Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/673

Cancún, 11. detsember 2010

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ja Euroopa kliimameetmete volinik Connie Hedegaardi seisukohad seoses Cancúni kliimamuutustealase kokkuleppega

Euroopa Komisjoni president Barroso sõnas: „Täna Cancúnis sõlmitud kliimamuutustealase kokkuleppega astutakse oluline samm ülemaailmsete kliimameetmete põhjaliku ja õiguslikult siduva raamistiku kehtestamise suunas. Kiidame Cancúni kliimakonverentsi eesistujariiki Mehhikot saavutatud edu puhul.

Euroopa on aasta otsa tööd teinud, et päästa kliimamuutustega seotud probleemide lahendamiseks ÜROs võetud meetmed ja kiirendada ülemaailmse kliimakokkuleppe sõlmimist. Cancúni kokkulepe on tunnistus sellest, et mitmepoolne protsess võib olla edukas.

Euroopa Liit on seadnud endale 2020. aastaks kõrged kliima- ja energiaalased eesmärgid, aga nüüd hakkame kavandama meetmeid veelgi pikemaks ajaks. Järgmisel kevadel esitleb Euroopa Komisjon oma strateegia, mille kohaselt minnakse 2050. aastaks lõplikult üle vähem süsihappegaasiheiteid tekitavale majandusele. Sellega hoogustatakse majanduskasvu, töökohtade loomist ja innovatsiooni, samal ajal aga ka tugevdatakse ELi energiavarustuskindlust.”

Volinik Hedegaard lisas: „Esimesed sammud ülemaailmse kliimakokkuleppe saavutamise suunas tehti rahvusvahelisel tasandil aasta tagasi Kopenhaagenis. Täna oleme Cancúni kokkuleppega astunud veel sammu edasi. Oleme tugevdanud rahvusvahelist kliimapoliitikat uute institutsioonide ja uute fondide loomisega. Euroopal on õnnestunud saavutada üksmeel.

Cancúni keerulised läbirääkimised on näidanud, et meil on veel käia pikk ja keeruline tee, et lõpuks saavutada õiguslikult siduv ülemaailmne kliimakokkulepe. Kõik osalejad peaksid nüüd võtma oma meetmeid, et vähendada või piirata oma riigis heitkoguseid nii, et kogu maailmas soojeneks kliima alla 2 °C. Euroopa on valmis andma oma panuse sellesse ülemaailmsesse jõupingutusesse.”


Side Bar