Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/124

Brüsszel, 2011. március 1

Viviane Reding, a jogérvényesülésért felelős uniós biztos felszólította az üzleti világ vezetőit, hogy írják alá a nők vezetőtestületbeni arányának növelésére irányuló szándéknyilatkozatot, és fokozzák a nők arányát a vállalatok igazgatótanácsaiban

Viviane Reding jogérvényesülésért felelős uniós biztos ma – az üzleti vezetők és szociális partnerek részvételével a nők döntéshozatalban betöltött szerepéről folytatott megbeszéléseket követően (lásd: IP/11/242) – felhívást intézett a tőzsdén jegyzett európai vállalatokhoz, hogy 2012 márciusáig írják alá a nők vezetőtestületbeni arányának növelésére irányuló szándéknyilatkozatot. „Ezen elkötelezettség jegyében a tőzsdén jegyzett vállalatok önként vállalják, hogy 2015-ig 30%-ra, 2020-ig pedig 40%-ra növelik a nők számát a vállalatok vezető testületeiben (lásd a mellékletet). A kezdeményezéshez valamennyi tőzsdén jegyzett európai vállalat csatlakozhat.

Most először volt alkalmam konstruktív eszmecserét folytatni üzleti vezetőkkel arról, hogy mi a véleményük a nők részvételének fokozásáról az európai vezetőtestületekben” – nyilatkozta Reding alelnök, a jogérvényesülésért felelős uniós biztos. „Egyes vezetők szerint elengedhetetlen a szabályozói beavatkozás, mint ahogy ez Norvégiában, Franciaországban és Spanyolországban már meg is valósult, mások ugyanakkor ígéretes önszabályozási kezdeményezésekre hivatkoztak. A Bizottság szolgálatai és a szociális partnerek közötti párbeszéd során hasonló nézőpontok rajzolódtak ki.”

A nők vezetőtestületekben való részvételének fokozása a vállalatok számára nagyobb nyereséget biztosíthat, és ösztönözheti a fenntartható gazdasági növekedést.”

„Az előttünk álló 12 hónapban még egy utolsó esélyt kívánok adni az önszabályozásnak. Azt szeretném, ha a vállalatok állnának elő kreatív megoldásokkal, és így nem a szabályozás megalkotóinak kellene kreativitást tanúsítaniuk."

„Számomra az eredmény fontos. Célom az, hogy 2015-ig 30%-ra, 2020-ig pedig 40%-ra emelkedjen a nők aránya a tőzsdén jegyzett legfontosabb európai vállalkozások vezetőtestületeiben.”

„Felszólítom a tőzsdén jegyzett európai vállalatokat, hogy írják alá a nők vezetőtestületbeni arányának növelésére irányuló szándéknyilatkozatot, és dolgozzák ki saját hiteles módszereiket annak érdekében, hogy emelkedjen a nők száma a felső vezetésben.”

„Az idei nemzetközi nőnapot követően 1 évvel (azaz 2012. március 8-án) a Bizottság értékelni fogja, hogy történt-e számottevő előrelépés, és születtek-e hiteles önszabályozási kezdeményezések a nők döntéshozatalban betöltött szerepének erősítésére. Ha ez 2012 márciusáig megvalósul, elismerésemet fejezem ki az európai üzleti világnak. Amennyiben nem, kreatív szabályozási megoldásokkal fogok előállni.”

Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke az Európai Központi Bank Igazgatóságának tagjával, Gertrude Tumpel-Gugerellel közösen elnökölt a mai megbeszélésen, ahol a Bizottság üzleti vezetőkkel – ügyvezető igazgatókkal és igazgatótanácsi elnökökkel –, valamint szociális partnerekkel találkozott. Ez a találkozó az első lépés azon az úton, amely a nemek arányának kiegyensúlyozottabb megoszlására irányul a legnagyobb európai vállalatok vezetőtestületeiben és felső vezetésében. A Bizottság ma bemutatott új statisztikai adatai szerint Európa legnagyobb vállalatainál csupán minden tizedik vezetőtestületi tag nő, e testületeket pedig 97%-ban férfiak vezetik. Az előrehaladás az utóbbi években igen lassú volt: az Unióban a nők vezetőtestületbeni aránya évente alig több mint fél százalékponttal emelkedett az elmúlt hét év alatt. Ilyen ütemű változás esetén – határozott fellépés híján – még ötven év kellene ahhoz, hogy elfogadható egyensúly (azaz mindkét nem esetében legalább 40%-os arány) alakuljon ki a vállalatok vezetőségében. Eközben a tőzsdén jegyzett uniós vállalkozások nem kamatoztatják kellőképpen a nők tehetségét.

A változás érdekében a tagállamok és a vállalkozások különféle lépéseket tettek, pl. a vállalatirányítási kódexeket és chartákat létrehozó nem kötelező erejű intézkedésektől egészen a nemek szerinti kvótákat bevezető jogi eszközökig.

A nők vezetőtestületbeni arányának növelésére irányuló szándéknyilatkozat Vivane Reding honlapján is elérhető. Ennek segítségével jobban nyomon követhetjük majd, milyen erőfeszítéseket tesznek a vállalatok annak érdekében, hogy több nő juthasson vezető álláshoz. A tőzsdén jegyzett vállalatok bármelyike csatlakozhat a kezdeményezéshez, jó példával járva elöl. Egy év elteltével a Bizottság újból értékelni fogja a helyzetet, és határoz a további lépésekről.


Side Bar