Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/673

Cancún, 11. joulukuuta 2010

Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson ja ilmastotoimista vastaavan komissaarin Connie Hedegaardin näkemykset Cancúnin ilmastosopimuksesta

Komission puheenjohtajan Barroson mukaan Cancúnin ilmastosopimuksesta tänään saavutettu sopu on myönteinen askel kohti kattavien ja oikeudellisesti sitovien puitteiden vahvistamista maailmanlaajuisille ilmastotoimille. Hän myös kiitti puheenjohtajamaa Meksikoa Cancúnin ilmastokokouksen onnistumisesta.

”Eurooppa on koko vuoden ajan pyrkinyt pelastamaan ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävän Yhdistyneiden Kansakuntien prosessin ja vauhdittamaan maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen tekemistä. Cancúnin sopimus on osoitus siitä, että monenvälinen prosessi voi onnistua.

EU on asettanut itselleen kunnianhimoiset ilmasto- ja energiatavoitteet vuodeksi 2020, mutta nyt tarkastelemme toimia vieläkin pidemmällä aikavälillä. Euroopan komissio esittää ensi keväänä strategian siitä, miten vähähiiliseen talouteen siirtyminen saatetaan päätökseen vuoteen 2050 mennessä. Tämä piristää talouden kasvua, työpaikkojen luomista ja innovointia sekä parantaa EU:n energiavarmuutta”, Barroso sanoi.

Komissaari Hedegaard totesi puolestaan, että kansainvälinen yhteisö otti ensimmäiset askeleet kohti ilmastosopua vuosi sitten Kööpenhaminassa. ”Tänään olemme Cancúnin sopimuksen ansiosta päässeet eteenpäin tällä tiellä. Olemme lujittaneet kansainvälistä ilmastosopimusjärjestelmää perustamalla uusia toimielimiä ja rahastoja. EU on onnistunut toimimaan yhtenäisenä rintamana.

Cancúnin vaikeat neuvottelut osoittivat kuitenkin, että edessämme on pitkä ja haastava matka ennen kuin oikeudellisesti sitova maailmanlaajuinen ilmastosopimus saadaan tehtyä. Kaikkien osapuolten olisi nyt toteutettava omissa maissaan toimia päästöjensä vähentämiseksi, jotta ilmaston lämpeneminen pysyisi alle kahdessa asteessa. Eurooppa on halukas tekemään oman osuutensa ympäristön hyväksi”, Hedegaard lisäsi.


Side Bar