Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/468

Bruxelles, den 4. oktober 2010

Hvordan justeres EU-tjenestemændenes løn og pensioner?

Vedtægten for tjenestemænd har klare regler for den årlige tilpasning af EU-tjenestemændenes løn og pension og knytter den til lønudviklingen i otte medlemsstater, som tegner sig for 76 % af EU's BNP. EU-tjenestemændenes løn følger således udviklingen i de nationale tjenestemænds løn i de pågældende otte lande (DE, FR, UK, IT, ES, NL, BE og LU). Reglerne giver hverken Kommissionen eller Rådet beføjelser til at anvende andre kriterier.

Løn- og pensionstilpasningsmetoden var en integrerende del af reformpakken fra 2004, som omfattede indførelse af en kategori af kontraktansatte med lavere løn; højere pensionsalder; lavere pensionsrettigheder; højere pensionsbidrag; et særligt bidrag, som stiger hvert år frem til 2012, (til højst 5,5 %) og en lavere startløn. Tilpasningsmetoden i tjenestemandsvedtægten sikrer parallelitet mellem udviklingen i de nationale tjenestemænds købekraft og EU-tjenestemændenes købekraft, og den afspejler udviklingen i leveomkostningerne i Bruxelles (tilpasningsbeløbet opnås ved at multiplicere et indeks, som repræsenterer variationen i leveomkostningerne i Bruxelles, med den specifikke indikator, som måler ændringer i de nationale tjenestemænds købekraft).

EUROSTAT beregner tilpasningen på grundlag af statistiske data, som indgives af de otte medlemsstater, og Rådet skal træffe en afgørelse inden udgangen af det pågældende år.

Der er altid et års forsinkelse, fordi den årlige tilpasning af EU-tjenestemændenes løn er baseret på tal fra medlemsstaterne, som afspejler udviklingen i det foregående år, og som anvendes til at fastlægge tilpasningen af EU-tjenestemændenes løn for det følgende år.

Metoden har vist sig at være en nyttig ordning, som er fair både over for de ansatte og skatteyderne, idet den knytter lønningerne i EU-institutionerne til de nationale tjenestemænds købekraft. Den har også betydet, at man har kunnet undgå problematiske lønforhandlinger med Rådet hvert eneste år.

Hvad er situationen for 2011? En nedgang på 0,4 %1 – dette er et foreløbigt tal for tilpasningen af EU-tjenestemændenes løn dette år. Det betyder en nedgang på 2,8 % i EU-tjenestemændenes købekraft dette år (en nedgang på 0,4 % plus en stigning i leveomkostningerne på 2,4 %) og tæt på 6 % nedgang i EU-tjenestemændenes købekraft i perioden 2004-2010 som følge af brugen af den årlige løntilpasningsmetode, som har været fastlagt i tjenestemandsvedtægten siden reformen i 2004.

EU-tjenestemænd vil således opleve samme nedgang som de nationale tjenestemænd, når deres lønninger sættes ned. Det viser, at metoden er effektiv, idet den sikrer parallelitet mellem ændringer i de nationale tjenestemænds købekraft og EU-tjenestemændenes købekraft.

Kritik af metoden sidste år var et resultat af den forsinkelse, der er i beregningen i de nationale tjenestemænds løn.

Hvad sker der i Domstolens sag (C-40/10 Kommissionen mod Rådet)?

Rådet besluttede enstemmigt sidste år ikke at følge Kommissionens forslag, som tog hensyn til de stigninger, der havde været i medlemsstaterne. Rådet vedtog en stigning på 1,8 % i stedet for de 3,7 %, der var beregnet efter metoden i tjenestemandsvedtægten.

Som traktatens og EU-rettens vogter anlagde Kommissionen med Europa-Parlamentets opbakning sag med påstand om annullation af Rådets forordning på grund af tilsidesættelse af tjenestemandsvedtægten. Sagen er endnu ikke afgjort. Der forventes høring den 21. oktober 2010 og dom i første halvdel af 2011.

1 :

Der er tale om foreløbige tal, som stadig skal godkendes af medlemsstaternes statistiske myndigheder.


Side Bar