Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN DE DA ES NL IT

MEMO/10/486

Bruxelles, 13 octombrie 2010

Siguranța explorării și producției offshore de petrol și gaze: întrebări și răspunsuri

De ce avem nevoie de o legislație a UE în domeniul siguranței platformelor petroliere?

Accidentele care se petrec în larg nu cunosc granițe. Dacă ar avea loc o explozie similară celei din Golful Mexic, aceasta ar avea efecte grave în multe dintre statele membre. Este în interesul cetățenilor ca standardele cele mai ridicate de siguranță care există deja în anumite companii sau state membre să devină standardul pentru întreaga Uniune Europeană.

Cu toate că platformele petroliere sunt deja sub incidența unei serii de acte legislative ale UE, există lacune: dacă un accident survine la o platformă aflată în zona care se întinde până la maximum 12 mile marine de coastă, în temeiul directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător, compania petrolieră trebuie să plătească pentru daunele aduse apelor și să ia măsuri de remediere a acestor daune. În afara celor 12 mile marine, nu există astfel de reglementări UE.

Care sunt noutățile?

Pentru prima dată, Comisia Europeană are în vedere o legislație cuprinzătoare a UE privind platformele petroliere, care să vizeze prevenirea, intervenția și răspunderea financiară în acest sens. Aceasta s-ar putea materializa sub forma unui singur act legislativ.

  • Acordarea de autorizații: Deși statele membre vor continua să acorde autorizații de foraj, acestea vor trebui să aplice unele criterii esențiale ale UE. Companiile petroliere trebuie să aibă un plan de urgență și să dovedească că dispun de mijloacele financiare pentru a plăti daunele cauzate mediului în eventualitatea unui accident.

  • Controale : Platformele petroliere sunt controlate de autoritățile naționale. Aceste sarcini de supraveghere care revin autorităților naționale vor trebui evaluate de experți independenți. Aceasta este o cerință cu totul nouă.

  • Standarde pentru echipamentele de siguranță: Standardele tehnice vor garanta faptul că vor fi permise doar echipamentele de control care îndeplinesc cele mai înalte standarde de siguranță. În prezent, legislația UE privind siguranța produselor nu se aplică instalațiilor mobile de foraj marin.

  • Daune: Companiile petroliere vor trebui să remedieze daunele produse speciilor marine protejate și habitatului natural într-o zonă de până la maximum 200 de mile marine de coastă. Directiva actuală privind răspunderea pentru mediul înconjurător nu include speciile de pește de interes comercial, ci speciile protejate, și acoperă doar o zonă de 12 mile marine, precum și calitatea apei. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA), care în prezent își concentrează activitatea asupra poluării produse de nave, va contribui de asemenea la activități care privesc poluarea cauzată de platformele petroliere.

  • Internațional: Comisia se va ocupa de implementarea convențiilor internaționale existente, precum și a noilor inițiative comune. Nu a intrat încă în vigoare protocolul Convenției de la Barcelona privind siguranța platformelor petroliere în Marea Mediterană, deoarece lipsește o semnătură. Dacă Italia îl va ratifica, așa cum a anunțat, normele respective vor intra în vigoare.

S-au desprins învățăminte din ceea ce s-a întâmplat în Golfului Mexic? Vor putea normele UE să prevină ceea ce nu a funcționat în cazul Golfului Mexic?

Conform analizelor existente la ora actuală, cauza accidentului platformei Deepwater Horizon a fost o combinație de defecțiuni apărute simultan. Este deja evident că prevenitorul de erupție (blowup preventer) nu a funcționat atunci când presiunea a atins valorile limită. În cadrul standardelor tehnice pentru echipamentele de control, putem, de asemenea, stabili standarde de calitate pentru prevenitoarele de erupție.

De asemenea, în cazul platformei Deepwater Horizons, proiectarea și forarea unui puț de descărcare pentru a opri deversarea petrolului în mare a durat câteva luni. Trebuie să li se impună companiilor petroliere ca, în cadrul planurilor de urgență pe care acestea trebuie să le prezinte autorităților naționale, să demonstreze, de asemenea, că sunt capabile să proiecteze astfel de puțuri în timp util.

Acestea sunt doar câteva exemple. Până la momentul prezentării propunerilor legislative ale UE în anul 2011, rapoartele de investigare a accidentului Deepwater Horizon ar trebui să fie finalizate și vor fi utilizate la maximum în acest proces.

Când va prezenta Comisia propunerile legislative?

Comisia își va prezenta propunerile legislative la începutul anului 2011.

Există, în apele europene, platforme cu adâncime la fel de mare ca cea a platformei Deepwater Horizons?

Din cele 12 țări ale Spațiului Economic European (SEE) care desfășoară activități offshore, doar Norvegia raportează derularea unor activități de foraj marin la adâncimi de până la 1 300 de metri. Cu toate acestea, multe țări doresc să urmeze exemplul Norvegiei: în Regatul Unit, la vest de insulele Shetland, este planificată explorarea la adâncimi de până la 1 600 de metri, iar lângă insulele Feroe, la adâncimea de 1 100 de metri. România a acordat o autorizație de foraj în Marea Neagră, la o adâncime de 1 000 de metri.

În Marea Mediterană, în apele libiene, s-au forat puțuri cu adâncimi de minimum 1 500 de metri, fiind de asemenea planificate foraje la adâncimi de peste 2 000 de metri. În Egipt, este planificată forarea unor puțuri până la 2 700 de metri.

De ce este importantă adâncimea?

Având în vedere că scafandrii pot interveni la o adâncime de maximum 200-250 de metri, intervenția la adâncimi mai mari în cazuri de accidente devine dificilă. La adâncimi de 1 000 de metri, presiunea se află la niveluri la care devin dificile chiar și operațiunile de salvare cu comandă la distanță.

Care dintre țările UE derulează activități de foraj petrolier?

Dintre cele aproape 900 de instalații de foraj offshore care funcționează în UE, 486 se află în Regatul Unit, 181 în Țările de Jos, 61 în Danemarca, 2 în Germania, 2 în Irlanda, 123 în Italia, 4 în Spania, 2 în Grecia, 7 în România, 1 în Bulgaria și 3 în Polonia. Cipru și Malta planifică demararea unor activități de foraj în viitorul apropiat.


Side Bar