Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/124

Brussels, 1 March 2011

Už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding ragina Europos verslo lyderius pasirašyti Europos bendrovių įsipareigojimą dėl moterų valdybose ir skirti daugiau moterų valdybos narėmis

Po šiandienos susitikimų su verslo lyderiais ir socialiniais partneriais dėl moterų vaidmens priimant sprendimus (žr. IP/11/242) už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding paragino biržines Europos bendroves iki 2012 m. kovo mėn. pasirašyti Europos bendrovių įsipareigojimą dėl moterų valdybose. Tai biržinių bendrovių savanoriškas įsipareigojimas iki 2015 m. padidinti moterų skaičių valdybose iki 30 proc., o iki 2020 m. – iki 40 proc. (žr. priedą). Įsipareigojimą gali pasirašyti visos biržinės Europos bendrovės.

„Pirmąkart konstruktyviai diskutavome su verslo lyderiais, nes norėjau išgirsti jų nuomones dėl moterų skaičiaus didinimo Europos bendrovių valdybose, – pažymėjo už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė V. Reding. – Kai kurie verslo lyderiai mano, kad būtina taikyti intervencines reguliavimo priemones – tokias, kokios taikomos Norvegijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje. Kiti teigė, kad vilčių teikia savireguliavimo iniciatyvos. Iš mano tarnybų ir socialinių partnerių atstovų diskusijų paaiškėjo, kad nuomonės panašios.“

„Jeigu valdybose dirbs daugiau moterų, tikėtina, kad bendrovės taps pelningesnės ir tvariai augs ekonomika.“

„Per artimiausius 12 mėn. savireguliavimo iniciatyvoms norėčiau suteikti paskutinę galimybę. Norėčiau, kad bendrovės pačios būtų išradingos ir kad reguliuotojų išradingumo neprireiktų.“

„Man svarbiausia rezultatas. Mano tikslas – iki 2015 m. padidinti moterų skaičių stambiausių biržinių Europos bendrovių valdybose iki 30 proc., o iki 2020 m. – iki 40 proc.“

„Raginu visos Europos biržines bendroves pasirašyti Europos bendrovių įsipareigojimą dėl moterų valdyboje ir pačias ieškoti patikimų būdų užtikrinti, kad daugiau moterų užimtų vadovaujamąsias pareigas.“

„Kitąmet per Tarptautinę moters dieną (2012 m. kovo 8 d.) Komisija įvertins pažangą ir ar išplėtotos patikimos savireguliavimo iniciatyvos, skirtos sprendimus priimančių moterų skaičiui didinti. Jeigu iki 2012 m. kovo mėn. tai bus pasiekta, pasveikinsiu Europos verslo pasaulį. Jei ne, būkite tikri – imsiuosi išradingų reguliavimo priemonių.“

Šiandien vykusiam Komisijos atstovų, verslo lyderių (pagrindinių vykdomųjų direktorių ir valdybų pirmininkų) ir socialinių partnerių susitikimui pirmininkavo Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding ir Europos centrinio banko Vykdomosios valdybos narė Gertrude Tumpel-Gugerell. Šis susitikimas – tai pirmas žingsnis siekiant užtikrinti geresnę didžiausių Europos bendrovių valdybos narių ir aukščiausiųjų vadovų lyčių pusiausvyrą. Šiandien Komisijos paskelbtais naujais duomenimis, tik 12 proc. Europos didžiausių bendrovių valdybos narių yra moterys, o 97 proc. valdybų pirmininkai – vyrai. Pažanga pastaruosius kelerius metus buvo lėta: per paskutinius septynerius metus Europos Sąjungoje bendrovių valdybose moterų daugėjo vos po pusę procento per metus. Jeigu nebus imtasi papildomų veiksmų ir tempas išliks toks pats, prireiks dar 50 metų, kol bendrovių valdybose bus užtikrinta tinkama pusiausvyra (bent 40 proc. abiejų lyčių atstovų). Kol kas biržinės ES bendrovės darbuotojų moterų gabumus išnaudoja nepakankamai.

Valstybės narės ir bendrovės padėčiai taisyti taikė įvairias priemones – nuo švelnių (pvz., įmonių valdymo kodeksai ir chartijos) iki teisėkūros priemonių (pvz., lyčių kvotos).

Įsipareigojimą dėl moterų valdybose galima rasti Komisijos pirmininko pavaduotojos V. Reding interneto svetainėje. Šis įsipareigojimas padės stebėti, kaip bendrovės siekia, kad kuo daugiau moterų užimtų vadovaujamąsias pareigas. Įsipareigojimą gali pasirašyti kiekviena biržinė bendrovė ir taip parodyti gerą pavyzdį. Po metų Europos Komisija darkart įvertins padėtį ir nuspręs dėl tolesnių veiksmų.


Side Bar