Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/13

Briuselis, 2011 m. sausio 11 d.

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir pirmininko pavaduotojos Catherine Ashton, už vystymąsi atsakingo Komisijos nario Andrio Piebalgo ir už humanitarinę pagalbą atsakingos Komisijos narės Kristalinos Georgievos bendras pareiškimas dėl padėties Haityje praėjus vieneriems metams nuo žemės drebėjimo

„Praėjus vieneriems metams nuo Haitį sukrėtusio tragiško žemės drebėjimo, nuo kurio nukentėjo daugiau nei milijonas žmonių, norime dar kartą pabrėžti, kad pagalba šaliai atsigauti tebėra vienas ES prioritetinių uždavinių. Esame tvirti Haičio partneriai ir toliau visapusiškai laikysimės įsipareigojimo ilgainiui atstatyti šalį ir padėti jos gyventojams kurti geresnę ateitį.

Šiandien didelį susirūpinimą kelia politinė padėtis Haityje. Esant nestabiliai padėčiai, ES humanitarinė pagalba nepasiekia žmonių, kuriems jos reikia, atstatymo procesas lėtėja ir tampa sudėtingesnis. Tai labai kenkia mūsų ketinimui sustiprinti padėtį Haityje, kad šalis galėtų ilgainiui užtikrinti stabilumą, vystyti žmogiškuosius išteklius ir tvariai mažinti skurdą.

Todėl raginame Haičio valdžią užtikrinti sąlygas laisviems ir skaidriems rinkimams rengti, o Haičio žmones – išlikti ramius ir taikiai dalyvauti antrajame rinkimų ture.

Haitis turi užtikrinti stabilumą ir veikiančią demokratiją, kad ES ir tarptautinė bendruomenė bendradarbiautų su teisėtu partneriu, galinčiu nustatyti prioritetinius šalies poreikius.

Per praėjusius 12 mėnesių ES visapusiškai susitelkė, kad galėtų teikti šaliai atstatyti būtiną humanitarinę ir vystomąją pagalbą. Iš karto po nelaimės ES skyrė 3 mln. EUR humanitariniams ir neatidėliotiniems poreikiams patenkinti. Palaipsniui pagalbos suma didėjo ir 2010 m. pabaigoje siekė 120 mln. EUR. Suteikėme palapinių, maisto, švaraus vandens, pastogę, nusiuntėme sveikatos priežiūros darbuotojų ir taip padėjome išvengti sanitarinės katastrofos. Ir šiandien labai aktyviai teikiame humanitarinę pagalbą. ES daugiausia prisideda prie Haičio kovos su choleros epidemija – teikia sveikatos priežiūros paslaugas, stato saugias išvietes, aprūpina švariu vandeniu ir moko laikytis higienos.

Be to, norime pabrėžti, kad ES yra pagrindinė pasaulinė pagalbos Haičiui teikėja ir laikosi 2010 m. kovo mėn. vykusioje Tarptautinėje pagalbos teikėjų konferencijoje prisiimto įsipareigojimo: ES įsipareigojo Haičio vyriausybei trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu skirti 1,2 mlrd. EUR paramą visose srityse. Šiandien galime pranešti, kad ES skyrė maždaug 600 mln. EUR, tai yra daugiau nei pusę pažadėtų lėšų. Vien tik Komisija įsipareigojo skirti 522 mln. EUR ir jau yra skyrusi 330 mln.

EUR. Haičio valdžios institucijų prašymu Komisija daugiausia paramos skyrė pagrindinėms valstybės funkcijoms stiprinti, visų pirma mokytojų ir sveikatos priežiūros darbuotojų atlyginimams, socialinei apsaugai, taip pat strateginei infrastruktūrai ir keliams gerinti ir atstatyti. ES suderino pagalbą ir atkūrimą. Bendradarbiavome su valstybėmis narėmis, kitais tarptautiniais pagalbos teikėjais ir Haičio vyriausybe. Pagalbą teikėme konkretiems sektoriams, kaip antai sveikata, aprūpinimas vandeniu, pastoge ir maistu.

Vis dėlto reikia suvokti, kad padėtis, kuri buvo labai sudėtinga jau prieš žemės drebėjimą, po jo tapo dar sudėtingesnė, o viską dar labiau apsunkino vėliau praūžęs uraganas „Tomas“, kilusi choleros epidemija ir nestabili politinė padėtis. Pagalbos darbuotojai ir technikos specialistai dažnai dirbo itin sudėtingomis sąlygomis.

Šiandien puikiai suvokiame, kad padėtis toli gražu nėra patenkinama, o kai kuriose srityse netgi pablogėjo. Tačiau tai nereiškia, kad mūsų pastangos buvo menkos arba skirtos lėšos ir praktinė pagalba nuėjo veltui. Tiesa ta, kad negavusi tvirtos ES paramos šalis galėjo visiškai žlugti ir padėtis būtų buvusi daug blogesnė.

Praėjus vieneriems metams norime dar kartą patvirtinti, kad ES laikysis įsipareigojimų ir tvirtai reiškia solidarumą su Haičio žmonėmis.“

Daugiau informacijos

Spaudai skirtas informacijos apie Haitį praėjus vieneriems metams nuo žemės drebėjimo rinkinys

http://europa.eu/press_room/press_packs/haiti/index_en.htm.

Faktinė informacija „Haitis po vienerių metų. Europos veiksmai Haityje“ (žr. spaudai skirtą rinkinį ir MEMO/11/10)

Europos išorės veiksmų tarnybos interneto svetainė

http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm.

Generalinis direktoratas „EuropeAid – vystymasis ir bendradarbiavimas“

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm.

Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinio direktorato interneto svetainė

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm.

Už vystymąsi atsakingo Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm.

Už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingos Komisijos narės Kristalinos Georgievos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm.


Side Bar