Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/673

Cancún den 11 december 2010

Cancúnöverenskommelsen om klimatförändringen – Uttalanden från EU-kommissionär Barroso och klimatkommissionär Hedegaard

José Manuel Barroso, EU-kommissionens ordförande, har följande budskap: ”Cancúnöverenskommelsen, som ingås idag, utgör ett viktigt steg mot en övergripande och rättsligt bindande ram för globala klimatåtgärder. Mexiko, som stått värd för klimatkonferensen i Cancún, gratuleras till denna framgång.

Europa har under det gångna året arbetat med att rädda den FN-process som ska ta itu med klimatförändringen och satsat på en överenskommelse om det globala klimatet. Cancúnöverenskommelsen visar att en multilateral process ger resultat.

EU har uppställt egna ambitiösa klimat- och energimål för 2020 men nu gäller det de långsiktiga åtgärderna. Nästa vår kommer EU-kommissionen att lägga fram en strategi för att fullborda övergången till ett utsläppssnålt samhälle fram till 2050. Detta kommer att ge ny stimulans till den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och innovationen samtidigt som det stärker EU:s energiförsörjning.”

Klimatkommissionär Connie Hedegaard gjorde följande kommentar: ”Det internationella samfundet tog förra året i Köpenhamn ett första steg mot ett globalt klimatavtal. I och med Cancúnöverenskommelsen har vi idag tagit nästa steg. Den internationella klimatordningen har förstärkts med nya organ och nya fonder. Europa har lyckats att tala med en röst.

De segdragna förhandlingarna i Cancún visar dock att vägen till ett rättsligt bindande globalt klimatavtal fortfarande är lång och problemfylld. Alla parter bör nu vidta åtgärder på hemmaplan för att minska eller begränsa sina utsläpp så att vi klarar målet att hålla den globala uppvärmningen under 2 °. Europa är redo att ta sin beskärda del i denna globala ansats.”


Side Bar