Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/468

Bruxelles, 4 octombrie 2010

Cum se calculează ajustarea anuală a salariilor/pensiilor funcționarilor publici din instituțiile UE?

Statutul funcționarilor prevede norme clare privind ajustarea anuală a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor publici din instituțiile UE, corelându-le cu evoluția salariilor din opt state membre care reprezintă 76% din PIB-ul UE. Astfel, salariile funcționarilor publici din instituțiile UE evoluează în funcție de cele ale funcționarilor publici din cele opt state membre în cauză (DE, FR, UK, IT, ES, NL, BE, LU). Aceste norme nu lasă la latitudinea Comisiei sau a Consiliului aplicarea altor criterii.

Metoda de ajustare a remunerațiilor și a pensiilor a reprezentat o parte integrantă din întregul pachet de reformă din 2004, care a inclus crearea categoriei agenților contractuali, cu salarii mai mici, majorarea vârstei de pensionare, drepturi de pensie scăzute, cotizații mai mari la sistemul de pensie, o taxă specială care crește în fiecare an până în 2012 (până la maximum 5,5%) și salarii mai mici la recrutare. Metoda de ajustare prevăzută de Statutul funcționarilor asigură evoluția în paralel a puterii de cumpărare a funcționarilor publici la nivel național și european și reflectă evoluția costului vieții în Bruxelles (valoarea ajustării este obținută prin înmulțirea indicelui reprezentând variația costului vieții în Bruxelles cu indicatorul specific de măsurare a evoluției puterii de cumpărare a funcționarilor publici din statele membre).

EUROSTAT calculează ajustarea pe baza datelor statistice furnizate de către cele opt state membre, iar Consiliul trebuie să ia o decizie înainte de sfârșitul fiecărui an.

Există întotdeauna un decalaj de un an, întrucât ajustarea anuală a salariilor funcționarilor din instituțiile UE se bazează pe cifrele furnizate de către statele membre care reflectă evoluția din cursul anului de referință precedent și care determină ajustarea salariilor funcționarilor publici din instituțiile UE pentru anul următor.

De-a lungul timpului, metoda s-a dovedit a fi un mecanism echitabil atât din perspectiva personalului, cât și pentru contribuabilul european, corelând ajustarea salariilor în instituțiile UE cu puterea de cumpărare a funcționarilor din statele membre. De asemenea, datorită acestei metode, nu a mai fost nevoie de organizarea în fiecare an de negocieri salariale dificile cu Consiliul.

Care este situația în 2011? O scădere cu 0,4%1 - aceasta este cifra provizorie pentru ajustarea remunerației funcționarilor publici ai UE în acest an; Aceasta ar însemna:

  • o scădere cu 2,8% a puterii de cumpărare a funcționarilor publici din instituțiile UE în acest an (scăderea salarială de 0,4% la care se adaugă creșterea de 2,4% a costului vieții); și

  • o scădere de aproape 6% a puterii de cumpărare a funcționarilor publici din instituțiile UE în perioada 2004-2010 rezultată din aplicarea metodei de ajustare anuale a remunerațiilor care a fost prevăzută în Statutul funcționarilor odată cu reforma din 2004.

Funcționarii publici din instituțiile UE se află în aceeași situație cu funcționarii din statele membre atunci când salariile lor scad. Acest lucru ilustrează eficacitatea metodei, care asigură un paralelism între evoluția puterii de cumpărare a funcționarilor publici din statele membre și cea a funcționarilor publici europeni.

Criticile de anul trecut care au vizat această metodă s-au datorat decalajului de timp în calcularea salariilor funcționarilor publici din statele membre.

Care este situația actuală în cauza aflată pe rolul Curții (C-40/10 Comisia/Consiliul)?

Anul trecut, Consiliul a decis în unanimitate să nu dea curs propunerii Comisiei, care a luat în considerare creșterile din statele membre. Consiliul a adoptat o creștere salarială de 1,85% în loc de procentul de 3,7 care a rezultat prin aplicarea metodei prevăzute în Statutul funcționarilor.

Comisia, acționând în calitate de gardian al tratatelor și al legislației UE și susținută de către Parlament, a introdus o acțiune în anulare împotriva regulamentului Consiliului pentru încălcarea Statutul funcționarilor. Cauza se află pe rolul Curții, ședința de judecată va avea loc probabil în 21 octombrie 2010 și se așteaptă ca hotărârea să fie pronunțată în prima jumătate a anului 2011.

1 :

Aceste cifre sunt provizorii și urmează să fie validate de către autoritățile din domeniul statisticii din statele membre.


Side Bar