Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/673

Канкун, 11 декември 2010 г.

Изявления на Председателя на Европейската комисия, Жозе Мануел Барозу, и на Кони Хедегор, европейски комисар за дейността в областта на климата, във връзка със Споразумението от Канкун за изменението на климата

Председателят Барозу заяви: „Постигнатото днес Споразумение от Канкун за изменението на климата представлява важна стъпка към всеобхватна и правнообвързваща рамка за глобални мерки в областта на климата. Поздравяваме мексиканското председателство на проведената в Канкун конференция по въпросите на климата за този успех.

Европа работи през цялата година за спасяването на процеса, под егидата на Организацията на обединените нации за борба с изменението на климата и постигане на глобално споразумение в областта на климата. Споразумението от Канкун е доказателство, че многостранният процес може да постига резултати.

ЕС си е поставил амбициозни цели по отношение на климата и енергетиката за 2020 г., но сега обмисляме дългосрочните действия. Следващата пролет Европейската комисия ще представи стратегия за приключване на прехода към нисковъглеродна икономика до 2050 г. Това ще стимулира нов икономически растеж, създаването на работни места и иновациите, като същевременно ще повиши енергийната сигурност на ЕС“.

Комисар Хедегор добави: „Преди година в Копенхаген международната общност направи първи стъпки към глобално споразумение за климата. Днес, със Споразумението от Канкун, предприехме нови стъпки. Подсилихме международната рамка от мерки по отношение на климата с нови институции и ново финансиране. Европа съумя да представи единна позиция.

Същевременно трудните преговори от Канкун показаха, че ни предстои дълъг и труден път до постигането на правнообвързваща глобална рамка в областта на климата. Сега всички страни следва да предприемат вътрешни мерки за намаляване или ограничаване на своите емисии, за да успеем да задържим глобалното затопляне под 2°C. Европа е готова да поеме своя дял в това всеобщо усилие“.


Side Bar