Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/09/559

Bryssel den 16 december 2009

Antitrust: kommissionens beslut om Microsofts nya flervalsskärm för att välja webbläsare – frågor och svar

(Se också IP/09/1941 och MEMO/09/558 )

Vad är en webbläsare?

En webbläsare är den mjukvara som gör det möjligt för datoranvändare att få tillgång till och surfa på internet.

Vad är en flervalsskärm och hur får användare tillgång till den?

Microsoft har kommit överens med Europeiska kommissionen om att erbjuda användare av Microsoft Windows en flervalsskärm som gör det lätt för dem att välja webbläsare.

Flervalsskärmen kommer att synas hos de europeiska användare av Windows (som för närvarande överstiger 100 miljoner) som har Internet Explorer som standardwebbläsare.

Microsoft har hittills tillhandahållit sin webbläsare Internet Explorer tillsammans med sin egen Windows mjukvara, medan de andra konkurrerande webbläsarna vanligtvis måste hämtas från internet. Det innebär att de andra webbläsarna ofta inte installeras på användarnas datorer.

Flervalsskärmen kommer att göras tillgänglig i form av en uppdatering av Windows. Uppdateringen installeras automatiskt hos de användare som har valt automatisk uppdatering för att ta emot Windows uppdateringar, så de behöver inte göra något för att få tillgång till skärmen.

Flervalsskärmen kommer att finnas tillgänglig från mitten av mars 2010.

Vad är en standardwebbläsare?

Det är den webbläsare som datortillverkaren har valt åt dig. De flesta av Windows användare har Microsofts webbläsare.

Om du själv hämtar en webbläsare kan du välja den som standardwebbläsare när du installerar den.

Du kan när som helst välja en ny webbläsare.

Varför visas flervalsskärmen bara för användare som har Internet Explorer som standardwebbläsare?

Kommissionens avsikt är att garantera att Microsoft inte missbrukar sin dominerande ställning på marknaden för operativsystem för persondatorer och därmed snedvrider konkurrensen på marknaden för webbläsare. Detta är en del av kommissionens konsumentåtaganden för att bidra till bättre fungerande marknader – för att öka urval, innovation och kvalitet.

Men även om användarna använder en annan webbläsare kan de givetvis när som helst välja en annan.

Varför låter kommissionen användarna välja – vad händer om man är nöjd med Internet Explorer?

Kommissionen försöker inte få användarna att ändra webbläsare. De kan fortsätta att använda Microsofts webbläsare. Kommissionen försöker enbart säkerställa att användarna ges ett verkligt val mellan de många webbläsare som erbjuds. Användarna kan behålla Microsofts webbläsare och lägga till en annan webbläsare om de vill.

Microsoft har erbjudit sig att skapa flervalsskärmen som en del i ett åtagande till kommissionen om att garantera meritbaserad konkurrens på marknaden för webbläsare. I slutändan påverkas användarnas erfarenheter av internet av den webbläsare de väljer och ett gott urval driver varje företag till innovation och därigenom erbjuds användarna bättre webbläsare i framtiden. Användarna kan fortsätta att använda den webbläsare de har eller använda flervalsskärmen för att lära sig mer om sina valmöjligheter och därefter göra sina val.

Vad ska användarna göra när de ser flervalsskärmen ?

Det beror på dem . Användarna kan välja en, två eller så många webbläsare de vill. Det kan vara bra att läsa den extra informationen om vad varje webbläsare kan erbjuda innan man gör sitt val.

Vad ska användarna göra om de inte vill ändra något eller vill behålla Internet Explorer?

Användarna kan helt enkelt stänga flervalsskärmen. Internet Explorer försvinner inte från din dator om du hämtar en annan webbläsare.

Förlorar användarna Internet Explorer eller egna anpassningar (t.ex. favoriter på nätet) om de väljer en annan webbläsare?

D e flesta webbläsarna ger användarna möjlighet att överföra sina egna anpassningar när de har hämtats.

Flervalsskärmen kommer inte att avinstallera Internet Explorer. Windows 7-användare kan dock ”stänga av” Internet Explorer om de vill.

I Windows 7 tas Internet Explorer bort från Windows kontrollpanel när flervalsskärmen har införts. Användarna kan dock med lätthet ta bort en webbläsare (eller annat program) i kontrollpanelen, också Internet Explorer.

Några av webbläsarna på flervalsskärmen är inte så kända– är dessa säkra?

Alla webbläsare som tas upp i flervalsskärmen, som Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari och Opera, finns där eftersom de tillhör de tolv mest populära webbläsarna i Europa.

Är de andra webbläsarna i flervalsskärmen bättre än Internet Explorer?

Det får användarna upptäcka själva . Alla webbläsare är olika. Flervalsskärmen inkluderar de webbläsare som är mest populära hos de europeiska användarna.

Om användarna stänger flervalsskärmen, hur ska de då göra för att se den igen?

Persondatorerna kommer att ha en flervalsskärmsikon. Om du klickar på den kommer skärmen tillbaka. Om användarna vill fatta ett beslut senare kan de också klicka på ”välj senare” när flervalsskärmen syns. Den kommer då automatiskt tillbaka nästa gång användaren loggar in i Windows.


Side Bar