Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/468

Bryssel 4. lokakuuta 2010

Mihin EU-virkamiesten palkka- ja eläkekehitys perustuu?

Euroopan unionin virkamiesten palkat muuttuvat samaan tahtiin kuin jäsenmaiden virkamiesten palkat. EU:n henkilöstösäännöissä on selvät määräykset siitä, miten palkkoja ja eläkkeitä tarkistetaan vuosittain. Tarkistukset perustuvat palkkakehitykseen kahdeksassa EU-maassa, joiden yhteenlaskettu osuus EU:n bruttokansantuotteesta on 76 prosenttia. Sääntöjen mukaan tämä on ainoa kriteeri, jota EU:n komissio ja neuvosto saavat noudattaa palkkakehitystä koskevissa päätöksissään.

Palkkojen ja eläkkeiden tarkistamismenetelmä on olennainen osa vuonna 2004 toteutettua EU:n henkilöstösääntöjen uudistusta. Uudistuksen yhteydessä perustettiin sopimussuhteisten toimihenkilöiden henkilöstöryhmä. Näillä työntekijöillä on alempi lähtöpalkka, korkeampi eläkeikä, korkeammat eläkemaksut ja pienemmät eläke-etuudet kuin EU:n vakinaisilla virkamiehillä. Lisäksi heidän palkastaan pidätetään ns. erityismaksu, joka nousee vuoteen 2012 saakka vuosittain (enintään 5,5 %:iin palkasta).

Henkilöstösääntöjen mukainen tarkistusmenetelmä varmistaa sen, että kansallisten virkamiesten ja EU-virkamiesten ostovoima kehittyy samaan tahtiin, kun otetaan huomioon Brysselin hintataso. (Tarkistuksen määrä saadaan kertomalla Brysselin elinkustannusten muutos indikaattorilla, joka osoittaa kansallisten virkamiesten ostovoiman muutokset.)

EU:n tilastokeskus Eurostat laskee tarkistuksen määrän kahdeksan jäsenvaltion (Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Espanja, Alankomaat, Belgia ja Luxemburg) toimittamien tilastotietojen pohjalta. Neuvosto päättää tarkistuksesta kunkin vuoden lopussa.

EU:n virkamiesten palkkojen tarkistuksessa on aina vuoden viive, koska jäsenvaltioiden toimittamat luvut, joihin se perustuu, kuvastavat edellisvuoden palkkakehitystä, mutta niiden perusteella tehdään tarkistukset seuraavan vuoden palkkoihin.

Menetelmä on ollut käytössä jo pitkään. Se on tasapuolinen sekä EU:n henkilöstön että veronmaksajien kannalta, koska se yhdistää EU:n virkamiesten palkkakehityksen kansallisten virkamiesten ostovoiman kehitykseen. Sen ansiosta on myös onnistuttu välttämään riitaisat jokavuotiset palkkaneuvottelut neuvoston kanssa.

Entä miten EU-virkamiesten palkat kehittyvät vuonna 2011? Alustavien tietojen mukaan ne alenevat 0,4 prosenttia1. Tämä merkitsee 2,8 prosentin vähennystä ostovoimaan (palkanalennus 0,4 % + elinkustannusten nousu 2,4 %). Koko ajanjaksolla 2004–2010, jona nykyistä tarkistusjärjestelmää on sovellettu, EU-virkamiesten ostovoima on supistunut lähes 6 prosenttia.

EU:n virkamiesten palkat siis alenevat samalla tavalla kuin kansallistenkin virkamiesten palkat. Tämä osoittaa, että tarkistusjärjestelmä toimii tehokkaasti. Viime vuonna menetelmään kohdistunut arvostelu johtui viiveestä kansallisten tietojen saamisessa.

Miten tuomioistuinkäsittely etenee (asia C-40/10 komissio v. neuvosto)?

Neuvosto päätti viime vuonna yksimielisesti olla hyväksymättä komission ehdotusta, jossa oli otettu huomioon jäsenmaissa tehdyt palkankorotukset. Neuvosto hyväksyi 1,85 prosentin korotuksen ehdotetun, henkilöstösääntöjen mukaiseen tarkistusmenetelmään perustuvan 3,7 prosentin korotuksen sijasta.

Koska komission tehtävänä on valvoa EU:n perussopimuksen ja muun lainsäädännön noudattamista, se on nostanut Euroopan parlamentin tukemana kanteen tämän ratkaisun kumoamiseksi henkilöstösääntöjen vastaisena. Asiaa valmistellaan EU:n tuomioistuimessa, ja suullinen käsittely on tarkoitus pitää 21. lokakuuta 2010. Tuomioistuimen ratkaisua voitaneen odottaa vuoden 2011 alkupuoliskolla.

1 :

Luvut ovat alustavia, koska jäsenmaiden viranomaiset eivät ole vielä vahvistaneet niiden pohjana olevia tilastoja.


Side Bar