Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/673

Kankūnas, 2010 m. gruodžio 11 d.

Europos Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso ir už klimato politiką atsakingos Europos Komisijos narės Connie Hedegaard pareiškimai dėl Kankūno klimato kaitos susitarimo

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Šiandien sudarytas Kankūno klimato kaitos susitarimas – svarbus žingsnis kuriant išsamią visuotinę teisiškai privalomą klimato politikos sistemą. Dėkojame Kankūno klimato kaitos konferencijai pirmininkavusiai Meksikai už šį laimėjimą.

Europa visus metus dėjo pastangas, kad nenutrūktų Junginių Tautų kovos su klimato kaita procesas ir būtų išsaugota galimybė sudaryti visuotinį susitarimą klimato klausimais. Kankūno susitarimas įrodo, kad daugiašalis procesas gali būti rezultatyvus.

ES yra išsikėlusi plataus užmojo klimato kaitos ir energetikos 2020-ųjų tikslus, tačiau dabar mes žvelgiame dar toliau. Kitą pavasarį Europos Komisija pristatys strategiją, kaip iki 2050 m. pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Taip bus skatinamas ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas ir inovacijų plėtra, o drauge stiprinamas ES energetinis saugumas.“

Komisijos narė C. Hedegaard pridūrė: „Prieš metus Kopenhagoje tarptautinė bendruomenė žengė pirmuosius žingsnius visuotinio susitarimo klimato klausimais link. Sudarę Kankūno susitarimą, prie šio tikslo mes dar labiau priartėjome. Įsteigtomis naujomis institucijomis ir naujais fondais sustiprinome tarptautinę kovos su klimato kaita sistemą. Europai pavyko laikytis vieningos pozicijos.

Tačiau sudėtingos derybos Kankūne parodė, kad mūsų dar laukia ilga ir kupina iššūkių kelionė, kol bus pasiektas visuotinis teisiškai privalomas susitarimas klimato klausimais. Kiekviena šalis turėtų imtis nacionalinių veiksmų, kad būtų mažinamas arba ribojamas išmetamųjų teršalų kiekis ir kad visuotinis atšilimas nebūtų didesnis nei 2 °C. Europa pasirengusi kuo galėdama prisidėti prie šių visuotinių pastangų.“


Side Bar