Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/09/559

V Bruseli 16. decembra 2009

Antitrustové opatrenie: rozhodnutie Komisie v súvislosti s novou možnosťou pre používateľov programu Microsoft Windows zvoliť si webový prehliadač – informácie pre používateľov

(pozri tiež IP/09/1941 a MEMO/09/558 )

Čo je webový prehliadač?

Webový prehliadač je softvér, ktorý umožňuje pri práci s počítačom prístup na internet a surfovanie na ňom.

Čo je to vlastne „obrazovka s možnosťou voľby webového prehliadača“ a ako sa k nej dostať?

Spoločnosť Microsoft sa s Európskou komisiou dohodla, že používateľom produktu Microsoft Windows ponúkne možnosť zvoliť si jednoduchým spôsobom, prostredníctvom obrazovky vyvolanej v rámci tohto programu, ktorý webový prehliadač chcú používať.

Prístup k tejto obrazovke s možnosťou voľby webového prehliadača budú mať európski používatelia programu Microsoft Windows (v súčasnosti ich je viac ako 100 miliónov), ktorí majú nastavený ako predvolený webový prehliadač Internet Explorer.

Spoločnosť Microsoft doposiaľ ponúkala svoj webový prehliadač spolu so svojim produktom Windows, pričom webové prehliadače od jej konkurentov sa zvyčajne dajú získať len stiahnutím z internetu. V dôsledku toho sa tieto iné prehliadače často nedostanú do počítačov, pretože spotrebitelia si ich nenainštalujú.

Obrazovka s možnosťou voľby webového prehliadača bude mať formu aktualizácie programu Windows. Táto aktualizácia sa v prípade používateľov, ktorí si zvolili automatickú inštaláciu aktualizácií prostredníctvom systému Windows Update, nainštaluje automaticky, takže z ich strany nebudú potrebné žiadne ďalšie kroky.

Táto obrazovka bude používateľom k dispozícii od polovice marca 2010.

Čo je predvolený webový prehliadač?

Je to webový prehliadač, ktorý pre vás zvolil výrobca osobného počítača. V prípade väčšiny používateľov systému Windows je týmto predvoleným prehliadačom produkt spoločnosti Microsoft.

Ak ste si sami stiahli ďalší webový prehliadač, môžete si ho nastaviť ako predvolený prehliadač pri jeho inštalácii.

Predvolený prehliadač môžete kedykoľvek zmeniť.

Prečo sa obrazovka s možnosťou voľby webového prehliadača zobrazí len používateľom, ktorých predvoleným prehliadačom je prehliadač od spoločnosti Microsoft?

Cieľom Komisie je zabezpečiť, aby spoločnosť Microsoft nezneužívala dominantné postavenie na trhu s operačnými systémami pre osobné počítače a nenarúšala tak hospodársku súťaž na trhu s webovými prehliadačmi. Ide o jeden zo záväzkov Komisie voči spotrebiteľom, pri plnení ktorého pomáhame zabezpečiť lepšie fungovanie trhov a väčšie možnosti výberu, viac inovácií a vyššiu kvalitu.

Samozrejme, aj keď spotrebitelia používajú iný webový prehliadač, môžu ho kedykoľvek vymeniť a začať používať druhý.

Prečo nútite spotrebiteľov, aby si vybrali? Čo ak sú spokojní s prehliadačom od spoločnosti Microsoft?

Komisia nenúti spotrebiteľov, aby zmenili webový prehliadač. Môžu aj naďalej používať prehliadač od spoločnosti Microsoft. Komisia sa jednoducho usiluje zabezpečiť, aby spotrebitelia mali skutočnú možnosť výberu medzi rôznymi webovými prehliadačmi na trhu. Ak spotrebitelia chcú, môžu si ponechať prehliadač od spoločnosti Microsoft a pridať ďalšie prehliadače podľa svojho výberu.

Spoločnosť Microsoft sa rozhodla, že ponúkne voľbu webového prehliadača prostredníctvom na tento účel vytvorenej obrazovky ako súčasť svojho záväzku voči Komisii, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby na trhu webových prehliadačov prebiehala hospodárska súťaž založená na kvalitách jednotlivých prehliadačov. To, akú skúsenosť si spotrebiteľ odnáša z práce s internetom, je napokon ovplyvnené zvoleným webovým prehliadačom, a dobré možnosti výberu tlačia každú spoločnosť k tomu, aby inovovala a ponúkala spotrebiteľom čoraz kvalitnejšie prehliadače. Takže spotrebitelia môžu zostať verní prehliadačom, ktoré majú, alebo využiť spomínanú obrazovku na oboznámenie sa s ďalšími možnosťami a prípadný výber.

Čo musí používateľ urobiť, ak sa zobrazí obrazovka s možnosťou voľby webového prehliadača?

To je na samotnom používateľovi. Môže si vybrať jeden, dva, ba dokonca viacero prehliadačov. Skôr než si vyberie, možno by bolo užitočné prečítať si doplňujúce informácie o tom, aké možnosti jednotlivé prehliadače ponúkajú.

Čo v prípade, že používateľ nechce nič meniť, teda chce si nechať prehliadač od spoločnosti Microsoft?

Užívateľ jednoducho zatvorí obrazovku, ktorá sa mu zobrazila. Stiahnutím ďalšieho prehliadača sa prehliadač od spoločnosti Microsoft z vášho počítača nevymaže.

Príde používateľ v dôsledku prechodu na iný webový prehliadač o prehliadač od spoločnosti Microsoft alebo o svoje úpravy a nastavenia (napr. o zoznam obľúbených stránok)?

Väčšina prehliadačov umožňuje používateľom preniesť si svoje úpravy a nastavenia.

Prostredníctvom obrazovky s možnosťou voľby webového prehliadača sa prehliadač od spoločnosti Microsoft neodinštaluje. Užívatelia systému Windows 7 však môžu v prípade záujmu prehliadač od spoločnosti Microsoft „vypnúť“.

V systéme Windows 7 sa po aktivácii obrazovky s možnosťou výberu tento prehliadač „odopne“ z panelu úloh. Užívatelia však môžu webový prehliadač (vrátane prehliadača od spoločnosti Microsoft), ako aj akýkoľvek iný program jednoduchým spôsobom pripnúť na panel úloh.

Niektoré webové prehliadače, ktoré sú v ponuke na obrazovke s možnosťou voľby prehliadača, nie sú veľmi známe. Je ich používanie bezpečné?

Všetky prehliadače uvedené na tejto obrazovke (napr. Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari a Opera) sú tam uvedené preto, lebo patria medzi dvanásť najobľúbenejších prehliadačov v Európe.

Sú webové prehliadače, ktoré sú v ponuke na obrazovke s možnosťou voľby, lepšie ako prehliadač od spoločnosti Microsoft?

To musia posúdiť používatelia. Každý webový prehliadač je iný. Na obrazovke s možnosťou voľby sú uvedené najobľúbenejšie webové prehliadače európskych používateľov.

Ak používateľ zatvorí obrazovku s možnosťou voľby prehliadača, ako si ju môže znova otvoriť?

Na ploche počítača bude ikona obrazovky s možnosťou voľby prehliadača. Ak na ňu kliknete, obrazovka sa opätovne zobrazí. Ak si chce používateľ zvoliť svoj prehliadač neskôr, môže na obrazovke s možnosťou voľby tiež kliknúť na „vybrať neskôr“. Obrazovka sa potom automaticky zobrazí pri ďalšom prihlásení používateľa do systému Windows.


Side Bar