Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/673

V Cancúnu dne 11. prosince 2010

Sdělení předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa a komisařky pro oblast klimatu Connie Hedegaardové o Cancúnské dohodě o změně klimatu

Předseda Barroso řekl: „Dohoda o změně klimatu, jíž bylo dnes dosaženo, je významným krokem ke komplexnímu a právně závaznému rámci pro oblast klimatu na celosvětové úrovni. Mexickému předsednictví cancúnské konference věnované klimatu k tomuto úspěchu blahopřejeme.

Evropa celý rok pracovala na tom, aby neustal proces OSN usilující o řešení klimatických změn s perspektivou dosažení celosvětové dohody v oblasti klimatu. Cancúnská dohoda je důkazem toho, že multilaterální proces může vést k dobrým výsledkům.

EU si do roku 2020 v oblasti klimatu a energetiky stanovila ambiciózní cíle, avšak nyní se naše pohledy upírají na dlouhodobá opatření. Příští jaro Evropská komise představí strategii pro dokončení přechodu na ekonomiku s nízkými emisemi uhlíku do roku 2050. Tím se podnítí nový hospodářský růst, vytváření pracovních míst a inovace a zároveň se posílí energetická bezpečnost EU.“

Komisařka Hedegaardová dodala: „Mezinárodní společenství před rokem v Kodani učinilo první krok k dosažení celosvětové dohody v oblasti klimatu. Dnes jsme prostřednictvím Cancúnské dohody učinili další krok. Posílili jsme mezinárodní klimatický režim o nové instituce a nové finanční prostředky. Evropě se podařilo mluvit jedním hlasem.

Nicméně složitá jednání v Cancúnu ukázala, že před sebou máme dlouhou a náročnou cestu, než dosáhneme právně závazné celosvětové dohody v oblasti klimatu. Všechny zúčastněné strany by se nyní na vnitrostátní úrovni měly snažit o snížení či omezení svých emisí s cílem udržet globální oteplování pod 2°C. Evropa je v tomto celosvětovém úsilí připravena nést svůj díl odpovědnosti.“


Side Bar