Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/468

V Bruselu dne 4. října 2010

Jak se vypočítávají úpravy platů a důchodů úředníků EU?

Služební řád stanoví jasná pravidla pro roční úpravu odměn a důchodů úředníků EU. Tato úprava je vázána na vývoj platů v osmi členských státech představujících 76 % HDP Evropské unie. Platy úředníků EU se tedy vyvíjejí stejně jako platy státních zaměstnanců v těchto osmi zemích (Německo, Francie, Spojené království, Itálie, Španělsko, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko). Tato pravidla nedávají Komisi ani Radě žádný prostor pro použití jiných kritérií.

Metoda úpravy odměn a důchodů byla nedílnou součástí celého balíčku reforem z roku 2004, který zahrnoval také vytvoření kategorie smluvních zaměstnanců s nižšími platy, zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu, snížení nároků na důchod, zvýšení příspěvků na důchodové zabezpečení, zvláštní poplatek zvyšující se každoročně (maximálně na 5,5 %) až do roku 2012 a snížení nástupních platů. Metoda úpravy podle služebního řádu zajišťuje soulad mezi vývojem kupní síly státních zaměstnanců a úředníků EU a vyjadřuje vývoj životních nákladů v Bruselu (výše úpravy se vypočítá jako násobek indexu změny životních nákladů v Bruselu a specifického ukazatele, který měří kupní sílu státních úředníků).

EUROSTAT provádí výpočet úpravy na základě statistických údajů, které poskytuje zmíněných osm členských států, a Rada musí vždy před koncem roku přijmout rozhodnutí.

Pokaždé dochází ke zpoždění o rok, neboť roční úprava platů úředníků EU vychází z údajů poskytovaných členskými státy, které odrážejí vývoj během předchozího referenčního roku a podle nichž se stanoví výše úpravy platů úředníků EU na následující rok.

Tato metoda se v průběhu času osvědčila jako mechanismus, který je spravedlivý jak k zaměstnancům EU, tak k evropským daňovým poplatníkům, neboť upravuje platy v orgánech EU podle kupní síly státních zaměstnanců v členských zemích. Kromě toho není potřeba vést každoročně složitá jednání s Radou ohledně výše platů.

Jak tedy vypadá situace na rok 2011? Snížení o 0,4 %1tak zní předběžný číselný údaj pro úpravu odměn úředníků EU v tomto roce, což by vedlo ke

  • snížení kupní síly úředníků EU v tomto roce o 2,8 % (snížení o 0,4 % plus zvýšení životních nákladů o 2,4 %) a dále

  • téměř 6% snížení kupní síly úředníků EU v období 2004–2010, které vyplývá z použití metody roční úpravy odměn stanovené ve služebním řádu po reformě v roce 2004.

Pokud tedy platy státních zaměstnanců klesají, úředníci EU na to také doplácejí. Tak se prokázala účinnost metody, která zajišťuje soulad mezi změnami v kupní síle státních zaměstnanců a veřejné služby EU.

Kritika této metody v loňském roce byla důsledkem časové prodlevy při výpočtu platů státních úředníků.

Jak se vyvíjí soudní věc (C-40/10 Komise v. Rada)?

Rada v loňském roce jednomyslně rozhodla nepřijmout návrh Komise, v němž byla zohledněna navýšení v členských státech. Rada schválila nárůst ve výši 1,85 % namísto navýšení o 3,7 %, které bylo vypočítáno metodou stanovenou ve služebním řádu.

Komise, jež dohlíží na dodržování Smlouvy a práva EU a je podporovaná Parlamentem, podala žalobu, kterou se domáhá zrušení nařízení Rady z důvodu porušování služebního řádu. Případ dosud nebyl uzavřen. Slyšení zřejmě proběhne 21. října 2010 a rozsudek lze očekávat v první polovině roku 2011.

1 :

Tyto číselné údaje jsou orientační a musí být ještě potvrzeny statistickými úřady členských států.


Side Bar