Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/124

V Bruselu dne 1. března 2011

Komisařka EU pro spravedlnost Redingová prostřednictvím „Závazku Evropy – ženy ve vedoucích pozicích“ apeluje na čelné představitele podnikatelské sféry, aby zvýšili podíl žen v řídících a kontrolních orgánech společností

V návaznosti na dnešní setkání s čelnými představiteli podnikatelských kruhů a sociálních partnerů, na kterých se probíralo zastoupení žen při rozhodovacích procesech (viz IP/11/242), vyzvala komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová veřejně obchodovatelné společnosti v Evropě, aby do konce března 2012 podepsaly „Závazek Evropy – ženy ve vedoucích pozicích“. Jde o dobrovolný závazek veřejně obchodovatelných společností, že do roku 2015 zvýší podíl žen ve vedení na 30 % členů a do roku 2020 na 40 % členů (viz příloha). K tomuto závazku může přistoupit každá veřejně obchodovatelná společnost v Evropě.

Jednalo se o první konstruktivní jednání s čelnými představiteli podnikatelských kruhů, abych se seznámila s jejich názory na zvyšování účasti žen na vedení podniků v Evropě,“ prohlásila místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Někteří podnikatelé považují za nezbytné, aby došlo k regulačnímu zásahu, který proběhl například v Norsku, Francii či Španělsku, zatímco jiní poukazovali na slibně se jevící samoregulační iniciativy. Z diskuze útvarů Komise se zástupci sociálních partnerů vyplynula podobná stanoviska.“

Větší zastoupení žen v řídících orgánech může přinést společnostem vyšší ziskovost a podnítit udržitelný hospodářský růst.“

„V příštích dvanácti měsících chci dát samoregulaci poslední šanci. Chtěla bych, aby podniky byly kreativní, protože jinak budou muset být kreativní regulátoři.“

„Jde mi o výsledek. Mým cílem je dosáhnout, aby do roku 2015 počet žen v řídících a kontrolních orgánech hlavních evropských veřejně obchodovatelných společností dosáhl 30 % členů a do roku 2020 až 40 %.“

„Vyzývám veřejně obchodovatelné společnosti z celé Evropy, aby podepsaly „Závazek Evropy – ženy ve vedoucích pozicích“ a vytyčily svou vlastní věrohodnou cestu, jak zvýšit počet žen ve vedoucích pozicích.“

„Ode dneška za rok na Mezinárodní den žen (8. března 2012) Komise zhodnotí, zda bylo dosaženo podstatného pokroku a zda byly přijaty věrohodné samoregulační iniciativy na posílení účasti žen na rozhodovacím procesu. Stane-li se tak do března 2012, evropským podnikatelům poblahopřeji. Avšak pokud se tak nestane, můžete počítat s mojí regulační kreativitou.“

Dnešnímu jednání Komise s čelnými představiteli podnikatelské sféry – generálními řediteli a předsedy představenstev společností – a sociálními partnery předsedaly místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová a Gertruda Tumpel-Gugerellová, členka výkonné rady Evropské centrální banky. Jednání je prvním krokem na cestě k dosažení vyváženějšího zastoupení mužů a žen ve vedení největších evropských společností. Nové údaje, které dnes Komise představila, dokládají, že ženy představují pouze 12 % členů řídících a kontrolních orgánů největších evropských společností a v 97 % případů je předsedou orgánu společnosti muž. V posledních letech bylo dosaženo velmi malého pokroku: podíl žen v řídících a kontrolních orgánech společností se v EU za posledních sedm let zvyšoval jen o více než půl procentního bodu ročně. Bez jakékoliv akce bude s touto mírou přírůstku zapotřebí dalších padesáti let, než dosáhneme přijatelné rovnováhy (40 % žen, případně mužů) ve vedení společností. Přičemž v mezidobí budou veřejně obchodovatelné společnosti v EU i nadále přicházet o talentované ženy.

Členské státy a společnosti přijaly různá opatření, jejichž cílem je napravit situaci, a to od „měkkých opatření“, jako jsou vnitropodnikové zásady správy a řízení, až po legislativní opatření, jako jsou například genderové kvóty.

„Závazek Evropy – ženy ve vedoucích pozicích“ je k dispozici na internetové stránce místopředsedkyně Komise Viviane Redingové. Napomůže monitorovat aktivity společností při prosazování většího podílu žen do nejvyšších pozic. Každá veřejně obchodovatelná společnost může závazek podepsat a jít tak příkladem. Za rok Evropská komise situaci znovu vyhodnotí a rozhodne o dalších krocích.


Side Bar