsparcie humanitarne realizujemy do dnia dzisiejszego. UE znajduje się w czołówce tych, którzy pomagają Haiti w walce z epidemią cholery, zapewniając opiekę zdrowotną, instalując bezpieczne toalety, organizując dystrybucję czystej wody i instruując, w jaki sposób zachować higienę.

Chcemy również podkreślić, że UE jest największym darczyńcą pomagającym Haiti, oraz że dotrzymaliśmy naszych obietnic złożonych podczas międzynarodowej konferencji darczyńców, która odbyła się w marcu 2010 r.: UE zobowiązało się do przekazania 1,2 mld EUR na udzielenie krótko- i długoterminowej pomocy rządowi Haiti we wszystkich obszarach. Dzisiaj możemy powiedzieć, że UE przekazała około 600 mln EUR, co stanowi ponad połowę obiecanych środków. Sama Komisja przeznaczyła kwotę 522 mln EUR, z czego wypłaciła 330 mln EUR. W odpowiedzi na prośbę władz Haiti Komisja skoncentrowała swoje wsparcie na konsolidacji zasadniczych funkcji państwa, przeznaczając je przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników służby zdrowia i służby ochrony ludności, a także wzmocnienie i odbudowę strategicznej infrastruktury oraz dróg. UE powiązała pomoc doraźną i działania na rzecz odbudowy; zapewniliśmy współpracę, zarówno z naszymi państwami członkowskimi, jak i innymi międzynarodowymi darczyńcami oraz rządem Haiti; dostarczaliśmy pomoc w różnych, konkretnych obszarach takich jak opieka zdrowotna, woda, schronienie i żywność.

Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że sytuacja na Haiti, która była bardzo trudna jeszcze przed trzęsieniem ziemi, stała się ogromnym wyzwaniem po trzęsieniu, a jeszcze bardziej skomplikowała się później, co było wynikiem przejścia przez Haiti huraganu Tomas, epidemii cholery i niestabilnej sytuacji politycznej. Osoby niosące pomoc oraz eksperci techniczni często pracowali w ekstremalnie trudnych warunkach.

Dzisiaj w pełni jesteśmy świadomi faktu, że sytuacja jest daleka od zadowalającej, a w niektórych obszarach wręcz się pogorszyła. Nie oznacza to jednak, że nasze starania nie były dostatecznie energiczne, oraz że na próżno inwestowaliśmy nasze środki i wiedzę fachową. Oczywiste jest, że bez nieustającej pomocy UE państwo załamałoby się całkowicie, zaś jego sytuacja byłaby dzisiaj o wiele trudniejsza.

Rok po katastrofie, chcemy powtórzyć, że UE pamięta o swoich zobowiązaniach i solidaryzuje się z mieszkańcami Haiti. ”

Więcej informacji:

Materiały prasowe dotyczące sytuacji na Haiti rok po trzęsieniu ziemi:

http://europa.eu/press_room/press_packs/haiti/index_en.htm

Zestawienie faktów „Haiti rok później – działania Europy w Haiti” (zob. materiały prasowe i MEMO/11/10)

Strona internetowa Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych:

http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Strona internetowa komisarza ds. rozwoju, Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Strona internetowa komisarza ds. pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego, Kristaliny Georgijewej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm


Side Bar