Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/124

Brussel 1 maart 2011

"Meer vrouwen in topfuncties": EU‑commissaris voor Justitie Reding daagt bedrijfsleven uit met intentieverklaring

Na een bijeenkomst met ondernemingsbestuurders en sociale partners over vrouwen in topfuncties (zie IP/11/242) heeft EU‑commissaris voor Justitie Viviane Reding beursgenoteerde ondernemingen uitgedaagd om vóór maart 2012 de intentieverklaring "Meer vrouwen in topfuncties" te ondertekenen. Met deze intentieverklaring zeggen beursgenoteerde ondernemingen toe dat zij het aantal vrouwelijke bestuurders zullen verhogen tot 30% in 2015 en tot 40% in 2020 (zie bijlage). Alle beursgenoteerde ondernemingen in Europa kunnen de verklaring ondertekenen.

"Ik heb een constructief gesprek gevoerd met ondernemingsbestuurders om te horen hoe zij meer vrouwen in de Europese bestuurskamers denken te krijgen", zei vicevoorzitter Reding, EU-commissaris voor Justitie. "Sommige bestuurders vinden regelgeving – zoals in Noorwegen, Frankrijk en Spanje – noodzakelijk, anderen wijzen erop dat zelfregulering veelbelovende resultaten oplevert. Dat beeld kwam ook naar voren uit de gesprekken die mijn diensten hebben gevoerd met de sociale partners."

"Meer vrouwen in de topfuncties kan ondernemingen winstgevender maken en duurzame economische groei opleveren."

"Het komende jaar wil ik zelfregulering een laatste kans geven. Ik hoop dat ondernemingen zelf creatief zullen zijn, zodat de wetgevers dat niet hoeven te worden."

"Wat telt, is het resultaat. Ik wil dat bij de belangrijkste Europese beursgenoteerde ondernemingen het bestuur in 2015 voor 30% uit vrouwen bestaat en in 2020 voor 40%."

"Ik roep de beursgenoteerde ondernemingen in Europa op om de intentieverklaring "Meer vrouwen in topfuncties" te ondertekenen en zelf een goede manier te vinden om meer vrouwen op topposities te benoemen".

"Over een jaar, op internationale vrouwendag (8 maart 2012), zal de Commissie nagaan of er voldoende vooruitgang is geboekt en of er geloofwaardige zelfregulerende initiatieven zijn genomen om de deelname van vrouwen aan de besluitvorming te vergroten. Zo ja, dan zal ik het Europese bedrijfsleven feliciteren. Zo nee, dan kunt u rekenen op mijn regelgevende creativiteit."

Samen met Gertrude Tumpel-Gugerell, lid van de directie van de Europese Centrale Bank, trad vicevoorzitter van de Europese Commissie Viviane Reding op als voorzitter van de bijeenkomst met de top van het bedrijfsleven – CEO's en president‑commissarissen ‑ en de sociale partners. De bijeenkomst is een eerste stap op weg naar een beter evenwicht tussen vrouwen en mannen in bestuursorganen en het hoger management van de grootste ondernemingen van Europa. Uit de nieuwe cijfers die de Commissie vandaag bekend heeft gemaakt, blijkt dat bij de grootste Europese ondernemingen slechts 12% van de bestuurders vrouw is en dat in 97% van de gevallen de voorzitter een man is. Er is de afgelopen jaren slechts tergend langzaam vooruitgang geboekt: het aantal vrouwen in ondernemingsbesturen is de afgelopen zeven jaar in de EU met net iets meer dan een half procentpunt per jaar gestegen. Als er geen maatregelen worden genomen, duurt het in dit tempo nog eens vijftig jaar voordat er sprake is van een redelijk evenwicht (40% vrouwen en 40% mannen). Ondertussen lopen beursgenoteerde ondernemingen in de EU vrouwelijk talent mis.

De lidstaten en het bedrijfsleven hebben verschillende maatregelen genomen om het probleem aan te pakken, variërend van "zachte maatregelen" zoals gedragscodes en handvesten tot wetgeving, zoals genderquota.

De intentieverklaring "Meer vrouwen in topfuncties" staat op de website van vicevoorzitter Reding. Het is een hulpmiddel waarmee kan worden gevolgd hoe ondernemingen proberen meer vrouwen op topposities te krijgen. Iedere beursgenoteerde onderneming kan de intentieverklaring ondertekenen en het goede voorbeeld geven. Over een jaar zal de Europese Commissie de situatie opnieuw bekijken en besluiten welke verdere stappen er nodig zijn.


Side Bar