Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/124

Брюксел, 1 март 2011 г.

Ангажиментът за участие на жените в управителните съвети в Европа предизвикателството на комисаря по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг към бизнеса

След срещите си днес с европейски бизнес лидери и социални партньори, посветени на участието на жените в управлението на фирмите (вж. IP/11/242), комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг отправи призив към котираните на борсата европейски дружества да подпишат до март 2012 г. ангажимент за участие на жените в управителните съвети в Европа. Този ангажимент се изразява в поемането на доброволно обещание от котираните на борсата дружества присъствието на жените в управителните съвети да достигне 30 % до 2015 г. и 40 % до 2020 г. (вж. приложението) Към ангажимента може да се присъедини всяко котирано на борсата европейско дружество.

„Това беше първата ми конструктивна дискусия с бизнес лидери за вижданията им относно увеличаването на участието на жените в европейските управителни съвети“, заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Докато някои бизнес лидери смятат за наложително законовото регулиране на този въпрос, подобно на подхода в Норвегия, Франция и Испания, други насочват вниманието към обещаващи инициативи, движени от самия бизнес. Подобни мнения бяха изразени и при обсъжданията между ръководените от мен служби и представителите на социалните партньори.“

„Увеличаването на участието на жените в управителните съвети може да донесе допълнителни ползи на предприятията и да насърчи устойчивия икономически растеж.

„През следващите 12 месеца искам да дам последен шанс на саморегулирането в тази посока. За предпочитане е предприятията сами да намерят находчиви решения, за да не се налага намеса на законодателя.“

За мен е важен резултатът, като целта ми е участието на жените в управителните съвети на големите котирани на борсата европейски дружества да достигне 30 % през 2015 г. и 40 % до 2020 г.

„Отправям призив към котираните на борсата дружества от цяла Европа да подпишат „Ангажимента за участието на жените в управителните съвети в Европа“ и да намерят свой резултатен подход за увеличаване на броя на жените на ръководни длъжности.

„След 1 година, на международния ден на жената (8 март 2012 г.), Комисията ще направи оценка дали е постигнат значителен напредък и дали са въведени резултатни движени от самия бизнес инициативи за увеличаване на участието на жените в управлението на фирмите. Ако това стане факт до март 2012 г., ще имам удоволствието да поздравя европейския бизнес за този успех, но в противен случай ще ми се наложи да прибягна до изработването на законодателни решения“.

Заместник-председателят на Европейската комисия Вивиан Рединг и Гертруде Тумпел-Гугерел, член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка, председателстваха днешната среща между Комисията, бизнес лидери, сред които изпълнителни директори и председатели на управителни съвети, и социални партньори. Срещата представлява първата стъпка към постигането на по-добър баланс мъже—жени при участието в управителните съвети и висшите ръководни постове в най-големите европейски предприятия. Според новите данни на Комисията, представени днес, само 12 % от членовете на управителните съвети в най-големите европейски предприятия са жени, а в 97 % от случаите председателят е мъж. Напредъкът в това отношение през последните години е твърде бавен, като през последните седем години делът на жените в управителните съвети в ЕС се е увеличавал едва с малко повече от половин процент на година. С такъв темп и ако не се предприемат мерки, ще са нужни още 50 години за постигането на солиден баланс (40 % от всеки пол) в управителните съвети. Междувременно котираните на борсата фирми в ЕС няма да могат да се възползват в пълна степен от потенциала на жените.

Държавите-членки и предприятията предприемат разнообразни мерки за справяне с тази ситуация, които обхващат както незаконодателни мерки като кодекси и харти за корпоративно управление, така и законодателни като квоти за участието на жените.

„Ангажиментът за участие на жените в управителните съвети в Европа“ може да бъде намерен на уебсайта на заместник-председателя на Европейската комисия Вивиан Рединг. С негова помощ ще е възможно да се следят усилията на предприятията за увеличаване на броя на жените на висши ръководни постове. Всяко котирано на борсата предприятие може да подпише ангажимента и да послужи за пример. След година Европейската комисия ще направи оценка на ситуацията и ще вземе решение относно следващите стъпки.


Side Bar