Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/13

V Bruselu dne 11. ledna 2011

Společné prohlášení místopředsedkyně a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové, komisaře EU pro rozvoj Andrise Piebalgse a komisařky EU pro humanitární pomoc Kristaliny Georgievové k situaci na Haiti rok po zemětřesení

„Rok po ničivém zemětřesení na Haiti, jež postihlo více než milion lidí, bychom chtěli znovu potvrdit, že pomoc s překonáváním jeho následků patří i nadále k hlavním prioritám EU. Stojíme vytrvale po boku Haiti a budeme nadále odhodláni dlouhodobě podporovat obnovu země a napomáhat lidem při budování lepší budoucnosti.

V současné době jsme velmi znepokojeni politickou situací. Nynější nestabilita brání humanitární pomoci EU dostat se k lidem v nouzi a zpomaluje a ztěžuje proces obnovy, což značně narušuje naši společnou vůli k posílení Haiti na jeho dlouhé cestě k stabilitě, lidskému rozvoji a udržitelnému snižování chudoby.

Apelujeme proto na haitské orgány, aby zajistily podmínky pro konání svobodných a transparentních voleb, a vyzýváme občany Haiti k zachování klidu a k pokojné účasti ve druhém kole voleb.

Spolupráce EU a mezinárodního společenství s Haiti coby legitimním partnerem, jenž je schopen definovat prioritní potřeby země, se neobejde bez jeho stability a demokratického fungování.

Za posledních 12 měsíců EU vytrvale poskytovala jak humanitární, tak rozvojovou pomoc na obnovu země. Bezprostředně po katastrofě EU uvolnila na humanitární a mimořádné potřeby 3 miliony EUR, jež byly postupně navyšovány a na konci roku 2010 dosáhly 120 milionů EUR. Zajistili jsme stany, potraviny, čistou vodu, přístřešky, zdravotnický personál, díky čemuž se podařilo zabránit hygienické katastrofě. Humanitární podpora je i v současnosti nadále velmi aktivní. EU zaujímá přední místo mezi těmi, kdo pomáhají Haiti bojovat s epidemií cholery: zajišťuje zdravotní péči, stavbu bezpečných toalet, distribuci čisté vody a školení k hygienickým postupům.

Rádi bychom rovněž zdůraznili, že EU je pro Haiti globálně největším dárcem a že jsme dodrželi sliby učiněné během mezinárodní dárcovské konference v březnu 2010: EU přislíbila 1,2 miliardy EUR na pomoc haitské vládě ve všech oblastech jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu. Nyní lze konstatovat, že EU vyčlenila přibližně 600 milionů EUR, tj. více než polovinu přislíbených prostředků. Sama Komise přislíbila 522 milionů EUR a vyčlenila 330 milionů EUR. Na základě žádosti haitských orgánů zaměřila Komise svou podporu jednak na konsolidaci klíčových funkcí státu, zejména výplaty mezd učitelům, zdravotnickému personálu a pracovníkům civilní obrany, jednak na posílení a rekonstrukci strategické infrastruktury a komunikací. EU kombinovala pomoc s obnovou – zajišťovali jsme koordinaci mezi členskými státy i dalšími mezinárodními dárci a haitskou vládou a poskytovali jsme pomoc v konkrétních oblastech, jako je zdravotnictví, nebo zajištění vody, potravin a přístřeší.

Avšak je třeba si uvědomit, že situace, jež byla velmi obtížná již před zemětřesením, se v důsledku zemětřesení a později i v důsledku hurikánu Tomas, epidemie cholery a politické nestability nesmírně zkomplikovala. Humanitární pracovníci a techničtí experti často pracovali v extrémně náročných podmínkách.

Jsme si dnes plně vědomi toho, že situace není zdaleka uspokojivá a že se v některých oblastech dokonce zhoršila. To však neznamená, že naše úsilí nebylo dostatečně vysoké nebo že poskytnuté peníze či odborné znalosti přišly vniveč. Faktem je, že bez vytrvalé podpory EU by mohlo na Haiti dojít k totálnímu kolapsu a situace by byla mnohem horší.

Rok po zemětřesení bychom chtěli znovu prohlásit, že EU dostojí svým závazkům a důsledně se hlásí k solidaritě s haitským obyvatelstvem.

Další informace:

Tiskový materiál k Haiti, rok po zemětřesení

http://europa.eu/press_room/press_packs/haiti/index_en.htm

Informační přehled „Haiti rok poté – Aktivita Evropské unie na Haiti (viz tiskový materiál a MEMO/11/10)

Internetová stránka Evropské služby pro vnější činnost:

http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm

Internetová stránka GŘ pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Internetová stránka GŘ pro humanitární pomoc a civilní ochranu:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Internetová stránka komisaře EU pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Internetová stránka komisařky EU pro humanitární pomoc a řešení krizí Kristaliny Georgievové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm


Side Bar