Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/468

Brüsszel, 2010. október 4.

Hogyan állapítják meg az uniós tisztviselők fizetés- és nyugdíjkiigazításának mértékét?

A személyzeti szabályzat világosan meghatározza az uniós tisztviselők javadalmazásának és nyugdíjának kiigazítására alkalmazandó szabályokat, amelyek hozzá vannak kötve az uniós GDP 76%-át képviselő nyolc tagállamban fizetett bérek alakulásához. Az uniós tisztviselők fizetése tehát mindig együtt mozog az érintett nyolc ország (DE, FR, UK, IT, ES, NL, BE, LU) nemzeti köztisztviselőinek fizetésével. A Bizottság és a Tanács nem alkalmazhat saját belátása szerinti más kritériumokat.

A javadalmazások és a nyugdíjak kiigazításának módszere annak a 2004. évi reformcsomagnak volt a szerves része, amelynek keretében létrehozták az alacsonyabban fizetett szerződéses alkalmazottak kategóriáját, felemelték a nyugdíjkorhatárt, csökkentették a nyugdíjjogosultságokat, felemelték a nyugdíjjárulékokat, 2012-ig évente emelkedő különleges illetéket (legfeljebb 5,5%) vezettek be, és csökkentették az újonnan felvett alkalmazottak fizetését. A személyzeti szabályzat szerinti kiigazítási módszer párhuzamosságot teremt a nemzeti köztisztviselők és az európai tisztviselők vásárlóerejének alakulása között, és a brüsszeli megélhetési költségek alakulását tükrözi (a kiigazítás összegét úgy kapják meg, hogy a brüsszeli megélhetési költségek változását jelző mutatót megszorozzák a nemzeti köztisztviselők vásárlóerejének változását mérő külön mutatóval).

A kiigazítások mértékét az Eurostat számítja ki a nyolc tagállam statisztikai adatai alapján, majd arról a Tanácsnak minden év végéig határozatot kell hoznia.

A kiigazítások mindig egy évvel elmaradásban vannak, mivel az uniós tisztviselők fizetésének éves kiigazítása az előző tárgyév jövedelmi viszonyait tükröző tagállami adatokon alapul, tehát az adatok mindig a következő évre határozzák meg az uniós tisztviselői fizetések kiigazításának mértékét.

Az elmúlt években beigazolódott, hogy az alkalmazottakkal és az európai adófizetőkkel szemben egyaránt méltányos módszerről van szó, hiszen az uniós intézmények alkalmazottainak fizetése a nemzeti köztisztviselők vásárlóerejéhez kötődik. A módszer alkalmazásával elkerülhető továbbá, hogy évről évre heves bértárgyalásokba kelljen bocsátkozni a Tanáccsal.

Mi a helyzet 2011-ben? 0,4% csökkenés1 – ez az uniós tisztviselők javadalmazására alkalmazandó idei kiigazítás előzetes értéke; amelynek következtében

  • az uniós tisztviselők idei vásárlóereje 2,8%-kal csökken (0,4% csökkenés plusz a megélhetési költségek 2,4%-os növekedése);

  • így összességében a 2004–2010 közötti időszakban (amióta a javadalmazások éves kiigazítására a 2004. évi reform óta hatályos személyzeti szabályzatban megállapított módszert alkalmazzák) az uniós tisztviselők vásárlóereje csaknem 6%-kal csökkent.

Az uniós tisztviselők éppolyan rosszul járnak fizetésük csökkenésével, mint a nemzeti tisztviselők. Ez is mutatja a módszer hatékonyságát, amely biztosítja, hogy együtt mozogjon a nemzeti köztisztviselők és az európai köztisztviselők vásárlóereje.

A módszert ért tavalyi bírálatok forrása a nemzeti köztisztviselők fizetésének lassú megállapítása volt.

Mi történik a Bíróság előtt folyó perben (C-40/10 Bizottság kontra Tanács)?

A Tanács tavaly egyhangúlag úgy határozott, hogy nem fogadja el a tagállamokban bekövetkezett emeléseken alapuló bizottsági javaslatot. A Tanács – a személyzeti szabályzatban megállapított módszer szerint járó 3,7% helyett – 1,85%-os emelést fogadott el.

A Bizottság ezután, mint a Szerződés és az uniós jog őre, a Parlament támogatásával a személyzeti szabályzat megsértése miatt keresetet nyújtott be a tanácsi rendelet megsemmisítése iránt. Az eljárás még folyik, a tárgyalásra várhatóan 2010. október 21-én kerül sor, az ítélet pedig 2011 első felében születik meg.

1 :

Az adatok egyelőre ideiglenesek, amíg a tagállamok statisztikai hatóságai nem ellenőrzik azokat.


Side Bar