Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/124

V Bruslju, 1. marca 2011

Evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding poziva direktorje največjih evropskih podjetij, naj v upravne odbore imenujejo več žensk

Po pogovorih z direktorji podjetij in socialnimi partnerji o zastopanosti žensk na vodilnih položajih (glej IP/11/242) je evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding pozvala evropska podjetja, ki kotirajo na borzi, naj do marca 2012 podpišejo „izjavo o večji zastopanosti žensk v upravah evropskih podjetij“. To je prostovoljna izjava podjetij, s katero se zavezujejo, da bodo povečala delež žensk v upravnih odborih na 30 % do leta 2015 oziroma 40 % do leta 2020 (glej prilogo). Izjavo lahko podpišejo vsa evropska podjetja, katerih delnice kotirajo na borzi.

Opravila sem prve konstruktivne pogovore z direktorji podjetij, da bi izvedela, kakšni so njihovi pogledi na povečanje števila žensk v upravah evropskih podjetij,“ je povedala evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Nekateri med njimi menijo, da je to vprašanje nujno treba pravno urediti (podobno kot npr. na Norveškem, v Franciji in Španiji), drugi so predstavili obetavne samoregulativne pobude. Tudi predstavniki socialnih partnerjev so v pogovorih izrazili podobna stališča.

Večja zastopanost žensk v upravah lahko poveča donosnost podjetij in spodbudi trajnostno gospodarsko rast.

V naslednjih 12 mesecih bodo imela podjetja še zadnjo možnost, da s samoregulativnimi ukrepi povečajo delež ženskih predstavnic v upravnih odborih. Želim si, da bi podjetja pri tem pokazala svojo ustvarjalnost, saj bodo sicer to morali storiti regulatorji.

Rezultati so tisto, kar šteje. Moj cilj je doseči, da bo do leta 2015 v upravnih odborih največjih evropskih podjetij, ki kotirajo na borzi, 30 % žensk, do leta 2020 pa 40 %.

Podjetja iz celotne Evrope, ki kotirajo na borzi, pozivam, da podpišejo „izjavo o večji zastopanosti žensk v upravah evropskih podjetij in oblikujejo ukrepe, s katerimi bodo zagotovila, da bo na vodilnih mestih več žensk.

Čez eno leto, tj. na mednarodni dan žena (8. marca 2012) bo Evropska komisija ocenila, ali je bil dosežen bistven napredek in ali so bile uvedene prepričljive pobude za okrepitev zastopanosti žensk v organih odločanja. Če se bo to do marca 2012 zgodilo, bom čestitala evropskim gospodarstvenikom, v nasprotnem primeru pa lahko računate na mojo regulativno ustvarjalnost.“

Današnjemu srečanju predstavnikov Komisije z gospodarstveniki (generalnimi direktorji in predsedniki uprav) in socialnimi partnerji sta predsedovali podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding in članica izvršilnega odbora Evropske centralne banke Gertrude Tumpel-Gugerell. Srečanje je bilo prvi korak k večji uravnoteženosti spolov v upravnih odborih in na najvišjih vodstvenih položajih vodilnih evropskih podjetij. Po zadnjih podatkih Komisije, ki so bili predstavljeni danes, je v upravnih odborih največjih evropskih podjetij le 12 % žensk, v 97 % primerov pa upravi predseduje moški. V zadnjih letih je bil napredek zelo počasen: delež žensk v upravnih odborih v EU se je v zadnjih sedmih letih povečal le za dobre pol odstotne točke letno. Brez ukrepanja bo ob tako počasni rasti trajalo še nadaljnjih 50 let, preden bo v upravah podjetij doseženo primerno ravnotežje (najmanj 40 % vsakega spola). Medtem pa evropska podjetja, ki kotirajo na borzi, še naprej ne bodo izkoriščala potenciala sposobnih žensk.

Države članice in podjetja so sprejeli različne ukrepe za izboljšanje stanja, od „mehkih ukrepov“, kot so kodeksi upravljanja podjetij in različne listine, do zakonodajnih ukrepov, kot so kvote zastopanosti po spolu.

Izjava o večji zastopanosti žensk v upravah je na voljo na spletni strani podpredsednice Evropske komisije Viviane Reding. S pomočjo izjave bomo lažje spremljali, kakšne ukrepe bodo uvedla podjetja, da bi bilo na vodilnih položajih več žensk. Vsako podjetje, ki kotira na borzi, lahko podpiše izjavo in tako da zgled drugim. Evropska komisija bo čez eno leto ponovno ocenila stanje in se odločila, kako naprej.


Side Bar