Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/124

Bryssel 1. maaliskuuta 2011

EU:n oikeuskomissaari Viviane Reding haastaa eurooppalaiset yritysjohtajat allekirjoittamaan sitoumuksen naisten osuuden lisäämisestä johtokunnissa

EU:n oikeuskomissaari Viviane Reding keskusteli tänään yritysjohtajien ja työmarkkinaosapuolten kanssa naisten osuudesta päätöksenteossa (ks. IP/11/242) ja haastoi Euroopan pörssinoteeratut yritykset allekirjoittamaan maaliskuuhun 2012 mennessä sitoumuksen naisten osuuden lisäämisestä eurooppalaisten yritysten johtokunnissa. Sitoumus on pörssinoteerattujen yritysten vapaaehtoinen lupaus lisätä naisten osuutta 30 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä ja 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä (ks. liite). Kaikki Euroopan pörssinoteeratut yritykset voivat allekirjoittaa sen.

Komission varapuheenjohtaja ja EU:n oikeuskomissaari Viviane Reding totesi, että nyt järjestetyissä ensimmäisissä rakentavissa keskusteluissa yritysjohtajilla oli mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä naisten osuuden kasvattamisesta eurooppalaisten yritysten johtokunnissa. ”Osa johtajista (esimerkiksi Norjassa, Ranskassa ja Espanjassa) pitää sääntelyä välttämättömänä tavoitteen saavuttamiseksi, osa puolestaan viittasi lupaaviin itsesääntelyaloitteisiin. Samanlaisia kantoja tuli esiin yksiköidemme ja työmarkkinaosapuolten edustajien välisissä keskusteluissa”, Reding sanoi.

Komissaari Redingin mukaan naisten osuuden kasvattaminen johtokunnissa voi parantaa yritysten kannattavuutta ja edistää kestävää talouskasvua.

Hän haluaa antaa tulevien 12 kuukauden aikana itsesääntelylle viimeisen mahdollisuuden ja toivoo yritysten löytävän luovia tapoja pyrkiä tavoitteeseen, jotta voitaisiin välttyä sääntelyltä.

”Lopputulos on ratkaiseva. Tavoitteeni on kasvattaa naisten osuus Euroopan pörssinoteerattujen yritysten johtokunnissa 30 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä ja 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä”, Reding totesi.

Reding kehottaa kaikkia Euroopan pörssinoteerattuja yrityksiä allekirjoittamaan sitoumuksen naisten osuuden lisäämisestä eurooppalaisten yritysten johtokunnissa ja kehittämään oman uskottavan tapansa päästä tavoitteeseen.

”Komissio arvioi vuoden päästä, kansainvälisenä naistenpäivänä (8. maaliskuuta 2012), onko asiassa saavutettu merkittävää edistystä ja saatu aikaan uskottavia itsesääntelyaloitteita naisten osuuden lisäämiseksi päätöksenteossa. Jos tähän on päästy määräaikaan mennessä, onnittelen Euroopan liikemaailmaa. Jos tavoitetta ei ole saavutettu, minun on ryhdyttävä käyttämään omaa sääntelyllistä luovuuttani", Reding sanoi.

Komission varapuheenjohtaja Reding johti yhdessä Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen Gertrude Tumpel-Gugerellin kanssa komission tämänpäiväistä tapaamista yritysjohtajien sekä työmarkkinaosapuolten kanssa. Kokous on ensimmäinen askel kohti suurempaa sukupuolten tasa-arvoa johtokunnissa sekä suurimpien eurooppalaisten yritysten ylimmässä johdossa. Tänään julkistetut komission uudet tilastotiedot osoittavat, että EU:n suurimpien yritysten johtokuntien jäsenistä keskimäärin vain 12 prosenttia on naisia ja miesten osuus johtokuntien puheenjohtajista 97 prosenttia. Edistyminen on ollut viime vuosina hyvin hidasta: viimeisten seitsemän vuoden aikana naisten osuus johtokuntien jäsenistä EU:ssa on kasvanut vain puolella prosenttiyksiköllä vuodessa. Jos toimenpiteisiin ei ryhdytä, tällä vauhdilla vie 50 vuotta, ennen kuin yritysten johtokunnissa vallitsee kohtuullinen tasapaino (40 prosenttia kumpaakin sukupuolta). Siihen saakka EU:n pörssinoteeratut yritykset jäävät osattomiksi naisten taidoista.

Jäsenvaltiot ja yritykset ovat toimineet monin tavoin tilanteen korjaamiseksi: ne ovat toteuttaneet sekä ”pehmeitä toimia”, kuten ottaneet käyttöön yritysten hyvää hallintotapaa koskevia sääntöjä ja peruskirjoja, että lainsäädäntötoimia, kuten sukupuolikiintiöitä.

Sitoumus naisten osuuden lisäämisestä eurooppalaisten yritysten johtokunnissa on saatavilla varapuheenjohtaja Redingin verkkosivuilla. Sen avulla voidaan seurata, miten yritykset pyrkivät saavuttamaan tavoitteen kasvattaa naisten osuutta johtopaikoilla. Kaikki pörssinoteeratut yritykset voivat allekirjoittaa sitoumuksen ja näyttää hyvää esimerkkiä. Vuoden päästä Euroopan komissio arvioi tilannetta uudelleen ja päättää jatkotoimista.


Side Bar