Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/673

Cancún, 11 december 2010

Verklaring van de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, en van Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaatactie, over de Overeenkomst van Cancún met betrekking tot de klimaatverandering

De heer Barroso zei het volgende: "De overeenkomst die vandaag in Cancún met betrekking tot de klimaatverandering is bereikt, betekent een belangrijke stap in de richting van een algemeen en juridisch bindend kader voor een wereldwijd klimaatactieplan. Wij feliciteren Mexico als voorzitter van de klimaatconferentie in Cancún met dit succes.

Europa heeft zich het jaar rond ingespannen om het proces van de Verenigde Naties - waarmee een aanpak van de klimaatverandering wordt beoogd - en het vooruitzicht van een algemene klimaatovereenkomst veilig te stellen. De Overeenkomst van Cancún levert het bewijs dat een multilateraal proces tot resultaat kan leiden.

De EU heeft zichzelf voor 2020 ambitieuze doelstellingen op het gebied van klimaat en energie gesteld maar nu gaat het om langetermijnactie. In de loop van het volgende voorjaar zal de Commissie een strategie voorstellen om de overschakeling op een economie die minder van koolwaterstoffen afhankelijk is tegen 2050 te voltooien. Deze strategie zal ervoor zorgen dat nieuwe economische groei, werkgelegenheid en innovatie worden bevorderd en dat de energiezekerheid van de EU wordt verhoogd.

Commissaris Hedegaard voegde hieraan toe: "De internationale gemeenschap gaf een jaar geleden in Kopenhagen de eerste aanzet tot een algemeen klimaatakkoord. Met de Overeenkomst van Cancún hebben wij nu de volgende stappen gezet. Wij hebben de internationale klimaatregeling versterkt met nieuwe instellingen en nieuwe fondsen. Europa is erin geslaagd om met één stem te spreken.

De moeilijke onderhandelingen in Cancún hebben evenwel aangetoond dat de weg die we nog te gaan hebben om tot een algemene en juridisch bindende klimaatovereenkomst te komen, lang en moeilijk zal zijn. Alle partijen moeten nu, elk in hun eigen land, maatregelen nemen om hun uitstoot te beperken of te verminderen zodat de opwarming van de aarde tot minder dan 2°C kan worden beperkt. Europa is bereid om een billijk aandeel van deze wereldwijd te leveren inspanning voor zijn rekening te nemen.


Side Bar