Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/13

Bruxelles, den 11. januar 2011

Fælles erklæring fra Kommissionens næstformand og EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, EU’s kommissær for udvikling, Andris Piebalgs, og EU’s kommissær for humanitær bistand, Kristalina Georgieva, vedrørende situationen i Haiti et år efter jordskælvet

"Et år efter det forfærdelige jordskælv, som ramte Haiti og sårede mere end 1 million mennesker, bekræfter vi på ny, at EU fortsat har som prioritet at hjælpe landet med at komme på fode igen. Vi har været Haiti en trofast partner, og vi vil fortsat være fuldt ud engageret i at fremme landets genopbygning på lang sigt og hjælpe befolkningen med at skabe en bedre fremtid.

Vi er i dag ekstremt bekymrede over den politiske situation. Den nuværende ustabilitet forhindrer EU’s humanitære bistand i at nå frem til de nødlidende og gør genopbygningen mere langsommelig og vanskelig. Dette går stærkt ud over vores fælles vilje til at sætte Haiti bedre i stand til på længere sigt at sikre stabilitet og menneskelig udvikling samt begrænse fattigdommen vedvarende.

Vi opfordrer derfor myndighederne i Haiti til at sikre, at betingelserne er til stede for frie og gennemsigtige valg, og vi opfordrer Haitis befolkning til at bevare roen og deltage fredeligt i den anden valgrunde.

Et stabilt og demokratisk fungerende Haiti er en forudsætning for, at EU og det internationale samfund kan samarbejde med en legitim partner, der kan fastlægge landets prioriterede behov.

EU har i de seneste tolv måneder været fuldt ud mobiliseret for at levere både humanitær bistand og udviklingsstøtte til genopbygning af landet. Umiddelbart efter katastrofen frigav EU 3 mio. EUR til humanitære og hastende behov – et beløb, der gradvis blev forhøjet for til sidst at nå op på 120 mio. EUR i slutningen af 2010. Vi har leveret telte, fødevarer, rent vand, husly og sundhedsarbejdere, hvorved landet undgik en sanitær katastrofe. Der ydes stadig i dag meget aktiv humanitær bistand. EU står i allerforreste linje i bestræbelserne på at hjælpe Haiti med at bekæmpe koleraepidemien gennem sundhedspleje, opførelse af hygiejniske latriner, distribution af rent vand og oplæring i god hygiejnepraksis.

Vi ønsker samtidig at understrege, at EU er verdens største yder af bistand til Haiti, og at vi har holdt de løfter, som vi afgav under den internationale donorkonference i marts 2010. EU gav tilsagn om 1,2 mia. EUR for at støtte Haitis regering på alle områder på kort og lang sigt. Vi kan i dag meddele, at EU har afsat omkring 600 mio. EUR, hvilket udgør mere end halvdelen af den lovede støtte. Kommissionen alene har givet tilsagn om 522 mio. EUR og har afsat 330 mio. EUR. Kommissionen har efter anmodning fra myndighederne i Haiti fokuseret støtten om konsolidering af statens vigtigste opgaver, især udbetaling af lønninger til lærere, sundhedsarbejdere og civil beskyttelse samt styrkelse og genopbygning af strategiske infrastrukturer og veje.

EU har kombineret nødhjælp og genopbygning. Vi har sikret koordinering både med vore medlemsstater og andre internationale donorer og med Haitis regering. Vi har ydet støtte på specifikke områder som f.eks. sundhed, vand, husly og fødevarer.

Det er dog vigtigt at indse, at situationen, der allerede var yderst vanskelig inden jordskælvet, er blevet umådelig udfordrende efter jordskælvet og siden yderligere kompliceret på grund af orkanen Tomas, koleraepidemierne og den politisk ustabile situation. Nødhjælpsarbejdere og tekniske eksperter arbejder ofte under yderst vanskelige forhold.

Vi er i dag helt klar over, at situationen langt fra er tilfredsstillende, og at den endda er blevet værre på visse områder. Dette betyder dog ikke, at vores indsats har været svag, eller at vores penge og knowhow er blevet anvendt forgæves. Det er en realitet, at landet kunne være brudt fuldstændig sammen og situationen have været meget værre, hvis det ikke havde været for EU’s trofaste støtte.

Her et år efter ønsker vi på ny at understrege, at EU vil overholde sine forpligtelser og forbliver solidarisk med Haiti."

Yderligere oplysninger:

Pressemateriale om Haiti, 1 år efter jordskælvet

http://europa.eu/press_room/press_packs/haiti/index_en.htm

Faktablad – “Haiti et år efter - Europas indsats i Haiti” (se pressematerialet og MEMO/11/10)

Websted for EU’s udenrigstjeneste

http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Udvikling - Samarbejdskontoret - EuropeAid

http://ec.europa.eu/europeaid/index_da.htm

Websted for Generaldirektoratet for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Websted for EU's kommissær for udvikling, Andris Piebalgs

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Websted for EU’s kommissær for humanitær bistand og krisestyring, Kristalina Georgieva

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm


Side Bar