Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/673

Cancun, den 11. december 2010

Udtalelser fra Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og EU-klimakommissær Connie Hedegaard om Cancunaftalen om klimaændringer

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, udtalte: "Cancunaftalen om klimaændringer, som blev indgået i dag, betegner et stort skridt fremad mod en samlet juridisk bindende ramme for den globale klimaindsats. Vi lykønsker det mexicanske formandskab for Cancun-klimakonferencen med dette vellykkede resultat.

Europa har arbejdet hele året på at holde gang i FN-processen om bekæmpelse af klimaændringer og bevare håbet om en global klimaaftale. Cancunaftalen viser, at den multilaterale proces kan give resultater.

EU har sat sig ambitiøse klima- og energimål for 2020, men nu retter vi blikket længere frem. Næste forår fremlægger Europa-Kommissionen en strategi for sidste fase af overgangen til en lav-CO2-økonomi frem til 2050. Det vil sætte ny gang i den økonomiske vækst, jobskabelse og innovation, samtidig med at EU's energiforsyningssikkerhed styrkes."

EU-kommissær Connie Hedegaard tilføjede: "For et år siden tog det internationale samfund de første skridt fremad mod en global klimaaftale i København. I dag har vi med Cancunaftalen taget de næste skridt. Vi har styrket den internationale klimaordning med nye institutioner og flere penge. Det er lykkedes for Europa at tale med én stemme.

Men de vanskelige forhandlinger i Cancun har vist, at vi stadig har en lang og besværlig vej at tilbagelægge, inden vi når frem til en juridisk bindende global ramme for klimaet. Alle parter må nu tage hjem og træffe foranstaltninger til at mindske eller begrænse deres udledninger, så vi kan holde den globale opvarmning under 2 °C. Europa er villig til at påtage sig sin del af den globale indsats."


Side Bar