Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/468

Bruselj, 4. oktobra 2010

Kako se računajo prilagoditve plač in pokojnin javnih uslužbencev EU?

Kadrovski predpisi določajo jasna pravila za letno prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin javnih uslužbencev EU tako, da jih navezujejo na razvoj plač v osmih državah članicah, ki predstavljajo 76 % BDP Evropske unije. Plače javnih uslužbencev EU se tako gibljejo skladno s plačami javnih uslužbencev v teh osmih državah (v Nemčiji, Franciji, Združenem kraljestvu, Italiji, Španiji, na Nizozemskem, v Belgiji in Luksemburgu). Ti predpisi Komisiji ali Svetu ne dovoljujejo uporabe drugih meril.

Metoda za prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin je bila sestavni del svežnja reform iz leta 2004, ki je vključeval uvedbo kategorije pogodbenih uslužbencev z nižjimi plačami, višjo upokojitveno starost, manjše pokojninske pravice, višje prispevke za pokojnino, posebno dajatev, ki se zvišuje vsako leto do leta 2012 (do največ 5,5 %), in nižje plače ob zaposlitvi. Metoda prilagoditve iz kadrovskih predpisov zagotavlja povezavo med razvojem kupne moči nacionalnih javnih uslužbencev in javnih uslužbencev EU ter upošteva spremembo življenjskih stroškov v Bruslju (znesek prilagoditve dobimo, če pomnožimo indeks, ki pomeni spremembo življenjskih stroškov v Bruslju, s posebnim kazalcem, ki meri spremembe kupne moči nacionalnih javnih uslužbencev).

Na podlagi statističnih podatkov, ki jih posreduje osem držav članic, EUROSTAT izračuna prilagoditev, Svet pa do konca vsakega leta o njej sprejme odločitev.

Letna prilagoditev plač uslužbencev EU temelji na podatkih, ki jih pošljejo države članice in odražajo spremembe v predhodnem referenčnem letu, določajo pa prilagoditev plač javnih uslužbencev EU za naslednje leto. Zato je pri prilagoditvi vedno enoletni zamik.

Ta metoda se je sčasoma izkazala za učinkovit mehanizem, ki je pravičen do zaposlenih in do evropskih davkoplačevalcev, ker prilagoditev plač v institucijah EU povezuje s kupno močjo nacionalnih javnih uslužbencev. Prav tako se je s to metodo je ukinila potreba po spornih vsakoletnih pogajanjih o plačah s Svetom.

Kako kaže za leto 2011? 0,4-odstotno1 znižanje – to je začasni izračun prilagoditve osebnih prejemkov javnih uslužbencev EU za to leto, ki bi pomenil

  • 2,8-odstotno zmanjšanje kupne moči javnih uslužbencev EU letos (0,4-odstotno znižanje plus 2,4-odstotno zvišanje življenjskih stroškov) ter

  • približno 6-odstotno zmanjšanje kupne moči javnih uslužbencev EU v obdobju 2004–2010, ki izhaja iz uporabe metode za letno prilagoditev osebnih prejemkov, določene v kadrovskih predpisih z reformo leta 2004.

Javni uslužbenci EU si delijo breme z nacionalnimi javnimi uslužbenci, kadar se njihove plače nižajo. To dokazuje učinkovitost metode, saj zagotavlja vzporednost med spremembami kupne moči nacionalnih javnih uslužbencev in evropske javne službe.

Lanskoletne kritike metode so bile posledica časovnega zamika pri računanju plač v nacionalnih javnih upravah.

Razvoj zadeve na Sodišču (C-40/10 Komisija proti Svetu)

Svet je lani soglasno odločil, da ne bo upošteval predloga Komisije, v katerem je bilo upoštevano zvišanje plač v državah članicah. Svet je sprejel 1,85-odstotno zvišanje namesto 3,7-odstotnega, izračunanega po metodi iz kadrovskih predpisov.

Komisija je v vlogi varuha Pogodbe in prava EU ter s podporo Evropskega parlamenta naknadno vložila tožbo za razglasitev Uredbe Sveta za nično zaradi kršitve kadrovskih predpisov. Sodni postopek se je že začel in pričakuje se, da bo obravnava zadeve 21. oktobra 2010, sodba pa bo izdana v prvi polovici leta 2011.

1 :

Te številke so začasne in jih morajo potrditi še statistični uradi držav članic.


Side Bar