Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/673

Cancun, 11. decembra 2010

Izjavi predsednika Evropske komisije in evropske komisarke za podnebne ukrepe o Cancunskem dogovoru o podnebnih spremembah

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je povedal: „Danes doseženi Cancunski dogovor o podnebnih spremembah je pomemben korak na poti do vzpostavitve celovitega in pravno zavezujočega okvira za podnebne ukrepe na svetovni ravni. Za ta dosežek čestitamo mehiškemu predsedstvu, ki je organiziralo podnebno konferenco v Cancunu.

Evropa si je vse leto prizadevala za ohranitev procesa Združenih narodov za obvladovanje podnebnih sprememb in možnosti za sklenitev svetovnega podnebnega dogovora. Cancunski dogovor je pokazal, da večstranska pogajanja lahko dajo rezultate.

EU si je že zastavila ambiciozne cilje na področju podnebnih sprememb in energetike do leta 2020, trenutno pa razmišljamo o dolgoročnih ukrepih. Evropska komisija bo prihodnjo pomlad predstavila strategijo za dokončni prehod na nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050. To bo na novo spodbudilo gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih mest in inovacije, hkrati pa okrepilo energetsko varnost v EU.“

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je dodala: „Mednarodna skupnost je prve ukrepe za sklenitev svetovnega podnebnega dogovora sprejela pred letom dni v Københavnu. Danes smo s Cancunskim dogovorom naredili korak naprej. Z novimi institucijami in novimi skladi smo okrepili mednarodni sistem za obvladovanje podnebnih sprememb. Evropi je uspelo nastopiti enoglasno.

Vendar pa so težka pogajanja v Cancunu pokazala, da je do sklenitve pravno zavezujočega dogovora na svetovni ravni pred nami še dolga in zahtevna pot. Vse vključene strani morajo zdaj sprejeti domače ukrepe za zmanjšanje ali omejitev emisij, da bomo globalno segrevanje obdržali na ravni pod 2° C. Evropa je pripravljena pošteno prispevati svoj delež k tem svetovnim prizadevanjem.“


Side Bar