Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/124

Bruxelles, den 1. marts 2011

EU's kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, opfordrer erhvervsledere til at øge antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer gennem "EU-hensigtserklæringen om kvinder i bestyrelsen"

Efter dagens møde med erhvervsledere og arbejdsmarkedets parter om kvinder i beslutningsprocessen (se IP/11/242) opfordrede EU's kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, børsnoterede virksomheder i Europa til senest i marts 2012 at underskrive en "EU-hensigtserklæring om kvinder i bestyrelsen". Hensigtserklæringen er et frivilligt tilsagn fra børsnoterede virksomheder om at øge antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer til 30 % senest i 2015 og til 40 % i 2020 (se bilag). Alle børsnoterede virksomheder i Europa har mulighed for at underskrive erklæringen.

"Jeg har haft en indledende konstruktiv drøftelse med erhvervslederne for at høre deres holdning til ønsket om flere kvinder i de europæiske bestyrelser", siger næstformand i Kommissionen og EU's kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. "Nogle erhvervsledere betragter lovgivningsmæssig indgriben – som i Norge, Frankrig og Spanien – som absolut nødvendig, mens andre er fortalere for selvregulerende initiativer. Under drøftelserne mellem mine medarbejdere og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter kom lignende holdninger frem."

"Flere kvinder i bestyrelseslokalerne kan betyde mere rentable virksomheder og bæredygtig økonomisk vækst."

"Jeg vil give selvregulering en sidste chance i de næste 12 måneder. Jeg ser gerne, at virksomhederne er kreative, så lovgiverne ikke behøver at blive det."

"Det vigtigste for mig er resultatet. Mit mål er at øge antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i de store europæiske børsnoterede virksomheder til 30 % i 2015 og 40 % i 2020."

"Jeg opfordrer børsnoterede virksomheder fra hele Europa til at underskrive "EU-hensigtserklæringen om kvinder i bestyrelsen" og udvikle deres egen troværdige metode til at få flere topstillinger besat med kvinder."

"På kvindernes internationale kampdag om et år (8. marts 2012) vil Kommissionen vurdere, om der er sket mærkbare fremskridt, og om der er blevet udviklet troværdige selvregulerende initiativer, der kan styrke kvinders deltagelse i beslutningsprocessen. Hvis det er sket senest i marts 2012, vil jeg lykønske EU's erhvervsliv. Hvis det ikke er sket, kan man regne med min lovgivningsmæssige kreativitet."

Viviane Reding og Gertrude Tumpel-Gugerell, medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion, stod i spidsen for dagens møde mellem Kommissionen og erhvervslederne – administrerende direktører og bestyrelsesformænd – og arbejdsmarkedets parter. Mødet er det første skridt mod en bedre kønsbalance i bestyrelserne og topledelsen i Europas største virksomheder. Ifølge nye tal fra Kommissionen, som blev offentliggjort i dag, er kun 12 % af bestyrelsesmedlemmerne i Europas største virksomheder kvinder, og i 97 % tilfælde er bestyrelsesformanden en mand. Der er kun langsomt sket fremskridt i de seneste år. Andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i EU er således kun øget med et halvt procentpoint om året i de seneste syv år. Medmindre der skrides ind, vil det med denne hastighed tage yderligere 50 år, før der er opnået en fornuftig balance (mindst 40 % af hvert køn) i virksomhedernes bestyrelser. Samtidig går børsnoterede virksomheder i EU konstant glip af talentfulde kvinder.

Medlemsstaterne og virksomhederne har iværksat forskellige tiltag for at rette op på situationen, fra "bløde tiltag" som kodekser og chartre om virksomhedsledelse til lovgivningsmæssige tiltag som kønskvoter.

"Hensigtserklæringen om kvinder i bestyrelsen" findes på Viviane Redings websted. Den kan bruges til at følge virksomhedernes indsats for at få flere topstillinger besat med kvinder. Alle børsnoterede virksomheder har mulighed for at underskrive hensigtserklæringen og føre an med et godt eksempel. Om et års tid ser Europa-Kommissionen på situationen igen og tager stilling til de næste skridt.

EU-hensigtserklæring om kvinder i bestyrelsen

"Jeg forpligter mig til at nå målet om 30 % kvindelige bestyrelsesmedlemmer i 2015 og 40 % i 2020 og vil aktivt rekruttere kvalificerede kvinder til erstatning for afgående mandlige bestyrelsesmedlemmer."

Navn:

Denne hensigtserklæring vedrører:

Bestyrelsen Tilsynsrådet Andet (angiv venligst)

…………………………

Virksomhedens navn:

Deres funktion (f.eks. administrerende direktør, bestyrelsesformand):

Virksomhedens konkrete indsats for at øge antallet af topstillinger, der er besat med kvinder:

Jeg agter at iværksætte følgende tiltag i år:

Dato og underskrift

Den underskrevne hensigtserklæring sendes til dana.trama-zada@ec.europa.eu

Hensigtserklæringen vil blive offentliggjort.


Side Bar