Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/13

Brussel, 11 januari 2011

Gemeenschappelijke verklaring van vice-voorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Catherine Ashton, EU-commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs, en EU-commissaris voor Humanitaire Hulp, Kristalina Georgieva, over de situatie in Haïti, één jaar na de aardbeving

"Eén jaar na de verschrikkelijke aardbeving in Haïti waarbij meer dan een miljoen mensen werden getroffen, willen wij opnieuw bevestigen dat de steun voor de heropbouw van het land een prioriteit voor de EU blijft. De Unie is een trouwe partner geweest voor Haïti en zij zal zich ook op de lange termijn volledig blijven inzetten voor de heropbouw van het land en voor een betere toekomst van de Haïtiaanse bevolking.

Wij zijn vandaag erg bezorgd over de politieke situatie. Het huidige gebrek aan stabiliteit maakt dat de humanitaire steun van de EU de bevolking in nood niet bereikt en het proces van heropbouw wordt vertraagd en bemoeilijkt. Dit is een serieuze rem op ons gemeenschappelijke streven om Haïti te helpen op de langere termijn te komen tot stabiliteit, menselijke ontwikkeling en duurzame armoedebestrijding.

Daarom roepen wij de autoriteiten van Haïti met klem op om de voorwaarden te creëren voor vrije en transparante verkiezingen en vragen wij de bevolking van Haïti kalm te blijven en vreedzaam deel te nemen aan de tweede verkiezingsronde.

Stabiliteit en een goed functionerende democratie in Haïti zijn elementaire voorwaarden om te verzekeren dat de EU en de internationale gemeenschap kunnen samenwerken met een legitieme partner die in staat is de prioritaire behoeften van het land vast te stellen.

De afgelopen twaalf maanden heeft de EU alles ondernomen om zowel de humanitaire steun als de ontwikkelingshulp te verzekeren om het land opnieuw op te bouwen. Na de ramp heeft de EU onmiddellijk 3 miljoen euro vrijgemaakt voor humanitaire en noodhulp. Dit bedrag werd geleidelijk opgetrokken tot 120 miljoen euro tegen einde 2010. De EU zorgde voor tenten, levensmiddelen, drinkbaar water, huisvesting, gezondheidswerkers, waardoor een gezondheidscatastrofe kon worden vermeden. De humanitaire steunverlening gaat nog steeds intensief door. De EU staat op de bres om Haïti te helpen met de bestrijding van de cholera-epidemie, door het verlenen van gezondheidszorg, de bouw van gezonde toiletten, de distributie van schoon water, en de opleiding in hygiënepraktijken.

Wij willen ook benadrukken dat de EU wereldwijd de voornaamste donor in Haïti is, en dat de EU haar beloften die op de internationale donorconferentie in maart 2010 zijn gedaan, is nagekomen: de EU beloofde toen 1,2 miljard euro te besteden om de regering van Haïti op alle gebieden op de korte en de lange termijn bij te staan. Vandaag kunnen wij verklaren dat de EU rond 600 miljoen euro heeft uitgetrokken, dat is meer dan de helft van de beloofde middelen. De Commissie alleen beloofde 522 miljoen euro en heeft daarvan 330 miljoen euro ter beschikking gesteld. Op verzoek van de autoriteiten van Haïti heeft de Commissie haar steun vooral gericht op de consolidering van de belangrijkste functies van de staat, met name voor de uitbetaling van onderwijspersoneel, gezondheidswerkers en de civiele bescherming, en de versterking en het herstel van strategische infrastructuren en wegen. De EU heeft noodhulp en steun voor de heropbouw gecombineerd en de coördinatie met de lidstaten en de andere internationale donoren, alsook met de regering van Haïti verzekerd; er werd steun verleend in specifieke sectoren als gezondheidszorg, watervoorziening, huisvesting en levensmiddelen.

Wij moeten er ons echter van bewust zijn dat de problemen in Haïti, die al zeer groot waren vóór de aardbeving, onmiddellijk na de aardbeving nog enorm zijn toegenomen, en de situatie daarna nog meer verergerde door de orkaan Tomas, de cholera-epidemie en de politieke instabiliteit. Hulpverleners en technische deskundigen moesten vaak in uiterst moeilijke omstandigheden werken.

Vandaag zijn wij er ons zeer goed van bewust dat de situatie verre van tevredenstellend is, en op sommige punten zelfs nog is verslechterd. Dit betekent echter niet dat onze inspanningen zijn verslapt of onze financiële middelen en expertise voor niets werden ingezet. Zonder de voortdurende steun van de EU zou het land totaal zijn ontredderd en zou de situatie nog veel slechter zijn.

Eén jaar later willen wij opnieuw duidelijk maken dat de EU haar verbintenissen zal nakomen en solidair blijft met de Haïtianen. "

Meer informatie:

Persdossier over Haiti, één jaar na de aardbeving

http://europa.eu/press_room/press_packs/haiti/index_en.htm

Factsheet – Haïti een jaar later – de actie van Europa in Haïti (zie het persdossier en MEMO/11/10)

Website van de Europese dienst voor extern optreden:

http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm

Website van DG Ontwikkeling en Samenwerking – EuropeAid

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Website van DG Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Website van EU-commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Website van EU-commissaris voor Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming Kristalina Georgieva

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm


Side Bar