Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/468

Briuselis, 2010 m. spalio 4 d.

Kaip skaičiuojamas ES tarnautojų atlyginimų ir pensijų koregavimas?

Tarnybos nuostatuose nustatytos aiškios ES tarnautojų atlyginimų ir pensijų metinio koregavimo taisyklės, kuriomis atsižvelgiama į atlyginimų kaitą aštuoniose valstybėse narėse (t. y. 76 % ES BVP). Taigi ES tarnautojų atlyginimai kinta taip, kaip ir atitinkamų aštuonių šalių (Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Ispanijos, Nyderlandų, Belgijos, Liuksemburgo) valstybės tarnautojų atlyginimai. Pagal šias taisykles Komisija ar Taryba negali savo nuožiūra taikyti kitų kriterijų.

Atlyginimų ir pensijų koregavimo metodas buvo sudėtinė viso 2004 m. reformų paketo dalis. Į šį paketą įtraukta nauja sutartininkų kategorija, kuriems mokamas mažesnis atlyginimas, kurių ilgesnis pensinis amžius, mažesnės pensijų teisės, didesnės pensijų įmokos, iki 2012 m. kasmet didėjantis specialus mokestis (daugiausia iki 5,5 %) ir mažesni atlyginimai įdarbinant. Pagal Tarnybos nuostatus taikomu koregavimo metodu užtikrinama, kad valstybių narių valstybės tarnautojų ir Europos tarnautojų perkamoji galia kistų lygiagrečiai; taip pat parodoma, kaip kinta pragyvenimo išlaidos Briuselyje (koreguojama suma gaunama padauginus pragyvenimo išlaidų Briuselyje kitimo indeksą iš specialaus rodiklio, kuriuo apskaičiuojami valstybių narių valstybės tarnautojų perkamosios galios pokyčiai).

Eurostatas skaičiuoja koregavimo dydį, remdamasis aštuonių valstybių narių pateiktais statistiniais duomenimis, o Taryba turi priimti sprendimą iki kiekvienų metų pabaigos.

Procedūra visada trunka vienerius metus, kadangi ES pareigūnų atlyginimų metinis koregavimas grindžiamas valstybių narių pateikiamais duomenimis, kurie rodo per praėjusius ataskaitinius metus įvykusius pokyčius ir kuriais remiantis nustatomas ES tarnautojų atlyginimų koregavimo dydis ateinantiems metams.

Laikui bėgant metodas pasiteisino kaip teisinga priemonė darbuotojų ir Europos mokesčių mokėtojų atžvilgiu, kadangi ES institucijų darbuotojų atlyginimų koregavimas susiejamas su valstybių narių valstybės tarnautojų perkamąja galia. Jį taikant taip pat nebereikia kasmet derėtis su Taryba dėl atlyginimų.

Kokia bus padėtis 2011 m.? 0,4 %1 sumažinimas – tai laikinas ES tarnautojų atlyginimų koregavimo dydis šiais metais; tai reikštų, kad:

  • šiais metais ES tarnautojų perkamoji galia sumažėjo 2,8 % (0,4 % sumažinimas pridedant 2,4 % padidėjusias pragyvenimo išlaidas); ir

  • 2004–2010 m. laikotarpiu ES tarnautojų perkamoji galia sumažėjo beveik 6 %, pritaikius Tarnybos nuostatuose nustatytą metinį atlyginimų koregavimo metodą, taikomą nuo 2004 m. reformos.

Kai mažėja valstybių narių valstybės tarnautojų atlyginimai, mažėja ir ES tarnautojų atlyginimai. Tai įrodo metodo veiksmingumą, kuriuo užtikrinama, kad valstybių narių valstybės tarnautojų ir Europos tarnautojų perkamoji galia kistų lygiagrečiai.

Pernai metodas buvo sukritikuotas dėl to, kad užtruko valstybių narių valstybės tarnautojų atlyginimų apskaičiavimas.

Teismo bylos (C-40/10 Komisija prieš Tarybą) naujienos

Pernai Taryba vienbalsiai nusprendė atmesti Komisijos pasiūlymą, kuriame buvo atsižvelgta į atlyginimų padidėjimą valstybėse narėse. Taryba patvirtino 1,85 % padidėjimą vietoj 3,7 %, kuris buvo apskaičiuotas pagal Tarnybos nuostatuose nurodytą metodą.

Remiama Parlamento, Komisija, kaip Sutarties ir ES teisės sergėtoja, pateikė ieškinį dėl Tarybos reglamento panaikinimo, nes buvo pažeisti Tarnybos nuostatai. Byla dar nagrinėjama, posėdis numatytas 2010 m. spalio 21 d., o sprendimo galima tikėtis pirmąjį 2011 m. pusmetį.

1 :

Šie skaičiai laikini, juos dar turi patvirtinti valstybių narių statistikos įstaigos.


Side Bar