Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/13

Brüssel, 11. jaanuar 2011

Asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni, ELi arenguvoliniku Andris Piebalgsi ja ELi humanitaarabi voliniku Kristalina Georgieva ühisavaldus olukorra kohta Haitil aasta pärast maavärinat

„Aasta pärast Haitit tabanud kohutavat maavärinat, milles sai viga enam kui miljon inimest, tahame me kinnitada, et riigi aitamine taastustöödel on endiselt ELi prioriteetide hulgas. Me oleme olnud Haitil usaldusväärsed partnerid ja me oleme pühendunud riigi ülesehitamise ja rahva jaoks parema tuleviku loomise toetamisele pikas perspektiivis.

Praegu valmistab meile suurt muret poliitiline olukord. Valitsev ebastabiilsus takistab ELi humanitaarabil seda vajavate inimesteni jõudmist ja muudab ülesehitusprotsessi aeglasemaks ja keerukamaks. See kahjustab meie ühist püüet anda Haitile tugev positsioon pikaajalise stabiilsuse, inimarengu ja jätkusuutliku vaesuse vähendamise teel.

Seepärast tahame Haiti ametiasutusi innustada tagama tingimused vabadeks ja läbipaistvateks valimisteks ning kutsume Haiti rahvast jääma rahulikuks ja osalema valimiste teises voorus rahumeelselt.

Stabiilsus ja demokraatia Haitil on eeltingimus selleks, et EL ja rahvusvaheline üldsus saaksid teha koostööd õiguspäraste partneritena, kes suudavad määratleda riigi esmavajadused.

Viimase 12 kuu jooksul koondas EL oma vahendid, et anda riigile nii humanitaarabi kui ka riigi ülesehitamiseks vajalikku arenguabi. Pärast loodusõnnetust andis EL kohe 3 miljoni euro ulatuses humanitaar- ja hädaabi, mida suurendati 2010. aasta lõpuks järk-järgult 120 miljoni euroni. Me saatsime telke, toitu, puhast vett, varjualuseid, tervishoiutöötajaid, mis aitas vältida sanitaarkatastroofi. Humanitaartoetust antakse praeguseni väga aktiivselt. EL on tervishoiuteenuste, ohutute latriinide ehitamise, puhta veega varustamise ja hügieeniharjumuste õpetamise abil esirinnas Haiti toetamisel kooleraepideemia vastases võitluses.

Me soovime ka rõhutada, et EL oli esimene maailmas, kes Haitile rahalist abi andis ning seda, et pidasime kinni lubadustest, mille me võtsime 2010. aasta märtsis toimunud rahvusvahelisel rahastajate konverentsil: EL lubas Haiti valitsuse toetamiseks kõigis valdkondades lühikeses ja pikas perspektiivis eraldada 1,2 miljardit eurot. Täna võime me öelda, et EL on eraldanud ligi 600 miljonit eurot, mis moodustab enam kui poole lubatud rahastamisest. Komisjon üksi lubas 522 miljonit eurot ja on eraldanud 330 miljonit eurot. Haiti ametisutuste palvel keskendas komisjon oma toetuse riigi põhifunktsioonide konsolideerimisele, eelkõige palkade maksmiseks õpetajatele, tervishoiutöötajatele ja tsiviilkaitseks, samuti strateegiliste infrastruktuuride ja teede tugevdamiseks ja taastamiseks.

EL on ühendanud olukorra leevendamiseks ja taastustöödeks antava abi. Me oleme taganud kooskõlastatuse nii oma liikmesriikide ja muude rahvusvaheliste rahastajatega kui ka Haiti valitsusega. Me oleme andnud abi konkreetsetes sektorites, nagu tervishoid, vesi, peavari ja toit.

Siiski tuleb mõista, et olukord, mis juba enne maavärinat oli väga raske, muutus pärast seda äärmiselt rängaks ja veelgi keerulisemaks – seda on raskendanud keeristorm Thomas, kooleraepideemia ja poliitiline ebastabiilsus. Abitöötajad ja tehnilised eksperdid töötasid sageli väga rasketes tingimustes.

Täna oleme täielikult teadlikud sellest, et olukord on kaugel rahuldavast ja on osades piirkondades isegi halvenenud. Siiski ei tähenda see meie pingutuste kesisust ega raha ja oskuste raiskamist. On ilmne, et ilma ELi kindla toetuseta oleks riik täielikult kokku kukkunud ja olukord oleks olnud palju halvem.

Aasta hiljem soovime taas kinnitada, et EL täidab võetud kohustusi ja seisab kindlalt haitilaste kõrval. "

Lisateave:

Pressimaterjalid Haiti kohta aasta pärast maavärinat:

http://europa.eu/press_room/press_packs/haiti/index_en.htm

Teabeleht – „Haiti aasta hiljem – Euroopa tegevus Haitil” (vt pressimaterjalid ja MEMO/11/10)

Euroopa välisteenistuse veebisait:

http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm

Arengu ja koostöö peadirektoraadi EuropeAid veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Humanitaarabi ja kriisiohjamise peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

EL arenguvolinik Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

ELi humanitaarabi ja kriisiohje voliniku Kristalina Georgieva veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm


Side Bar