Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/343

Bruselj, 20. julija 2010

Podrobni ukrepi v okviru programa za varnost v cestnem prometu 2011–2020

Komisija je danes sprejela ambiciozen program s ciljem, da se v naslednjem desetletju v Evropi za polovico zmanjša število smrtnih žrtev v prometu. Program vsebuje vrsto pobud na evropski in nacionalni ravni, ki se osredotočajo na večjo varnost vozil in infrastrukture ter boljše ravnanje uporabnikov cest.

Ključna dejstva:

 • Varnost v cestnem prometu je velik družbeni problem. Leta 2009 je na cestah v Evropski uniji umrlo več kot 35 000 ljudi, kar ustreza prebivalstvu srednje velikega mesta.

 • Na vsako smrtno žrtev na evropskih cestah pridejo po ocenah tudi 4 trajne poškodbe (npr. okvare možganov ali hrbtenjače), 10 resnih poškodb in 40 manjših poškodb.

 • Gospodarska škoda za družbo po ocenah znaša 130 mrd. EUR na leto.

Podrobnosti programa za varnost v cestnem prometu 2011–2020

Strateških ciljev je sedem:

1. Izboljšani varnostni ukrepi za vozila

V zvezi s „pasivnimi“ varnostnimi napravami v vozilih, kot so varnostni pasovi in zračne blazine, je bilo v obdobju 2001–2010 postorjenega že veliko dela. V obdobju 2011–2020 bodo za varnostno opremo začeli veljati številni novi ukrepi „aktivne varnosti“, med njimi:

 • obvezen elektronski nadzor stabilnosti (v avtomobilih, avtobusih in tovornjakih, da bi se zmanjšalo tveganje nestabilnosti ali prevračanja vozila);

 • obvezen sistem opozoril ob skrenitvi z vozne smeri (v tovornjakih in avtobusih);

 • obvezen sistem avtomatskega zasilnega zaviranja (v tovornjakih in avtobusih);

 • obvezni opozorilniki za nepripet varnostni pas (v avtomobilih in tovornjakih);

 • obvezni omejevalniki hitrosti v lahkih gospodarskih/dostavnih vozilih (za tovornjake že v veljavi);

 • za električna vozila bo Komisija predstavila paket konkretnih ukrepov, v katerem bodo določeni tehnični standardi za varnost;

 • Komisija bo proučila možnost podaljšanega uvajanja naprednih sistemov za pomoč voznikom, kot so npr. sistemi za opozarjanje pred trki, z naknadnim opremljanjem gospodarskih in/ali osebnih vozil;

 • od leta 2003 je EU z ukrepi, kot so obvezna absorpcija energije v prednjih avtomobilskih delih in ogledala za mrtvi kot, zaostrila svojo zakonodajo s ciljem, da se zmanjšajo tveganja poškodb ranljivih skupin, kot so pešci in kolesarji; na tem področju bo treba proučiti nadaljnje tehnične ukrepe.

 • Varnost vozil v prometu – preizkus primernosti za vožnjo po cesti

 • Komisija bo zaostrila zakonodajo EU, ki ureja preizkuse primernosti za vožnjo po cesti, z namenom, da bi vzpostavila medsebojno priznavanje takih preizkusov, pri čemer bi bil preizkus, opravljen v eni državi članici, priznan tudi v drugi.

2. Gradnja varnejše cestne infrastrukture

 • Z evropskimi sredstvi se bo lahko financirala samo tista infrastruktura, ki ustreza direktivam o prometni varnosti in varnosti v predorih. To načelo že velja za financiranje v okviru omrežja TEN-T, Komisija pa ga želi uveljaviti kot splošno načelo za vse vrste financiranja EU, npr. za financiranje iz kohezijskih skladov.

 • Proučiti razširitev načel obstoječe zakonodaje EU o obvladovanju varnosti cestne infrastrukture na podeželske ceste v državah članicah. Navedena zakonodaja zahteva upoštevanje varnostnih zahtev na stopnjah načrtovanja, predprojektiranja in projektiranja v razvoju infrastrukture. Zahteva tudi preverjanje varnosti infrastrukture, ugotavljanje črnih točk in izvajanje inšpekcijskega nadzora. Ta načela se lahko razširijo na podeželske ceste na podlagi izmenjave najboljših praks med državami članicami.

3. Spodbujanje uporabe pametne tehnologije

 • Komisija bo na podlagi direktive o inteligentnih prevoznih sistemih predlagala nove tehnične specifikacije, ki bodo omogočile enostavno izmenjavo podatkov in informacij med vozili ter med vozili in infrastrukturo (s čimer naj bi npr. dali na voljo pravočasne informacije o omejitvah hitrosti, poteku prometa, zastojih, zaznavanju pešcev).

 • Komisija bo pospešila uvajanje e-klicev (avtomatskih klicev v sili) ter proučila njihovo razširitev na motoriste, težke tovornjake in avtobuse.

4. Okrepljeno izobraževanje in usposabljanje uporabnikov cest

  Uporabnik cest je prvi člen v varnostni verigi in obenem tisti, ki najhitreje stori kako napako. Ne glede na veljavne tehnične ukrepe učinkovitost politike za varnost v cestnem prometu zavisi predvsem od ravnanja uporabnikov. Izobraževanje, usposabljanje in uveljavljanje predpisov so zato bistvenega pomena.

