Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/13

Bryssel 11. tammikuuta 2011

Komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin, kehitysyhteistyöstä vastaavan komissaarin Andris Piebalgsin ja humanitaarisesta avusta vastaavan komissaarin Kristalina Georgievan yhteinen lausunto tilanteesta Haitissa vuosi maanjäristyksen jälkeen

”Vuosi Haitia kohdanneen hirvittävän maanjäristyksen jälkeen, jossa loukkaantui yli miljoona ihmistä, haluamme vakuuttaa, että maan auttaminen toipumaan on edelleen yksi EU:n ensisijaisista tavoitteista. Olemme toimineet vankkumattomana kumppanina Haitissa ja sitoudumme jatkossakin täysin edistämään pitkällä aikavälillä maan jälleenrakentamista ja auttamaan sen kansalaisia rakentamaan parempaa huomista.

Maan poliittinen tilanne on tällä hetkellä erittäin huolestuttava. Vallitsevan epävakauden vuoksi EU:n humanitaarinen apu ei tavoita hädänalaisia ihmisiä, ja jälleenrakennusprosessi on hidastunut ja mutkistunut. Tämä haittaa voimakkaasti yhteistä pyrkimystämme parantaa Haitin mahdollisuuksia päästä pitkälle tielle kohti vakautta, inhimillistä kehitystä ja kestävää köyhyyden vähentämistä.

Sen vuoksi haluamme patistaa Haitin viranomaisia varmistamaan edellytykset vapaille ja läpinäkyville vaaleille ja kehotamme haitilaisia pysymään levollisina ja osallistumaan vaalien toiseen kierrokseen rauhallisesti.

Haitin vakaus ja demokraattinen toiminta ovat ennakkoedellytys sen varmistamiseksi, että EU:lla ja kansainvälisellä yhteisöllä on legitiimi yhteistyökumppani, joka pystyy määrittelemään maan ensisijaiset tarpeet.

EU on 12 viime kuukauden aikana mobilisoinut resurssinsa humanitaarisen avun ja kehitysavun antamiseksi maan jälleenrakennuksessa. Katastrofin jälkeen EU vapautti välittömästi kolme miljoonaa euroa humanitaarisen ja hätäavun tarpeisiin. Avustussummaa on lisätty asteittain, ja vuoden 2010 lopussa se oli 120 miljoonaa euroa. Olemme toimittaneet telttoja, ruokaa, puhdasta vettä, suojia ja terveydenhuollon työntekijöitä. Tämän avun ansiosta pystyttiin välttämään hygieniakatastrofi. Humanitaarista apua annetaan edelleen aktiivisesti. EU on eturivissä auttamassa Haitia taistelemaan koleraepidemiaa vastaan toimilla, joihin kuuluvat terveydenhuolto, turvallisten käymälöiden rakentaminen, puhtaan veden jakelu ja hygieniavalistus.

Haluamme myös tehdä selväksi, että EU on Haitin ensimmäinen kattavaa apua tarjonnut avunantaja ja että olemme pitäneet kiinni lupauksista, jotka annoimme maaliskuussa 2010 pidetyssä kansainvälisessä avunantajien konferenssissa: EU lupasi 1,2 miljardia euroa Haitin hallituksen avustamiseksi kaikilla aloilla lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Tähän mennessä EU on myöntänyt noin 600 miljoonaa euroa, eli yli puolet luvatuista varoista. Pelkästään komissio lupasi 522 miljoonaa euroa ja on myöntänyt 330 miljoonaa euroa. Haitin viranomaisten pyynnöstä komissio on myöntänyt tukea ensisijassa valtion perustoimintojen turvaamiseen, erityisesti opettajien, terveydenhuollon työntekijöiden ja pelastuspalvelutyöntekijöiden palkkojen maksamiseen, sekä strategisten infrastruktuurien ja teiden parantamiseen ja jälleenrakentamiseen. EU:n toimiin kuuluu sekä avustus- että jälleenrakennustoimia. Olemme varmistaneet koordinoinnin sekä EU:n jäsenvaltioiden että muiden kansainvälisten avunantajien ja Haitin hallituksen kanssa. Olemme toimittaneet apua terveydenhuollon, vedenjakelun, majoituksen ja elintarvikehuollon aloilla.

On kuitenkin huomattava, että jo ennen maanjäristystä vallinnut erittäin vaikea tilanne muuttui vielä haastavammaksi maanjäristyksen jälkeen ja entistäkin mutkikkaammaksi hirmumyrsky Tomasin, koleraepidemioiden ja poliittisen epävakauden vuoksi. Avustustyöntekijät ja tekniset asiantuntijat ovat usein joutuneet työskentelemään erittäin vaikeissa olosuhteissa.

Olemme tällä hetkellä täysin tietoisia siitä, että tilanne on kaukana tyydyttävästä ja että se on jopa huonontunut joillakin aloilla. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että EU:n apu olisi ollut tehotonta tai että toimittamamme varat ja asiantuntemus olisivat valuneet hukkaan. Ilman EU:n vankkumatonta apua maa olisi voinut romahtaa täydellisesti ja tilanne olisi paljon pahempi.

Vuosi maanjäristyksen jälkeen haluamme ilmaista uudelleen, että EU täyttää sitoumuksensa ja seisoo vakaana haitilaisten rinnalla.

Lisätietoja:

Haitin tilannetta vuosi maanjäristyksen jälkeen koskeva lehdistöpaketti:

http://europa.eu/press_room/press_packs/haiti/index_en.htm

Tiedote ”Haiti yksi vuosi jälkeenpäin – Euroopan toiminta Haitissa” (ks. lehdistöpaketti ja MEMO/11/10)

Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon verkkosivusto:

http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm

EuropeAid-kehitys- ja -yhteistyöpääosaston verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Humanitaarisen avun ja kriisinhallintatoimien pääosaston verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kehitysyhteistyöstä vastaavan komissaarin Andris Piebalgsin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

EU:n humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaavan komissaarin Kristalina Georgievan verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm


Side Bar