Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/673

Kankūnā, 2010. gada 11. decembrī

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja un par klimata pārmaiņu novēršanu atbildīgās Komisijas locekles Konnijas Hēdegordes paziņojumi attiecībā uz Kankūnas nolīgumu par klimata pārmaiņām

Komisijas priekšsēdētājs Barrozu teica: "Šodien panāktais Kankūnas nolīgums par klimata pārmaiņām ir svarīgs solis pasaules mēroga daudzpusīgu un juridiski saistošu pasākumu kompleksā, kas vērsti uz klimata pārmaiņu novēršanu. Par šo panākumu mēs apsveicam Kankūnas klimata konferences Meksikas prezidentūru.

Eiropa gadu ir strādājusi, lai saglabātu Apvienoto Nāciju Organizācijas procesu klimata pārmaiņu novēršanai un būtu iespējams noslēgt nolīgumu par klimatu. Kankūnas nolīgums liecina, ka daudzpusējs process var būt sekmīgs.

ES sev izvirzījusi lielus mērķus klimata un enerģētikas jomā, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam, taču tagad mēs apsveram ilgtermiņa pasākumus. Nākamajā pavasarī Eiropas Komisija iesniegs stratēģiju, kā līdz 2050. gadam pilnīgi pāriet uz ekonomiku ar zemām oglekļa dioksīda emisijām. Tas, nostiprinot ES enerģētikas drošību, rosinās arī jaunu ekonomikas izaugsmi, veicinās jaunu darbavietu rašanos un inovācijas."

Komisāre Konnija Hēdegorde papildināja: "Starptautiskā sabiedrība pirmos soļus pasaules mēroga klimata nolīguma virzienā spērusi pirms gada Kopenhāgenā. Tagad ar Kankūnas nolīgumu esam spēruši gājuši tālāk. Starptautisko klimata režīmu esam nostiprinājuši ar jaunām institūcijām un jaunu finansējumu. Eiropai ir sekmējies runāt vienā balsī.

Tomēr grūtās sarunas Kankūnā parādījušas, ka līdz juridiski saistošam līgumam par klimatu mums priekšā vēl garš un grūts ceļš. Visām Pusēm tagad jāveic valsts līmeņa pasākumi emisiju samazināšanai tiktāl, lai globālā sasilšana saglabātos zem 2°C. Eiropa šajos pasaules mēroga pūliņos vēlas dot savu pienācīgu daļu."


Side Bar