Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/124

Briselē, 2011. gada 1. martā

ES tiesiskuma komisāre Redinga aicina uzņēmumu vadītājus palielināt sieviešu skaitu valdēs un parakstīt apņemšanos ,,Sievietes mūsu uzņēmuma valdē – solījums Eiropai”

Pēc šodienas apspriedēm ar uzņēmumu vadītājiem un sociālajiem partneriem par sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā (skatīt IP/11/242) ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga aicināja biržas sarakstā iekļautus Eiropas uzņēmumus līdz 2012. gada martam parakstīt apņemšanos ,,Sievietes mūsu uzņēmuma valdē – solījums Eiropai”. Šī apņemšanās ir biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu brīvprātīgs solījums līdz 2015. gadam palielināt sieviešu skaitu uzņēmumu valdēs līdz 30 % un līdz 2020. gadam – līdz 40 % (skatīt pielikumu). Apņemšanos var parakstīt visi biržas sarakstā iekļauti uzņēmumi Eiropā.

,,Man bija pirmā konstruktīvā diskusija ar uzņēmumu vadītājiem, lai uzklausītu viņu viedokli par sieviešu skaita palielināšanu uzņēmumu valdēs Eiropā”, teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga, kas ir ES komisāre tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jomā. ,,Ja daži uzņēmumu vadītāji uzskata, ka ir nepieciešama regulatīva iejaukšanās (kā tas redzams Norvēģijā, Francijā un Spānijā), tad citi norāda uz daudzsološām pašregulācijas iniciatīvām. Apspriedes starp maniem dienestiem un sociālo partneru pārstāvjiem liecināja par līdzīgām pozīcijām.”

,,Pastiprinot sieviešu līdzdalību uzņēmumu valdēs, uzņēmumi var kļūt pelnošāki un tas var izraisīt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi.”

,,Turpmāko 12 mēnešu laikā es vēlos sniegt pašregulācijai pēdējo iespēju. Es vēlos, ka uzņēmumi būtu radoši, lai regulatoriem nebūtu jākļūst radošiem.”

,,Man ir svarīgi rezultāti. Mans mērķis ir panākt, ka sieviešu īpatsvars lielu, biržas sarakstā iekļautu Eiropas uzņēmumu valdēs 2015. gadā ir 30 % un ka līdz 2020. gadam tas sasniedz 40 %.”

,,Es aicinu biržas sarakstā iekļautus uzņēmumus no visas Eiropas parakstīt apņemšanos ,,Sievietes mūsu uzņēmuma valdē – solījums Eiropai” un izstrādāt pašiem savas ticamas stratēģijas, lai vadošos amatos nodarbinātu vairāk sieviešu.”

,,Pēc gada, proti, Starptautiskajā sieviešu dienā (2012. gada 8. martā) Komisija novērtēs, vai ir gūti ievērojami panākumi un ir izstrādātas ticamas pašregulācijas iniciatīvas, lai pastiprinātu sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Ja tas notiks līdz 2012. gada martam, es apsveikšu Eiropas uzņēmējdarbības kopienu. Ja tas nebūs noticis, tad Jūs varat būt droši par manu jaunradi regulējuma jomā.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga un Eiropas Centrālās bankas Valdes locekle Ģertrūde Tumpela-Gugerela vadīja šodienas tikšanos starp Komisiju, uzņēmumu vadītājiem (izpilddirektoriem un valdes priekšsēdētājiem) un sociālajiem partneriem. Šī tikšanās ir pirmais solis ceļā uz dzimumu labāku līdzsvaru Eiropas lielāko uzņēmumu valdēs un augstākā līmeņa vadībā. Jaunie skaitļi, ar kuriem Komisija šodien iepazīstināja, liecina, ka Eiropas lielākajos uzņēmumos tikai 12 % no valdes locekļiem ir sievietes un ka 97 % gadījumu valdes priekšsēdētājs ir vīrietis. Pēdējos gados panāktais progress ir bijis ļoti lēns – pēdējos septiņus gadus sieviešu īpatsvars uzņēmumu valdēs Eiropas Savienībā katru gadu ir palielinājies tikai nedaudz vairāk par pusprocentpunktu. Neīstenojot nekādus pasākumus, ar šādu pieauguma tempu būs vajadzīgi turpmāki 50 gadi, kamēr uzņēmumu valdēs būs panākts pieņemams līdzsvars (40 % no katra dzimuma). Laikam ejot, biržas sarakstā iekļauti uzņēmumi Eiropas Savienībā turpina zaudēt talantīgas sievietes.

Šīs situācijas novēršanai dalībvalstis un uzņēmumi ir īstenojuši dažādus pasākumus, sākot ar neobligātiem pasākumiem, piemēram, korporatīvas pārvaldības kodeksiem un hartām, līdz pat likumdošanas pasākumiem, piemēram, kvotām dzimumu jomā.

,,Apņemšanās par labu sievietēm uzņēmumu valdēs” ir pieejams Komisijas priekšsēdētājas Redingas tīmekļa vietnē. Šī apņemšanās palīdzēs uzraudzīt to, kā uzņēmumi rīkojas, lai nodrošinātu, ka vairāk sieviešu ir nodarbinātas vadošos amatos. Katrs biržas sarakstā iekļautais uzņēmums var parakstīt apņemšanos un kalpot par labu piemēru. Pēc gada Eiropas Komisija vēlreiz novērtēs situāciju un lems par turpmākiem pasākumiem.


Side Bar