Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/563

Bruxelles, 10 noiembrie 2010

Calcularea ajustării salariilor/pensiilor funcționarilor publici europeni: ajustarea 2010/11

Statutul funcționarilor prevede norme clare privind ajustarea anuală a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor publici europeni din toate instituțiile și agențiile, corelându-le cu evoluția puterii de cumpărare a funcționarilor publici din opt state membre care reprezintă 76% din PIB-ul UE. Astfel, salariile funcționarilor publici europeni evoluează în funcție de cele ale funcționarilor publici din cele opt state membre în cauză (DE, FR, UK, IT, ES, NL, BE, LU). Aceste norme nu lasă la latitudinea Comisiei sau a Consiliului aplicarea altor criterii.

Metoda de ajustare a remunerațiilor și a pensiilor a reprezentat o parte integrantă din întregul pachet de reformă din 2004, care a inclus și crearea categoriei agenților contractuali, cu salarii mai mici, majorarea vârstei de pensionare, drepturi de pensie scăzute, cotizații mai mari la sistemul de pensie, o taxă specială care crește în fiecare an până în 2012 (până la maximum 5,5%) și salarii mai mici la recrutare.

Metoda de ajustare aplicată în temeiul Statutului funcționarilor asigură un paralelism între evoluția puterii de cumpărare a funcționarilor publici din statele membre și cea a funcționarilor publici europeni. O scădere a puterii de cumpărare în cele opt state membre menționate se traduce printr-o scădere similară a puterii de cumpărare a funcționarilor publici europeni. Pentru funcționarii care lucrează la sediu, ajustarea salariului trebuie analizată în contextul evoluției costului vieții în Bruxelles (valoarea ajustării este obținută prin înmulțirea indicelui reprezentând variația costului vieții în Bruxelles cu indicatorul specific de măsurare a evoluției puterii de cumpărare a funcționarilor publici din statele membre). Pentru funcționarii UE care lucrează în alte locuri se aplică indici care compară costul vieții din locul lor de muncă cu costul vieții în Bruxelles.

Eurostat calculează ajustarea pe baza datelor statistice furnizate de către cele opt state membre, iar Consiliul trebuie să ia o decizie înainte de sfârșitul fiecărui an.

Există întotdeauna un decalaj, întrucât ajustarea anuală a salariilor se bazează pe cifrele furnizate de către statele membre care reflectă evoluția din cursul anului de referință precedent și care determină ajustarea salariilor funcționarilor publici europeni pentru anul următor. Astfel, unele din reducerile recente ale salariilor la nivel național sunt reflectate în ajustarea pe anul acesta, iar altele vor influența ajustarea pentru anul viitor. Criticile de anul trecut care au vizat această metodă au fost cauzate de decalajul cu care Eurostat a primit datele naționale.

De-a lungul timpului, metoda s-a dovedit a fi un mecanism echitabil atât din perspectiva personalului, cât și pentru contribuabilul european, corelând ajustarea salariilor din instituțiile UE cu evoluția puterii de cumpărare a funcționarilor din statele membre. De asemenea, datorită acestei metode, nu a mai fost nevoie de organizarea în fiecare an de negocieri salariale dificile cu Consiliul.

Care este situația pentru 2010/2011?

Puterea de cumpărare a funcționarilor publici din cele opt state membre de referință a scăzut cu – 2,0%.

Acest lucru trebuie să aibă un impact, la nivel european, asupra funcționarilor publici ai Uniunii Europene.

Indicele internațional Bruxelles – un indice al inflației specific pentru personalul expatriat care lucrează la Bruxelles, care reprezintă referința – este de + 2,4%. Pentru a ajunge la o scădere de – 2,0% a puterii de cumpărare, salariile trebuie majorate cu + 0,4% pentru personalul din Bruxelles și Luxemburg (personalul din ambele orașe beneficiind de același tratament).

N.B.: Indicele inflației din Belgia este mai ridicat (+ 2,7%) decât indicele internațional de referință, care se bazează pe comportamentele diferite ale populației locale și ale expatriaților (de exemplu, expatriații au cheltuielile legate de călătorii și comunicații internaționale mai mari, precum și costuri mai mari pentru închirierea unei locuințe decât pentru populația locală).

O majorare a salariului de + 0,4% în Bruxelles și Luxemburg nu înseamnă că aceasta se aplică în mod necesar tuturor locurilor unde lucrează funcționari publici europeni. În schimb, scăderea de – 2,0% a puterii de cumpărare trebuie să se reflecte în toate locurile unde lucrează funcționari europeni, iar aceasta conduce la ajustări diferite în centre diferite.

De exemplu, în Varese/Italia, care, după Bruxelles și Luxemburg, este cel de al treilea mare amplasament al Comisiei (Centrul Comun de Cercetare), cu un personal de aproximativ 1 500 de angajați, salariile vor scădea cu – 4,6%, având în vedere scăderea costului vieții din această zonă.

Cifra definitivă a ajustării anuale este mai mare decât cifra provizorie anunțată la începutul lunii octombrie, deoarece informațiile furnizate de statele membre EUROSTAT s-au modificat. Aceasta se datorează faptului că Regatul Unit a furnizat Eurostat cifre suplimentare, din care rezultă o reducere mai mică a puterii de cumpărare a funcționarilor publici britanici, iar Spania a comunicat că o parte a măsurilor de austeritate vor fi aplicate numai începând cu anul viitor.

Din 2004, de când metoda a fost introdusă în Statutul funcționarilor, salariile personalului UE au pierdut 5,3% din puterea lor de cumpărare.

Alte elemente relevante pentru remunerația funcționarilor publici europeni

Cotizațiile la sistemul de pensii pe care trebuie să le plătească funcționarii publici europeni vor scădea de la 11,3% la 11,0% din salariul lunar al acestora.

Taxa specială instituită în 2004 în cadrul reformei va crește de la 5,07% la 5,50%.

Impactul total asupra bugetului va fi o creștere a cheltuielilor de 9,7 milioane €. Aceasta reprezintă o creștere a ponderii salariilor și pensiilor în buget de +0,2%.

Care este situația actuală în cauza aflată pe rolul Curții (C-40/10 Comisia/Consiliul)?

Anul trecut, Consiliul a decis în unanimitate să nu dea curs propunerii Comisiei, care luase în considerare creșterile din statele membre. Consiliul a adoptat o creștere salarială de 1,85% în loc de procentul de 3,7 care rezultase prin aplicarea metodei prevăzute în Statutul funcționarilor.

Comisia, acționând în calitate de gardian al tratatelor și al legislației UE și susținută de către Parlament, a introdus o acțiune în anulare împotriva regulamentului Consiliului pentru încălcarea Statutul funcționarilor. Termenul de judecată a fost 21 octombrie 2010, iar hotărârea poate fi așteptată în prima parte a anului 2011.

Cifre principale ale ajustării anuale 2010/2011

Scăderea puterii de cumpărare a funcționarilor publici din cele opt state membre de referință: – 2,0%.

Scăderea puterii de cumpărare a funcționarilor publici europeni: – 2,0%.

Indicele internațional Bruxelles (inflație): + 2,4%.

Inflația în Belgia: + 2,7%.

Creșterea salariului de bază brut al funcționarilor publici europeni care lucrează la Bruxelles sau Luxemburg: + 0,4%.

Impactul sumei totale cheltuite cu salariile și pensiile, incluzând reducerea cotizațiilor la sistemul de pensii și creșterea taxei speciale: + 0,2%.

Impactul asupra (proiectului de) buget total pe 2011: 0,0068%.


Side Bar