Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/425

Bruxelles, 20 septembrie 2010

Spectrul de frecvențe: Comisia propune asigurarea disponibilității de frecvențe radio pentru noi servicii wireless mai rapide

Comisia Europeană a propus un program de politică pe cinci ani pentru planificarea și armonizarea utilizării spectrului de frecvențe radio al UE. Propunerea, care va fi transmisă spre adoptare Parlamentului European și Consiliului de miniștri al UE, cuprinde măsuri pentru promovarea unei administrări eficiente a spectrului de frecvențe și, în special, pentru asigurarea disponibilității unui spectru suficient de frecvențe pentru serviciile wireless de bandă largă. Aceasta va contribui în mod semnificativ la aducerea conexiunilor de bandă largă în zonele îndepărtate, acolo unde instalarea de rețele de cablu nu este viabilă din punct de vedere economic, și la asigurarea disponibilității serviciilor inovatoare în întreaga Europă. Serviciile wireless de bandă largă sunt esențiale pentru îndeplinirea obiectivului de asigurare a serviciilor de bandă largă pentru toți până în 2013, care este una dintre finalitățile esențiale ale Agendei digitale pentru Europa (v. IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200). O utilizare mai eficientă și competitivă a spectrului de frecvențe în UE ar promova, de asemenea, dezvoltarea de tehnologii și servicii inovatoare, în beneficiul consumatorilor și al competitivității globale a Europei. Propunerea face parte dintr-un pachet de măsuri referitoare la serviciile de bandă largă prezentat astăzi de Comisie (v. IP/10/1142).

Propunerea Comisiei schițează acțiuni și principii comune menite să asigure utilizarea eficientă a spectrului finit de frecvențe radio european pentru a satisface în mod optim necesitățile cetățenilor, ale industriei și ale responsabililor politici ai UE. Propunerea se bazează pe normele referitoare la piața unică din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (articolul 114 TFUE), având în vedere importanța disponibilității și a utilizării eficiente a spectrului radio pentru instituirea unei piețe unice a comunicațiilor electronice și pentru alte domenii de politică ale UE.

Prioritatea principală o reprezintă rezervarea unui număr suficient de frecvențe din spectru pentru serviciile wireless, inclusiv pentru cele de bandă largă. Comisia propune ca țările UE să finalizeze până în 2012 procesul de acordare a licențelor către operatori pentru utilizarea benzilor de frecvențe din spectru care au fost deja armonizate din punct de vedere tehnic la nivelul UE pentru serviciile wireless de bandă largă (benzile de frecvențe de 900/1800 MHz, banda de 2,5 GHz și banda de 3,4 – 3,8 GHz). Pe lângă aceasta, se solicită țărilor UE să deschidă banda de frecvențe de 800 MHz (v. IP/10/540) pentru serviciile wireless de bandă largă până la 1 ianuarie 2013, prevăzându-se totuși posibilitatea de derogare până în 2015, în cazuri excepționale.

O administrare eficientă a spectrului de frecvențe radio

De asemenea, programul propus prevede administrarea spectrului pe baza unor principii precum eficiența și flexibilitatea spectrului, neutralitatea tehnologică și a serviciilor și concurența. În plus, s-ar promova utilizarea colectivă a spectrului și tranzacționarea drepturilor de utilizare a spectrului și s-ar încuraja convergența condițiilor și procedurilor de autorizare pentru benzile de frecvențe tranzacționabile în întreaga Europă. Planul ar solicita statelor membre să mențină și să promoveze o concurență eficace între operatorii economici și să evite acapararea spectrului. Comisia propune realizarea unui inventar al utilizărilor, tehnologiilor și aplicațiilor existente legate de spectrul de frecvențe, pentru a se asigura transparența, a se detecta ineficiențele și a se putea satisface viitoarele cerințe.

Serviciile wireless și utilizarea transfrontalieră a dispozitivelor

Comisia a propus îmbunătățirea coordonării la nivelul întregii UE în privința anumitor aspecte ale politicii în domeniul spectrului radio care sunt esențiale pentru funcționarea corespunzătoare a pieței unice a UE. Pentru a spori flexibilitatea și eficiența utilizării spectrului de frecvențe, Comisia și statele membre ar urma să promoveze, de asemenea, o bună coordonare a activităților de armonizare și a celor de standardizare a spectrului (de exemplu între organisme de standardizare, Conferința europeană a administrațiilor de poștă și telecomunicații (CEPT) și Centrul comun de cercetare al Comisiei) pentru a asigura faptul că serviciile și dispozitivele wireless pot fi folosite fără probleme peste granițele naționale. Produsele care depind de spectrul radio (cum sunt aparatele și dispozitivele medicale de asistență pentru persoanele cu handicap, etichetele wireless de identificare a produselor care urmează să fie folosite în magazine și în transporturi, precum și utilizările în domeniul divertismentului, cum ar fi televiziunea mobilă sau cărțile electronice wireless) s-ar baza pe aceleași standarde tehnice și ar utiliza aceeași bandă de frecvențe în întreaga UE. Aceasta ar duce la o reducere a costurilor pentru producători și le-ar oferi acestora noi oportunități de afaceri la nivelul întregii piețe unice a UE și, de asemenea, ar îmbunătăți accesul consumatorilor la o gamă mai largă de produse și servicii.

Rezervarea de frecvențe pentru cercetare și economisirea energiei

Întrucât spectrul de frecvențe este o resursă limitată și finită, programul ar asigura, de asemenea, disponibilitatea de frecvențe pentru priorități strategice precum cercetarea, observarea Pământului, Galileo, protecția mediului, combaterea încălzirii globale, protecția civilă și asistența și transporturile în caz de dezastru. De exemplu, statele membre vor trebui să protejeze frecvențele radio necesare pentru monitorizarea atmosferei și suprafeței terestre și să pună la dispoziție frecvențe pentru tehnologii wireless care au potențial de creștere a economiilor la energie, precum rețelele energetice inteligente și sistemele de contorizare inteligente.

Aspecte internaționale

Propunerea include principii menite să sporească rolul UE în cadrul negocierilor multilaterale, de exemplu în cadrul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor și la conferințele mondiale de radiocomunicații. De asemenea, Comisia se oferă să sprijine țările UE în privința negocierilor lor bilaterale asupra unor aspecte legate de spectru cu țări învecinate care nu fac parte din UE, în vederea soluționării problemelor de coordonare și de interferențe prejudiciabile.

Procesul

Programul propus ține pe deplin seama de avizul din 9 iunie 2010 al Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPG) și de feedbackul primit atât în cursul consultărilor publice organizate de Comisie și de RSPG, cât și în cadrul întâlnirii la nivel înalt privind spectrul de frecvențe radio (Spectrum Summit) organizată de Comisie și de Parlamentul European. Programul se fundamentează pe primele realizări în privința armonizării normelor tehnice pentru spectrul de frecvențe în lumina trecerii de la televiziunea analogică la cea digitală („dividendul digital”) (v. IP/10/540).

Context

Serviciile care depind de spectrul radio al UE reprezintă 2-2,5% din produsul intern brut european, adică peste 250 miliarde EUR - conform unui studiu UE. Acestea includ industria telefoniei mobile din Europa, care asigură 3,5 milioane de locuri de muncă, generează venituri din impozitare de circa 130 miliarde EUR anual și contribuie direct cu 140 miliarde EUR la PIB-ul european.

Pentru mai multe informații și documente conexe, accesați:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/eu_policy/rspp/index_en.htm

A se vedea, de asemenea, MEMO/10/426.


Side Bar