Komisija bo v sodelovanju z državami članicami razvila skupno strategijo za izobraževanje in usposabljanje o prometni varnosti. Na ravni EU to najprej pomeni izboljšanje sistema izdajanja dovoljenj in usposabljanja, zlasti z razširitvijo veljavnosti direktive EU o vozniških dovoljenjih. V povezavi s tem naj bi:

 • določili minimalna merila za inštruktorje vožnje;

 • v postopek pred izdajo dovoljenja vključili vožnjo s spremstvom (v državah, ki se odločijo uvesti ta sistem, naj bi določili minimalno starost, izkušnje in pogoje);

 • proučili možnost uvedbe poskusnih obdobij po vozniškem izpitu (kjer za nove voznike velja ostrejši nadzor);

 • za spodbujanje varnejše in bolj ekološke vožnje proučili možnost uvedbe okolju prijaznih voženj v teoretične in praktične preizkuse.

5. Ostrejše uveljavljanje predpisov

Učinkovitost politike za prometno varnost zavisi predvsem od intenzivnega nadzora in spoštovanja varnostnih zahtev. Ključni dejavnik za občutno zmanjšanje števila mrtvih in ranjenih je uveljavljanje predpisov. Neprimerna hitrost, vožnja pod vplivom alkohola in neuporaba varnostnega pasu so še vedno najpogostejši razlogi za smrtne žrtve v prometu.

Ukrepi za ostrejši nadzor uveljavljanja predpisov na ravni EU in držav članic bodo vključevali:

 • oblikovanje nacionalnih izvedbenih načrtov s strani držav članic (npr. določitev prednostnih področij in intenzivnost nadzora na nacionalni ravni);

 • kampanje za ozaveščanje javnosti po vsej EU;

 • v primeru vožnje pod vplivom alkohola naj bi bile kazni pospremljene s preventivnimi ukrepi. Komisija bo tako proučila zakonodajne ukrepe o obvezni uporabi alkoholnih ključavnic, ki naj bi jo po prekrških zaradi vožnje pod vplivom alkohola uporabili pri določenih poklicnih voznikih, npr. voznikih šolskih avtobusov, ali v okviru rehabilitacijskih programov (za poklicne in nepoklicne voznike);

 • najpogostejši čezmejni prometni prekršek je še vedno neprimerna hitrost. Komisija bo med prednostne naloge uvrstila sprejetje pravno zavezujočih ukrepov o čezmejni izmenjavi podatkov s področja prometne varnosti (predlagana direktiva iz leta 2008), s čimer naj bi omogočili izsledovanje in kaznovanje tujih državljanov, ki so storili prekrške zaradi neuporabe varnostnega pasu, neprimerne hitrosti, vožnje pod vplivom alkohola ali neupoštevanja prometne signalizacije.

6. Določitev cilja v zvezi s poškodbami v prometu

V naslednjem desetletju bo ena ključnih prednostnih nalog v Evropi zmanjšanje števila poškodb. Komisija bo razvila elemente za celovito akcijsko strategijo v zvezi s poškodbami v prometu in prvo pomočjo. Cilji strategije so:

 • skupaj opredeliti hujše in manjše poškodbe; na podlagi slednjih naj bi določili cilje z namenom kasnejše določitve skupnih prizadevanj EU, ki bodo vključena v smernice o prometni varnosti za obdobje 2010–2010;

 • spodbujati izmenjavo najboljših praks med državami članicami o tem, kako se službe za ukrepanje ob izrednih dogodkih odzivajo na nesreče, ter zbiranje in analiza podatkov o poškodbah na ravni celotne EU;

 • proučiti dodano vrednost razvoja in vgradnje snemalnikov podatkov o vožnji („črnih skrinjic“), zlasti v profesionalna vozila, da se izboljšajo tehnične preiskave in analize nesreč.

7. Večja pozornost motoristom

  Komisija bo posebno pozornost namenila motornim kolesom in drugim motoriziranim dvokolesnikom. Medtem ko je pri drugih načinih prometa z vozili mogoče opaziti, da število smrtnih žrtev in hujših poškodb postopno precej upada, pa se številke v primeru motoriziranih dvokolesnikov le počasi zmanjšujejo ali celo ostajajo enake.

  Na evropski ravni bodo predlagani naslednji ukrepi za motorizirane dvokolesnike:

 • uvesti vrsto ukrepov za funkcionalno varnost vozil, kot so npr. obvezna vgradnja naprednih zavornih sistemov, samodejni vklop žarometov in posodobljeni ukrepi za preprečevanje nedovoljenih posegov na nekaterih kategorijah motoriziranih dvokolesnikov (da se onemogoči odstranitev naprav za nadzor hitrosti);

 • razviti tehnične standarde za zaščitno opremo (npr. obleko) in proučiti, ali je izvedljivo opremiti motorna kolesa z zračnimi blazinami in/ali vključiti zračno blazino v zaščitno obleko;

 • razširiti zakonodajo EU o preizkusih/pregledih primernosti za vožnjo po cesti na motorna kolesa in druge motorizirane dvokolesnike (kar trenutno še ni v veljavi).

Akcijski program za varnost v cestnem prometu 2001–2010

Čeprav ambiciozni cilj iz leta 2001, da naj bi do leta 2010 prepolovili število smrtnih žrtev, ni bil v celoti uresničen, je bil vendarle dosežen občuten napredek. Število smrtnih žrtev naj bi po pričakovanjih upadlo za več kot 40 % (v primerjavi s 25 % v prejšnjem desetletju). Zmanjšalo se je tudi povprečno število smrtnih žrtev v prometu na milijon prebivalcev, in sicer s 113 leta 2001 na 69 v letu 2009 gledano za 27 držav članic skupaj. Ta številka je že blizu tistim, ki so jo leta 2001 dosegle najuspešnejše države članice (Združeno kraljestvo, Švedska in Nizozemska z 61, 62 oziroma 66 smrtnimi žrtvami na milijon prebivalcev). Akcijski program za varnost v cestnem prometu 2001–2010 je bil torej močna spodbuda za EU in države članice, da so izboljšale prometno varnost.

Več informacij na spletni strani:

IP/10/970

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar