Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/673

Cancún, 11 grudnia 2010 r.

Oświadczenia przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz europejskiej komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard dotyczące porozumienia z Cancún w sprawie zmiany klimatu

Przewodniczący José Manuel Barroso oświadczył: „Osiągnięte dziś porozumienie z Cancún w sprawie zmiany klimatu stanowi ważny krok na drodze do stworzenia kompleksowych i prawnie wiążących ram globalnych działań w dziedzinie klimatu. Gratulujemy meksykańskiej prezydencji konferencji w Cancún w sprawie zmiany klimatu tego sukcesu.

Europa pracowała przez cały rok nad zachowaniem procesu ONZ pozwalającego na zajęcie się kwestią zmiany klimatu oraz umożliwiającego osiągnięcie globalnego porozumienia w dziedzinie klimatu. Porozumienie z Cancún jest dowodem na skuteczność tego wielostronnego procesu.

UE wyznaczyła sobie ambitne cele w zakresie klimatu i energii na 2020 r., ale teraz musimy podjąć kroki długoterminowe. Na wiosnę Komisja Europejska przedstawi strategię przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. Strategia ta doprowadzi do pobudzenia wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i innowacji, jednocześnie wzmacniając bezpieczeństwo dostaw energii w UE.”

Komisarz Hedegaard dodała: „Rok temu w Kopenhadze społeczność międzynarodowa uczyniła pierwszy krok w stronę globalnego porozumienia w dziedzinie klimatu. Dzisiejsze porozumienie z Cancún to kolejny krok na tej drodze. Udało nam się wzmocnić międzynarodowe ramy walki ze zmianą klimatu dzięki nowym instytucjom i funduszom. Europa była jednomyślna.

Jednakże trudne negocjacje w Cancún pokazały, że czeka nas jeszcze długa i skomplikowana droga do prawnie wiążącego globalnego porozumienia w dziedzinie klimatu. Wszystkie strony powinny teraz podjąć działania lokalne w celu ograniczenia emisji, aby umożliwić utrzymanie ocieplenia globalnego na poziomie poniżej 2°C. Europa jest gotowa do wniesienia należytego wkładu w globalne działania.”


Side Bar