Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/673

V Cancúne 11. decembra 2010

Vyhlásenia predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa a Connie Hedegaardovej, európskej komisárky pre opatrenia na ochranu klímy, týkajúce sa Cancúnskej dohody o zmene klímy

Predseda Barroso uviedol: „Cancúnska dohoda o zmene klímy, ku ktorej sme dnes dospeli, je dôležitým krokom smerom k vytvoreniu uceleného a právne záväzného rámca pre opatrenia na ochranu klímy na celosvetovej úrovni. Blahoželáme mexickému predsedníctvu konferencie o zmene klímy v Cancúne k tomuto úspechu.

Európa sa celý rok snažila, aby sa zachoval proces OSN, ktorého cieľom je boj proti zmene klímy, ako aj vyhliadky na dosiahnutie celosvetovej dohody o klíme. Cancúnska dohoda je dôkazom toho, že multilaterálny proces môže prinášať výsledky.

EÚ si na rok 2020 stanovila ambiciózne ciele v oblasti zmeny klímy a energetiky, avšak teraz nám ide o dlhodobé opatrenia. Na jar predloží Európska komisia stratégiu ukončenia prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050. Podporí sa tým nový hospodársky rast, tvorba nových pracovných miest a zavádzanie inovácií a zároveň sa zvýši energetická bezpečnosť EÚ.“

Komisárka Hedegaardová dodala: „Prvý krok k uzavretiu celosvetovej dohody o klíme urobilo medzinárodné spoločenstvo pred rokom v Kodani. Ďalšie kroky sme urobili dnes prostredníctvom Cancúnskej dohody. Posilnili sme medzinárodný režim ochrany klímy novými inštitúciami a novými finančnými prostriedkami. Európe sa podarilo nájsť spoločnú reč.

Zložité rokovania v Cancúne však ukázali, že pred sebou máme ešte dlhú a namáhavú cestu, kým dospejeme k právne záväznej celosvetovej dohode o klíme. Všetky strany dohody by teraz mali prijať svoje vlastné opatrenia na zníženie alebo obmedzenie množstva emisií, aby sme udržali mieru globálneho otepľovania pod úrovňou 2 °C. Európa je odhodlaná prispieť spravodlivým dielom k tomuto celosvetovému úsiliu.


Side Bar