Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/13

Брюксел, 11 януари 2011 г.

Съвместно изявление на Катрин Аштън, заместник—председател и Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Адрис Пиебалгс, комисар на ЕС за развитието и Кристалина Георгиева, комисар на ЕС за хуманитарната помощ относно ситуацията в Хаити една година след земетресението

„Една година след ужасното земетресение, което порази Хаити и засегна повече от един милион души, бихме искали да потвърдим отново, че помощта за възстановяването на страната остава приоритет на ЕС. Ние бяхме постоянен партньор в Хаити и ще продължим да бъдем изцяло ангажирани в дългосрочно отношение с напредъка на възстановяването на страната и подпомагането на нейното население да построи едно по-добро бъдеще.

Днес сме особено загрижени за политическата ситуация. Настоящата нестабилност не позволява на хуманитарната помощ на ЕС да достигне до хората в нужда и прави процеса на възстановяване по-бавен и по-сложен. Това вреди изключително много на нашата обща воля да поставим Хаити в по-силна позиция да поеме по пътя към стабилност, човешко развитие и устойчиво намаляване на бедността.

Ето защо искаме да убедим властите в Хаити да създадат условия за свободни и прозрачни избори и призоваваме населението на Хаити да запази спокойствие и да вземе мирно участие във втория кръг на изборите.

Стабилността и демократичното функциониране на Хаити са предварително условие, за да се гарантира, че ЕС и международната общност си сътрудничат с един легитимен партньор, способен да формулира приоритетните нужди на страната.

През последните 12 месеца ЕС напълно се мобилизира да предостави както хуманитарна помощ, така и помощ за развитие за възстановяването на страната. След бедствието ЕС веднага отпусна 3 млн. EUR за хуманитарни и спешни нужди, които постепенно достигнаха 120 млн. EUR в края на 2010 г. Ние предоставихме палатки, храна, питейна вода, леки конструкции, здравни работници, които позволиха да се избегне санитарно-хигиенна катастрофа. И до днес хуманитарната подкрепа е много активна. ЕС е в челните редици в подпомагането на Хаити да се пребори с епидемията от холера чрез здравни грижи, изграждане на безопасни отходни ями, разпространение на чиста вода и обучение по хигиени практики.

Искаме също така да стане ясно, че ЕС е първият световен донор в Хаити и че ние спазихме поетите обещания по време на Международната донорска конференция през март 2010 г., когато ЕС се ангажира да отдели 1,2 млрд. EUR за подпомагане на правителството на Хаити във всички области в краткосрочен и дългосрочен план. Днес ние можем да заявим, че ЕС е отделил около 600 млн. EUR, което представлява повече от половината от обещаните средства. Само Комисията се ангажира да отдели 522 млн. EUR и е предоставила 330 млн. EUR. По молба на органите на Хаити Комисията съсредоточи своята подкрепа към консолидирането на основните функции на държавата, особено плащането на заплати на учители, здравни работници и гражданска защита, както и към укрепването и възстановяването на стратегическа инфраструктура и пътища. ЕС комбинира облекчаването на положението и подпомагането на възстановяването; гарантирахме координацията както с нашите държави-членки и други международни донори, така и с правителството на Хаити; предоставихме помощ в специфични области като здравеопазване, вода, подслон и храна.

Въпреки това трябва да се разбере, че една толкова трудна ситуация още преди земетресението, се превърна в огромно предизвикателство след него, а и стана още по-сложна впоследствие, поради урагана Томас, епидемията от холера и политическата нестабилност. Хуманитарните работници и техническите експерти често работиха при изключително трудни условия.

Днес ние сме напълно наясно, че ситуацията е далеч от задоволителна, а в някои области даже се е влошила. Това обаче не означава, че нашите усилия са били по-малко или че нашите пари и експертен опит са отишли напразно. Истината е, че без твърдата помощ на ЕС държавата би рухнала напълно и ситуацията щеше да е много по-лоша.

Една година след това ние искаме да заявим още веднъж, че ЕС ще спази своите ангажименти и твърдо запазва солидарността си с хаитянския народ. "

За повече информация:

Материали за пресата за Хаити, една година след земетресението

http://europa.eu/press_room/press_packs/haiti/index_en.htm

Информационен документ — „Хаити една година по-късно — Действията на Европа в Хаити“ (вж. материалите за пресата и MEMO/11/10)

Интернет страница на Службата за външна дейност на Европейският съюз:

http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm

Интернет страница на ГД „Развитие и сътрудничество“ — EuropeAid

http://ec.europa.eu/europeaid/index_bg.htm

Интернет страница на ГД „Хуманитарна помощ и реакция при кризи“

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Интернет страница на комисаря на ЕС за развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Интернет страница на комисаря на ЕС за хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm


Side Bar