Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/468

Bruksela, dnia 4 października 2010 r.

W jaki sposób dostosowuje się wynagrodzenia i emerytury urzędników unijnych?

W regulaminie pracowniczym określono dokładne zasady corocznego dostosowania wynagrodzeń i emerytur urzędników unijnych, które ustala się w oparciu o kształtowanie się wynagrodzeń w ośmiu państwach członkowskich reprezentujących 76% PKB Unii Europejskiej. Dlatego też wynagrodzenia urzędników unijnych zmieniają się w ten sam sposób jak wynagrodzenia urzędników państwowych w tych ośmiu krajach (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Holandia, Belgia, Luksemburg). Zasady te nie pozostawiają Komisji ani Radzie żadnej możliwości zastosowania innych kryteriów.

Metoda dostosowania wynagrodzeń i emerytur była integralną częścią pakietu reform z 2004 r., obejmującego stworzenie oddzielnej kategorii agentów kontraktowych, którzy otrzymują niższe wynagrodzenie, podwyższenie wieku emerytalnego, niższe uprawnienia emerytalne, podwyższenie składek emerytalnych, składkę tymczasową podwyższaną każdego roku do 2012 r. (maksymalnie do 5,5 proc.) oraz niższe pensje początkowe. Określona w regulaminie pracowniczym metoda dostosowania pozwala na zachowanie zgodności między kształtowaniem się siły nabywczej urzędników krajowej administracji publicznej a urzędników unijnych oraz odzwierciedla zmiany w kosztach utrzymania w Brukseli (kwotę dostosowania otrzymuje się mnożąc wskaźnik zmiany kosztów utrzymania w Brukseli przez szczególny wskaźnik odzwierciedlający zmiany w sile nabywczej urzędników krajowej administracji publicznej).

EUROSTAT wylicza wielkość dostosowania w oparciu o dane statystyczne przekazywane przez osiem państw członkowskich, a Rada musi podjąć stosowną decyzję przed końcem każdego roku.

Zawsze jednak dostosowanie oblicza się z rocznym opóźnieniem, ponieważ coroczne dostosowanie wynagrodzeń urzędników unijnych opiera się na dostarczonych przez państwa członkowskie danych liczbowych, które odzwierciedlają kształtowanie się wynagrodzeń w poprzednim roku referencyjnym i które określają wielkość dostosowania wynagrodzeń urzędników unijnych na kolejny rok.

Jako że dostosowanie wynagrodzeń pracowników unijnych jest powiązanie ze zmianami siły nabywczej urzędników krajowych, metoda ta z czasem sprawdziła się jako mechanizm traktujący sprawiedliwie pracowników unijnych i podatników w Europie. Ponadto dzięki jej istnieniu uniknięto kontrowersyjnych negocjacji w sprawie wynagrodzeń, które każdego roku trzeba by było prowadzić z Radą.

Jak wygląda sytuacja na 2011 r.? Obniżka w wysokości 0,4 proc.1 – takie są wstępne dane na temat dostosowania wynagrodzeń urzędników unijnych w nadchodzącym roku; oznaczałoby to

  • spadek siły nabywczej urzędników unijnych o 2,8 proc. (spadek o 0,4 proc. plus wzrost kosztów utrzymania o 2,4 proc.); oraz

  • prawie 6-procentowy spadek siły nabywczej urzędników unijnych w okresie 2004 – 2010 wynikający z zastosowania metody corocznego dostosowania wynagrodzeń określonej w regulaminie pracowniczym od czasu reformy w 2004 r.;

W przypadku obniżki wynagrodzeń urzędnicy unijni cierpią tak samo jak urzędnicy krajowej administracji publicznej. To obrazuje skuteczność metody, która zapewnia zgodność pomiędzy zmianami siły nabywczej urzędników krajowych oraz pracowników europejskiej służby cywilnej.

Zeszłoroczna krytyka metody związana była z opóźnieniem, dotyczącym obliczania wynagrodzeń pracowników krajowych służb publicznych.

Co dzieje się w sprawie przed Trybunałem (C-40/10 Komisja przeciwko Radzie)?

W zeszłym roku Rada jednogłośnie podjęła decyzję, aby nie przychylać się do wniosku Komisji o uwzględnienie podwyżek mających miejsce w państwach członkowskich. Rada przyjęła podwyżkę w wysokości 1,85 proc. zamiast 3,7 proc. obliczonych zgodnie z metodą określoną w regulaminie pracowniczym.

W związku z tym, Komisja – jako strażnik traktatów i prawa unijnego – wspierana przez Parlament, wniosła skargę o unieważnienie rozporządzenia Rady z powodu naruszenia regulaminu pracowniczego. Sprawa jest w toku, rozprawa ma się odbyć 21 października 2010 r., a ogłoszenia wyroku można się spodziewać w pierwszej połowie 2011 r.

1 :

Wstępne dane, które muszą być jeszcze zatwierdzone przez organy statystyczne w państwach członkowskich.


Side Bar